Farnost Čakovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ CHARITA KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Eucharistie Youtube kanal

NEJBLIŽŠÍ BOHOSLUŽBY

Na Květnou neděli 5. 4. bude P. Stanislawem sloužena online mše svatá v 9:30, možno sledovat na youtube.

Ve všední dny a v sobotu bude P. Stanislaw sloužit pouze soukromou mši svatou v našem kostele od 8:00 a v čase od 7:30 do 8:00 bude možnost přijetí svátosti smíření.

Ve čtvrtek 2. 4. ráno mimořádně nebude mše svatá.

Charita

SBÍRKA PRO ČESKO: NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI

Charita Česká republika vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! Sbírka je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace.
Vice informací zde nebo na webu Charity ČR.

Dětská bohoslužba

ONLINE KŘÍŽOVÁ CESTA Z KBEL 3. 4. 17:30

Kbelská farnost zve k připojení k online křížové cestě nejen pro děti, která bude tento pátek od 17:30. Pro připojení nemusíte nic instalovat, pouze kliknete na odkaz https://meet.jit.si/KrizovaCestaAlzbetaKbely. Pokud budete chtít, můžete se připojit i vlastním mikrofonem a kamerou, ale není to nutné.

Pokud se chcete připojit a případně také zapojit do čtení některého zastavení, ozvěte se prosím předem paní Anežce Koutníkové na adrese anezka@koutnik.name.

Modlitba

SPOLEČNÁ MODLITBA VE 20:00

Moc prosíme o připojení se k modlitbám každý den od 20 hod. za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za ošetřovatele a za všechny, kteří mají strach a za všechny negativní důsledky této epidemie. Je možné modlit se vlastními slovy, modlitbu růžence, korunku k Božímu milosrdenství či jiné modlitby, každý podle vlastních možností.

DOPIS KARDINÁLA DUKY DĚTEM A STUDENTŮM

Pan kardinál Dominik Duka napsal dopis určený dětem a studentům v této době. Čte Jiří Strach.

Modlitba

MODLITBA ARCIBISKUPA OLOMOUCKÉHO JANA GRAUBNERA

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu.

Nakup

NABÍDKA KRIZOVÉ DOBROVOLNICKÉ POMOCI

Nabízíme zprostředkování dobrovolnické pomoci seniorům a težče nemocným v Čakovicích a okolí.
Pokud jste OSAMOCENI a nemáte nikoho blízkého, kdo by vám mohl pomoci např. s nákupem, kontaktujte naši pastorační asistentku Annu Steinovou na čísle 606 805 494.
Prosíme, pokud máte v okolí někoho, kdo pomoc potřebuje a vy mu ji nemůžete poskytnout, dejte nám vědět.
Nabízíme také bezplatné ušití a dovezení roušky na obličej, nemáte-li možnost ji získat.

Modlitba

MOŽNOSTI V NAŠÍ FARNOSTI

Byl zprovozněn Youtube kanál naší farnosti, na kterém budou i živé přenosy bohoslužeb.

P. Stanislaw také vřele doporučuje nabídku filmů s křesťanskou tématikou na webu Net for God.

Dále nabízíme inspiraci pro domácí modlitbu a bohoslužby.

Upozornění

INFORMACE KE DNI 16. 3.

V souvislosti s nařízením Vlády ČR z 15. března 2020 přinášíme stanovisko místopředsedy ČBK Jana Graubnera k dalším opatřením v rámci katolické církve.

Drazí bratři a sestry,

situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás by mohl být infekční a koho by mohl nakazit a tím ohrozit na zdraví a na životě.

Z nařízení vlády vyplývá, že není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu. Duchovní ovšem mohou podle bodu I.g.3 tohoto nařízení vykonávat individuální duchovní péči a službu. To tedy znamená, že kostely mohou být otevřeny a kněz zde může být připraven takovouto individuální službu poskytnout. Stejně tak je možné - bude-li to opravdu nutné - aby duchovní navštívil věřící v jejich domově a udělil například svátost pomazání nemocných nebo viatikum. Obhajitelné je i slavení bohoslužby vysílané například přes televizi, rádio nebo sociální sítě, avšak s jen takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit. Nemocniční kaplani ať konají svou službu se souhlasem vedení nemocnic a opatřeni ochrannými pomůckami.

Milí spolubratři kněží a jáhnové, spoléháme na Vaši rozumnost. Snažme se všichni být k dispozici, ale nechovejme se tak, abychom se stali možnou příčinou rizika nákazy. Využívejme možnost být v kontaktu se sobě svěřenými telefonem nebo přes sociální sítě. Svým příkladným dodržováním zásad karantény dávejme svým spoluobčanům dobrý příklad.

Drazí, to, co nám vždy zůstane, je modlitba. Prosíme, nezapomínejme se modlit za sebe i za druhé, za nemocné a ty, kdo jsou v nebezpečí smrti, za zdravotníky a další, kdo v těchto dnech čelí obrovskému nasazení a vyčerpání, za ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost a za brzké ukončení této epidemie. Přijměme tuto podobu postní doby jako svého druhu duchovní cvičení, jako nabídku od Pána, kterou nám dal způsobem, jaký bychom si sami nepřipravili, ale který může být pro každého z nás i pro Církev příležitostí ke skutečné změně smýšlení, k níž jsme byli vyzýváni na Popeleční středu.

16. března 2020
Jménem biskupů Čech a Moravy
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Z dřívějšího prohlášení:

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Mše online

MŠE SVATÉ ONLINE

Na stránce https://www.mseonline.cz/ naleznete přehled bohoslužeb vysílaných online. Sledováním online bohoslužby nebo poslechem bohoslužby v rádiu je možno nahradit osobní účast na mši svaté.

TV NOE Proglas

NABÍDKA RADIA PROGLAS A TV NOE

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý den od 18.00 kromě neděle, v neděli pak stanice nabízí hned dvě bohoslužby: v 9.00 a v 19.30. Přenášeny jsou z různých míst, podle aktuální situace.

Během týdne také Proglas zve každý den kromě neděle od 20.00 k modlitbě za ukončení současné epidemie, v úterý, čtvrtek, pátek a sobotu od 22.30 k modlitbě růžence a ve středu a pátek od 15.10 i k modlitbě křížové cesty.

Televize Noe nabízí mše svaté každý den: v pondělí, středu a pátek od 7.00 bohoslužby, které slaví papež František v kapli Domu sv. Marty, dále od pondělí do pátku vždy v poledne z kaple ostravského studia Telepace a ze stejného místa také v sobotu od 18.00 (s texty nedělní liturgie) a v neděli od 10.30.

Adorace

ONLINE ADORACE

Přes internet je možno se také na dálku připojit k adoraci Nejsvětější svátosti, například zde:

Papež František

POSTNÍ DOPORUČENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA

Pro postní dobu nabízí papež František patnáct jednoduchých skutků lásky, jak ji konkrétně můžeme projevit:

1) Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
2) Děkuj (i když nemusíš)
3) Řekni druhému, že ho máš rád

... číst dál

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Termín je prodloužen: máte možnost nominovat své kandidáty do pastorační rady. Lístečky s jejich jmény můžete vhazovat do určené krabice vzadu v kostele, který bude otevřen k soukromé v modlitbě v uvedené časy viz nástěnka na kostele a web.

Živý růženec

ŽIVÝ RŮŽENEC

Společenství živého růžence v naší farnosti přijme nové členy. Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění - modlíme se tak růženec každý den společně. Kontakt: Helena Stránská, zivyruzenec@farnostcakovice.cz

Farní výlet

FARNÍ VÝLET 6. 6.

Farní výlet na Svatou Horu a Skalku se bude konat 6. 6. Více informací naleznete v letáku.

Dolomity Gruzie

NABÍDKA POUTNÍCH ZÁJEZDŮ

Zveme na poutní zájezdy do Dolomitů 22. - 29. 8. 2020 a do Gruzie 14. - 25. 9. 2020.


Nabídka pomoci
Biblický citát na dnešní den
Hospodin je se mnou jako silný bojovník. (Jer 20,11)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Existuje tolik věcí, kterým nerozumíme. Rozjímáme-li a modlíme-li se před svatostánkem, proniká naši duši Boží světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist