Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD BOHOSLUŽBY SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka
P. Stanislaw

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na webových stránkách naší farnosti. Doufám, že pro vás budou užitečné a inspirativní. Jak možná už víte, cítím se povolán být tu pro všechny, nejen pro "lid kostelní". Budu velmi rád, pokud vás zaujme například nabídka našich akcí pro širší veřejnost a na některé z akcí se uvidíme. Vážím si každého člověka a věřím, že nás všechny spojuje přinejmenším víra v dobro a hlubší smysl života.

Pokud máte zájem o vzdělávání v katolické víře pro sebe nebo své děti, můžete se podívat na naši nabídku pastoračních aktivit a příprav na udělení svátostí. Možná hledáte možnost uzavření manželství v kostele, chcete křest dítěte nebo potřebujete duchovní službu pro starého nebo nemocného člověka - potom si prosím přečtěte naši stránku o svátostech a kontaktujte nás.

Jistě budete také vítáni na našich bohoslužbách, poutích či jiných akcích, všechny jsou pro vás otevřené. Pro nás křesťany je modlitba velkou radostí i zodpovědností - chceme stále hlouběji vstupovat do vztahu s Tím, který nás miluje, čerpat z Božího milosrdenství pro nás, naše blízké i celý svět. Možná se necítíte v katolické církvi doma, ale chtěli byste "ochutnat" z toho, čím žijeme - potom prosím přijměte pozvání na některou z více duchovních akcí. Leží mi na srdci, aby se u nás každý cítil dobře. Pokud máte úmysl, který byste chtěli svěřit do modliteb našich farníků, můžete použít formulář prosby o modlitbu.

Možná už se dobře známe z kostela, mnozí z vás pamatují naši farnost ještě před mým příchodem a mnozí se také za mne modlíte, za což jsem vám velmi vděčný! Mohly by se vám hodit ohlášky, aktuality, přehled pozvánek na akce nebo přehled pravidelných aktivit. Budu velice rád, když se do některé z aktivit zapojíte, například do naší nedávno vzniklé Farní charity. Těším se, že se brzy opět uvidíme.

Žehnám vám i všem vašim blízkým,
P. Stanislaw

Krest

POZVÁNKA K PŘÍPRAVĚ NA SVÁTOSTI

Letos od 1. 10. otevíráme nový cyklus přípravy na iniciační svátosti. Tato příprava je určena dospělým zájemcům o křest a také dospělým zájemcům o první přijetí eucharistie (kteří byli patrně poktřeni v dětství, ale neprožili ještě své první svaté přijímání). Srdečně všechny zveme. Bude nám ctí doprovázet Vás na cestě vedoucí k životu ze svátostí. Věříme, že tato investice do sebe sama a do vztahu s Pánem přinese jedinečné požehnání Vám i Vašim blízkým.

Setkání se budou konat na faře v Čakovicích ve čtvrtky od 19:00, příprava trvá asi půl roku (předpokládané přijetí svátostí bude na Velikonoce 2021). Na každém setkání Vás čeká společná modlitba, přednáška a diskuze (nové otázky jsou vítány). Těšíme se na Vás.

Přihlašování probíhá u P. Stanislawa Góry na adrese stanislaw.gora@knez.cz.

Tým farnosti Čakovice

„Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mě a pije… a nebude žíznit navěky.“ (J 4,4-41)

Zkušenosti našich letos pokřtěných:

Krest Krest Krest Krest

„Dlouhá léta jsem hledala odpovědi na spousty otázek a naše pravidelná setkávání, přednášky a následné debaty mi pomohly s jejich odpověďmi. Víru v Boha si v sobě nesu již několik let a jsem ráda, že jsem měla a stále mám možnost ji rozvíjet a hlouběji prožívat.“ – K.

„… to, co člověku pomáhá, je sdílení a otevření se mezi dalšími při diskusi nad stejným tématem. Laskavými průvodci a mentory nám bylo mnoho lidí, ale i my sami sobě navzájem. Za to jsem nejvíc rád, protože již počátek a vydání se na cestu v takovém společenství je obohacující a napomáhá více než si každý osamoceně může vůbec představit... Díky za to a zvu všechny, kteří váhají, protože vyrazit s jinými a otevřít se, je počátek té nejlepší cesty k nádhernému cíli.“ – M.

„… začít cestu s Bohem s uvědoměním, jak mocné lásky se mi dostává, že vše, co mě trápí, MU mohu svěřit, stejně tak i své radosti, stesky, zklamání a pády… to ON mne pozvedá z prachu, kam padám a znovu a znovu mi otvírá svou náruč plnou lásky, pochopení a odpuštění… To je pro mě novým životem, životem, který se mi otevřel poznáním živého Boha a který mi byl dán při křtu. Kéž by mohl každý zažít ten nádherný okamžik znovuzrození se z lásky.“ – M.

„Katechumenát mi pomohl lépe poznat Boha, dal mi celou řadu užitečných informací, zároveň možnost vyjádřit se k věcem a v neposlední řadě poznat spoustu skvělých lidí. Křest byl pro mě novým začátkem, který mi v mnoha ohledech změnil život. Jsem ráda, že jsem nakonec překonala strach z odmítnutí, který jsem měla na začátku, a vydala se touto cestou.“ – M.

„Cítím vděčnost za celý katechumenát: za přijetí, za neobyčejně přátelský přístup, za ochotu sdílet s námi vnitřní cestu, za společenství, za Boží přítomnost...“ – R.

„Po roce a půl jsem jako katechumen - učeň Ježíše Krista - přijal svátosti pro mě nejcennější: svátost křtu, byl jsem biřmován, a tak jsem přijal i Pečeť Ducha Svatého, a přijal jsem i svátost oltářní... zemřel jsem a znovu se zrodil... Bylo to pro mě hodně důležité kvůli mojí dceři Karolínce, která pomalu umírá a která byla pokřtěna minulý rok...“ – K.


Výtvarná soutěž
Biblický citát na dnešní den
Pouč mě o smyslu svých nařízení. (Ž 119,27)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist