Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka
P. Stanislaw

Milí přátelé,
nacházíme se v době, kterou asi většina z nás prožívá jako čas náročné zkoušky. Každého z nás nějakým způsobem zasáhl koronavirus nebo související opatření. Tato vládní opatření je nutné respektovat a být vzorem zodpovědnosti také pro ostatní.

Někteří z vás se možná ptají, jestli nám tyto těžkosti "seslal Bůh jako trest". Chtěl bych vás ujistit, že ne. My lidé někdy trpíme v důsledku lidských omylů, nebo i hříchů. Nerozumíme tomu, proč a jak se některé věci dějí. Ale my věřící máme jistotu, že Bůh je vždy s námi a je naší oporou. Máme svobodu prosit nebo neprosit Ho o pomoc - využijme toho a věnujme modlitbě čas. Pro veřejnost v současné době není povolená účast na mši svaté, nepřestávejme se ale na Pána obracet sami nebo ve společné rodinné modlitbě či domácí bohoslužbě - od Vinořské farnosti jsme převzali inspiraci pro domácí bohoslužbu, texty Breviáře lze najít na webu www.liturgie.cz. Každý z nás je přece chrámem Ducha svatého. Kdo z vás chodí ke svatému přijímání, může přijít do našeho kostela sv. Remigia a přijmout svaté přijímání individuálně v neděli v čase mezi 8:00 a 8:50, než začne online přenos mše svaté, který si můžete pustit na našem youtube kanále od 9:00. Při podávání svatého příjímání samozřejmě pamatujeme na dezinfekci rukou, pro vás je dezinfekce také k dispozici u vchodu do kostela. Kdo z vás nechodí ke svatému příjímání, může v tomto čase před nedělní mší svatou přijít pro mé požehnání, stačí, když si při příchodu k oltáři položí ruku na ústa nebo na srdce.

Kromě přenosu nedělní mše svaté naleznete na našem webu pravidelně aktualizované informace o provozu naší farnosti - zejména v ohláškách a v aktualitách. Nabízíme vám také inspiraci ohledně modlitby v tomto čase.

Moji milí, ujišťuji vás o tom, že na vás všechny pamatuji a provázím vás svojí modlitbou. Prosím, modlete se také vy za mě. Využijme i tento náročný čas k vynalézavému hledání, jakým způsobem konat dobro a prokazovat lásku - můžeme darovat úsměv, milé slovo, trpělivost vůči dětem, které teď musí být více doma, pomoc lidem, kteří jsou v karanténě. Mohou to být maličkosti, ale dělají radost nejen nám, ale i našemu Pánu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw (aktualizováno)

PROSBA O PODPORU

QR kód Milí přátelé, v současné době jsou prakticky zastaveny naše příjmy z nedělních sbírek. Prosíme proto, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Z vybraných peněz zaplatíme také kameru pořízenou kvůli online přenosům. Děkujeme!

Číslo účtu: 5814900369 / 0800

P. Stanislaw

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na webových stránkách naší farnosti. Doufám, že pro vás budou užitečné a inspirativní. Jak možná už víte, cítím se povolán být tu pro všechny, nejen pro "lid kostelní". Budu velmi rád, pokud vás zaujme například nabídka našich akcí pro širší veřejnost a na některé z akcí se uvidíme. Vážím si každého člověka a věřím, že nás všechny spojuje přinejmenším víra v dobro a hlubší smysl života.

Pokud máte zájem o vzdělávání v katolické víře pro sebe nebo své děti, můžete se podívat na naši nabídku pastoračních aktivit a příprav na udělení svátostí. Možná hledáte možnost uzavření manželství v kostele, chcete křest dítěte nebo potřebujete duchovní službu pro starého nebo nemocného člověka - potom si prosím přečtěte naši stránku o svátostech a kontaktujte nás.

Jistě budete také vítáni na našich bohoslužbách, poutích či jiných akcích, všechny jsou pro vás otevřené. Pro nás křesťany je modlitba velkou radostí i zodpovědností - chceme stále hlouběji vstupovat do vztahu s Tím, který nás miluje, čerpat z Božího milosrdenství pro nás, naše blízké i celý svět. Možná se necítíte v katolické církvi doma, ale chtěli byste "ochutnat" z toho, čím žijeme - potom prosím přijměte pozvání na některou z více duchovních akcí. Leží mi na srdci, aby se u nás každý cítil dobře. Pokud máte úmysl, který byste chtěli svěřit do modliteb našich farníků, můžete použít formulář prosby o modlitbu.

Možná už se dobře známe z kostela, mnozí z vás pamatují naši farnost ještě před mým příchodem a mnozí se také za mne modlíte, za což jsem vám velmi vděčný! Mohly by se vám hodit ohlášky, aktuality, přehled pozvánek na akce nebo přehled pravidelných aktivit. Budu velice rád, když se do některé z aktivit zapojíte, například do naší nedávno vzniklé Farní charity. Těším se, že se brzy opět uvidíme.

Žehnám vám i všem vašim blízkým,
P. Stanislaw


Biblický citát na dnešní den
Každému byly uděleny duchovní dary. (Ef 4,7)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Dokonalost znamená být neustále v Božích rukou: „To, co chceš ty, chci i já.“ To je všechno. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist