Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka
Zvěstování

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Na pondělí 25. 3. připadá Slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. se bude konat v čakovickém kostele v 8:00. Všechny srdečně zveme. Budeme vzpomínat a modlit se i za oběti válečných leteckých náletů na Čakovice 25. 3. 1945.

Mary's Meals

PREZENTACE MARY'S MEALS S OCHUTNÁVKOU

V neděli 31. 3. bude mezinárodní hnutí Mary's Meals po mši svaté před kostelem podávat ochutnávku kaše Likuni Phala, kterou rozdávají dětem ve školách, kde působí. Po mši bude na faře připraveno povídání s promítáním obrázků a možnost zapojit se do pomoci.

Rozhovor na Youtube

ROZHOVOR S P. STANISLAWEM

Rozhovor s P. Stanislawem, který zpracoval Jan Spilka pro kanál MČ Praha Čakovice: 1. část a 2 část.

Křížová cesta

KŘÍŽOVÉ CESTY

Každý pátek v postní době zveme od 17:30 do kostela na pobožnost křížové cesty.

Den seniorů

DEN SENIORŮ A NEMOCNÝCH

V sobotu 6. 4. se v naší farnosti uskuteční Den seniorů a nemocných. Program bude probíhat od 8:00 do 12:00 v Schoellerově sále na Zámku. Srdečně všechny zveme a prosíme, pozvěte na toto setkání i ty, kteří jsou starší a osamělí a kteří se už mezi nás nedostanou. Nabízíme také možnost přivezení i odvezení těch, kteří nemají dopravní prostředek. Žádost o tento odvoz prosíme napište předem jako SMS na tel.: 731 626 033.

 • 8:00 - 9:00 Příležitost ke svátosti smíření na Zámku - P. Stanislaw
 • 9:00 - 9:15 Přednáška: Svátost nemocných - Alois Koláček
 • 9:15 - 9:30 Přednáška: Duchovní význam Podzimu života - Petr Ettler
 • 9:30 - 10:30 Mše sv. s udílením svátosti nemocných
 • 10:30 - 11:00 Občerstvení s harmonikou
 • 11:00 - 11:30 Přednáška: Jak být co nejdéle soběstačný - Anna Krulová, ergoterapeutka
 • 11:30 - 12:00 Sdílení a závěr
Sára

POSTNÍ ALMUŽNA

Vzadu na stole v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky. Jejich výtěžek bude určen na sedmiletou Sáru, která má těžkou osteoporózu a rozpadá se jí páteř, aby mohla cestovat s maltézskou pomocí 3. 5. do Lurd. Pokladničky si vezměte domů a na Květnou neděli se ponesou a odevzdají v průvodu s dary. Více zde.

Je možno přispět i na účet farnosti 245009329/0800 s poznámkou "PRO SÁRU".

Velikonoce

POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB

Pořad velikonočních bohoslužeb v Čakovicích naleznete v plakátku a také níže.

 • 14. 4. Květná neděle
  • 8:30 Slavnostní mše svatá
  • 14:00 Postní bohoslužba slova se sv. přijímáním - zahrada kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích
 • 18. 4. Zelený čtvrtek
  • 18:00 Slavnostní Eucharistie
  • 19:00 - 24:00 Bdění v Getsemanské zahradě
 • 19. 4. Velký pátek
  • 17:15 Křížová cesta
  • 18:00 Velkopáteční obřady
 • 20. 4. Bílá sobota
  • 9:00 - 12:00 Uctívání božího hrobu
  • 19:30 Vigilie vzkříšení Páně
 • 21. 4. Boží hod velikonoční: 8:30 Slavnostní mše svatá
 • 22. 4. Velikonoční pondělí: 8:30 Slavnostní mše svatá
Pouť

POUŤ DO POLSKA 1. - 5. 5.

Ve dnech 1. - 5. 5. se uskuteční pouť do Polska. V programu je návštěva Osvětimi, Krakowa, Vieličky a Čenstochové. Odjezd bude ráno 1. 5. a ubytování bude ve dvou a třílůžkových pokojích. Cena je 5100 Kč. Rezervace je možná u pastorační asistentky Anny Šváchové po zaplacení zálohy 1000 Kč. Další informace najdete v letáčku.

Dramatický kroužek

NABÍDKA DRAMATICKÉHO KROUŽKU NA FAŘE

Od 12. 2. začíná na faře dramatický kroužek pro děti od 5 do 8 let. Probíhat bude v úterý od 15:30 do 16:45. Více informací a kontakt najdete na letáčku.

liturgie.cz

PÍSMO SVATÉ V MOBILU

P. Stanislaw doporučuje denní čtení příslušných biblických textů. Uživatelům internetu v mobilním telefonu doporučuje zvlášť tento web, kde jsou kromě mešních textů také biblická čtení na zvolený den: http://m.liturgie.cz/misal/index.htm.

Zima

ADORACE A SVÁTOST SMÍŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ (doplněno)

V zimním období je příležitost k přijetí svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru, která se koná ve čtvrtek od 17:45 do 18:30, přesunuta na faru. Ve stejnou dobu probíhá adorace ve vytápěné kapli. V úterý je příležitost k přijetí svátosti smíření v čase 16:30 - 16:50 také na faře.

Rozhovor

ROZHOVOR S P. STANISLAWEM A DALŠÍ MATERIÁLY

Uvádíme zde rozhovor s P. Stanislawem, který vyšel v časopise U nás v Čakovicích (děkujeme redakci za laskavé svolení).
V sekci Různé najdete také kázání P. Stanislawa z KCHK 2007 a další materiály.

Schola

SCHOLA HLEDÁ NOVÉ ČLENY

Čakovická schola hledá nové zpěváky a hudebníky. Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na e-mail schola@farnostcakovice.cz.

Kava

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny na farní kafe - neformální přátelské setkání - na faře po skončení nedělní mše svaté.

Biblický citát na dnešní den
Ukaž nám divy své moci. (Mich 7,15)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Pokora a důvěra jsou jako dvě nohy, na kterých stojí modlitba. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

TOPlist