Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Dušičky

"DUŠIČKOVÁ" MŠE SVATÁ

Mše svatá za zemřelé se bude konat v sobotu 3. 11. od 16:00 na čakovickém hřbitově u centrálního kříže.

Pozvanka

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - MANFRED GÖBEL V ČESKU

Manfréd Göbel působí téměř 40 let mezi malomocnými v Brazílii. Zveme vás na přednášku o práci v brazilských podmínkách, o stigmatech nemoci, o chudobě a ekonomických poměrech.

  • Pondělí 15. října v 18:00 hodin: HOSTIVICE, Městská knihovna (Husovo nám. 1702).
  • Úterý 16. října v 18:45 hodin: PRAHA - VINOŘ, kostel Povýšení sv. kříže po mši svaté, která začíná od 18:00 hod. (Vinořské nám. 16).
  • Středa 17. října v 17:45 hodin: PRAHA - MALÁ STRANA, kostel sv. Josefa po mši svaté, která začíná od 17:00 hod. (Josefská 4)
  • Čtvrtek 18. října v 18:45 hodin: PRAHA - HOSTIVAŘ, kostel Stětí sv. Jana Křtitele po mši svaté, která začíná od 18:00 hod. (Domkářská 21/1).

Těšíme se na setkání s vámi!
Za Tým Likvidace Lepry Lubomír Hajas, ředitel LL

Madona

SPOLEČNÁ MODLITBA SV. RŮŽENCE

Po celý měsíc říjen se v kostele přede mší svatou v úterý a ve čtvrtek koná společná modlitba svatého růžence. Mše svatá v úterý je obětována za naše farní společenství a ve čtvrtek za všechny občany Čakovic, Třeboradic a Letňan. Zveme Vás srdečně k účasti.

Kriz

AKTIVITY NA FAŘE

Zveme Vás k účasti na různých farních setkáních a aktivitách, jejichž přehled najdete zde.

  • Naše sestry a bratři, kterým je aspoň 65 let, jsou srdečně zváni na setkávání seniorů na faru vždy první úterý v měsíci od 16:00.
  • Od 3. 10. také začala výuka náboženství na naší faře. Mladší děti se setkávají ve středu od 15:30 do 16:30 a starší děti ve čtvrtek od 14:45 do 15:45.
  • Mládež od 12 do 25 let je zvána k setkávání na faře jednou za dva týdny v úterý v čase 19:00 - 20:30. Termíny setkání: 30. 10., 13. 11., 27. 11., 11. 12..
  • Příprava dospělých na křest a další svátosti se koná na faře v Čakovicích ve čtvrtky od 19:00.

Více informací o farních aktivitách naleznete v přehledu aktivit.

Kava

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny na farní kafe - neformální přátelské setkání - na faře po skončení nedělní mše svaté.

ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB

Od 1. 8. se mění časy bohoslužeb - mše svaté jsou v úterý a ve čtvrtek od 18:00 a v neděli od 8:30. Více v pořadu bohoslužeb.

NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE

P. Stanislaw Gora

Od 1. 7. je novým duchovním správcem naší farnosti P. Stanisław Góra. Děkujeme P. Pavlu Budskému za jeho desetileté působení v této farnosti, za jeho obětavou službu a práci zde. Prosíme, abyste se za něj a za nového čakovického faráře P. Stanisława Góru přimlouvali ve svých modlitbách.

Další informace najdete v ohláškách a také aktuálním pořadu bohoslužeb.

NOVÝ FARNÍ WEB

Nové webové stránky naší farnosti jsou ještě ve výstavbě. Prosíme všechny o trpělivost při jejich užívání.

Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Jsme příliš málo čistí. Pohoršujeme se nad zkažeností mravů, ale pak spoutáváme lidi svými charismaty či svými idejemi. G. Forlai (Viděno jinak) www.paulinky.cz

TOPlist