Farnost Čakovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ CHARITA KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Křest

KŘEST NAŠICH KATECHUMENŮ

Při vigilii Seslání Ducha svatého, která se bude konat v sobotu 30. 5. od 18:00 v našem kostele, bude pokřtěno šest našich katechumenů. Prosíme o modlitbu za ně.

Duch svatý

SVATODUŠNÍ NOVÉNA

Od pátku 22. 5. do soboty 30. 5. se modlíme Svatodušní novénu - lze užít například text novény od P. Vojtěcha Kodeta. Využijme tuto příležitost k prohloubení naší touhy po Duchu svatém a prosme o jeho nové vylití do nás, naší farnosti, našeho okolí i celého světa.

Doporučujeme také k přečtění článek K přípravě na Letnice 2020 od P. Raniera Cantalamessy OFMcap.

Noc kostelu

NOC KOSTELŮ - VÝZVA POMOCNÍKŮM

Dne 12. 6. se koná Noc kostelů. Program je na nástěnce a také zde. Prosíme, kdo může pomoci s hlídáním kostela, s občerstvením nebo s realizací programu, rezervujte si toto datum a ozvěte se Janě Kloudové (kloudova@farnostcakovice.cz).

Vikend pro manzele

VÍKEND PRO MANŽELE A RODINY S DĚTMI 23. 10. - 25. 10.

Zveme na víkend pro manžele a rodiny s dětmi Pět jazyků lásky a my dva. Bude se konat ve Štěkni od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. Více informací najdete v plakátu.
Prosíme, pokud máte zájem se zúčastnit, napište nám již nyní na adresu kancelar@farnostcakovice.cz, velmi nám to usnadní plánování.

Online spolecenstvi

ONLINE SPOLEČENSTVÍ 1. 6.

Zveme Vás k připojení k našemu online společenství, které bychom rádi zachovali i po skončení karantény. Scházíme se v liché týdny v pondělky od 19:00 do 20:00 (setkání se střídají s pondělními Chválami v kostele). Na programu je společná modlitba, hraní a zpěv písní chval, čtení Písma svatého, sdílení.

Je možné se připojit kliknutím na odkaz https://meet.jit.si/chvalycakovice v uvedený čas. Není nutné instalovat žádný speciální program do Vašeho počítače, stačí prohlížeč.
Nejbližší termíny: 1. 6., 15. 6., 29. 6. Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova@farnostcakovice.cz, v případě problémů s připojením tel. 737 378 801.

Piknik

DĚTSKÝ DEN NA FAŘE 2. 6.

V úterý 2 .6. se bude konat Dětský den pro všechny děti z náboženství a děti z naší farnosti. Plánujeme od 15:30 setkání na farní zahradě, od 17 hod. bude společná mše svatá. Program bude ještě upřesněn. Přihlašujte se, prosíme, na farní e-mail kancelar@farnostcakovice.cz

Volby

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY 7. 6. (ZMĚNA TERMÍNU)

V neděli 7. 6. se budou konat volby do pastorační rady naší farnosti. Kandidáti se osobně představí v neděli 24. 5. při mši svaté.
Seznam kandidátů naleznete v kostele na nástěnce a také zde na webu.

Vecery chval

ADORACE S PÍSNĚMI CHVAL 8. 6.

Scházíme se opět v kostele ke chvále Pána a adoraci. Setkání se konají v sudé týdny v pondělky v čase 19:30 - 20:30.
Nejbližší termíny: 8. 6., 22. 6. Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova@farnostcakovice.cz

Velice rádi Vás také přivítáme mezi sebou, zažijme společně radost z Pána a Jeho blízkosti!

Eucharistie

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 14. 6. OD 10:00

V neděli 14. 6. se v naší farnosti bude konat první svaté přijímání dětí při mši svaté, která bude mimořádně od 10 hod.

Piknik

FARNÍ PIKNIK A DOD NA FAŘE 21. 6.

V neděli 21.6. bude mimořádně mše svatá v 15 hod. odpoledne. Po ní je naplánován farní piknik, opékání a grilování na farní zahradě a zároveň Den otevřených dveří na faře. Všichni jsou srdečně zváni. Budou k dispozici členové ekonomické rady, kteří Vás ve skupinkách provedou místnostmi na faře, které jako farnost plánujeme rekonstruovat, aby mohly co nejdříve sloužit k našemu společnému setkávání.
Zveme všechny farníky, jejich přátele a také všechny budoucí přátele. Mše svatá v 9 hod. se v tento den ruší.

Liturgika na dobrou noc

LITURGIKA NA DOBROU NOC

Každou středu od 20:00 nabízí web Liturgie.cz možnost připojit se on-line k "bytovému semináři" Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.
Cyklus Liturgika na dobrou noc pořádá Liturgie.cz a Katolická teologická fakulta UK. Cyklus se koná od 22. 4. do 17. 6. 2020, změna termínu vyhrazena.

Více informací na webu Liturgie.cz.

Charita

CHARITATIVNÍ SBÍRKY

Charita Česká republika vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace.
Vice informací zde nebo na webu Charity ČR. Fond Korona

Papežská misijní díla zřizují na podporu misijních zemí Misijní fond solidarity KORONA. Misijní země se stejně jako Česká republika potýkají s pandemií koronaviru. Izolace nám znepříjemňuje každodenní život, ale pro chudé lidi v misiích jsou dlouhodobá karanténní opatření ještě mnohem náročnější.
Více informací zde.

Modlitba

SPOLEČNÁ MODLITBA VE 20:00

Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20 hod. za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele a za všechny, kteří mají strach a za všechny negativní důsledky této epidemie. Je možné modlit se vlastními slovy, modlitbu růžence, korunku k Božímu milosrdenství či jiné modlitby, každý podle vlastních možností.

Živý růženec

ŽIVÝ RŮŽENEC

Společenství živého růžence v naší farnosti přijme nové členy. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění - modlíme se tak růženec každý den společně. Kontakt: Helena Stránská, zivyruzenec@farnostcakovice.cz

Farní výlet

FARNÍ VÝLET 5. 9.

Poutní výlet na Svatou Horu a na Dobříš je přeložen na sobotu 5. 9. Přihlašování je možné u Anny Steinové.


Noc kostelů
Biblický citát na dnešní den
Povzbuzuj s trpělivostí. (2Tim 4,2)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Vírou vidíme v druhých lidech souputníky na cestě do věčnosti a vnímáme povinnost vzájemné pomoci. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist