Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA
Fotka Fotka Fotka
Biskupove

Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska

Drazí bratři a sestry,

všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a zdraví.

Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů
Vaši biskupové
Praha, 20. listopadu 2020

Text modlitby zasvěcení Dítěti Ježíš u jesliček

P. Stanislaw

Milí přátelé,
nacházíme se v době, kterou asi většina z nás prožívá jako čas náročné zkoušky. Každého z nás nějakým způsobem zasáhl koronavirus nebo související opatření. Tato vládní opatření je nutné respektovat a být vzorem zodpovědnosti také pro ostatní.

Někteří z vás se možná ptají, jestli nám tyto těžkosti "seslal Bůh jako trest". Chtěl bych vás ujistit, že ne. My lidé někdy trpíme v důsledku lidských omylů, nebo i hříchů. Nerozumíme tomu, proč a jak se některé věci dějí. Ale my věřící máme jistotu, že Bůh je vždy s námi a je naší oporou. Máme svobodu prosit nebo neprosit Ho o pomoc - využijme toho a věnujme modlitbě čas. Pro veřejnost je v současné době omezená účast na mši svaté, nepřestávejme se ale na Pána obracet sami nebo ve společné rodinné modlitbě či domácí bohoslužbě - od Vinořské farnosti jsme převzali inspiraci pro domácí bohoslužbu, texty Breviáře lze najít na webu www.liturgie.cz. Každý z nás je přece chrámem Ducha svatého. Kdo z vás chodí ke svatému přijímání, může přijít do našeho kostela sv. Remigia a přijmout svaté přijímání individuálně v neděli v čase mezi 8:00 a 8:50 a potom také mezi 10:00 a 10:30. Při podávání svatého přijímání samozřejmě pamatujeme na dezinfekci rukou, pro vás je dezinfekce také k dispozici u vchodu do kostela. Kdo z vás nechodí ke svatému přijímání, může ve zmíněném čase přijít pro mé požehnání, stačí, když si při příchodu k oltáři položí ruku na ústa nebo na srdce. Přijmout svátosti nebo požehnání je možné také v úterý a ve čtvrtek, a v omezeném počtu (podle aktuálních nařízení) je už možná i osobní účast na mši svaté, více informací najdete na stránce bohoslužby.

V neděle od 9:00 probíhá online přenos mše svaté, který si můžete pustit na našem youtube kanále. Kromě přenosu nedělní mše svaté naleznete na našem webu pravidelně aktualizované informace o provozu naší farnosti - zejména v ohláškách a v aktualitách. Nabízíme vám také inspiraci ohledně modlitby v tomto čase.

Moji milí, ujišťuji vás o tom, že na vás všechny pamatuji a provázím vás svojí modlitbou. Prosím, modlete se také vy za mě. Využijme i tento náročný čas k vynalézavému hledání, jakým způsobem konat dobro a prokazovat lásku - můžeme darovat úsměv, milé slovo, trpělivost vůči dětem, které teď musí být více doma, pomoc lidem, kteří jsou v karanténě. Mohou to být maličkosti, ale dělají radost nejen nám, ale i našemu Pánu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw (aktualizováno)

PROSBA O PODPORU

QR kód Milí přátelé, v současné době jsou prakticky zastaveny naše příjmy z nedělních sbírek. Prosíme proto, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Z vybraných peněz zaplatíme také kameru pořízenou kvůli online přenosům. Děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

P. Stanislaw

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na webových stránkách naší farnosti. Doufám, že pro vás budou užitečné a inspirativní. Jak možná už víte, cítím se povolán být tu pro všechny, nejen pro "lid kostelní". Budu velmi rád, pokud vás zaujme například nabídka našich akcí pro širší veřejnost a na některé z akcí se uvidíme. Vážím si každého člověka a věřím, že nás všechny spojuje přinejmenším víra v dobro a hlubší smysl života.

Pokud máte zájem o vzdělávání v katolické víře pro sebe nebo své děti, můžete se podívat na naši nabídku pastoračních aktivit a příprav na udělení svátostí. Možná hledáte možnost uzavření manželství v kostele, chcete křest dítěte nebo potřebujete duchovní službu pro starého nebo nemocného člověka - potom si prosím přečtěte naši stránku o svátostech a kontaktujte nás.

Jistě budete také vítáni na našich bohoslužbách, poutích či jiných akcích, všechny jsou pro vás otevřené. Pro nás křesťany je modlitba velkou radostí i zodpovědností - chceme stále hlouběji vstupovat do vztahu s Tím, který nás miluje, čerpat z Božího milosrdenství pro nás, naše blízké i celý svět. Možná se necítíte v katolické církvi doma, ale chtěli byste "ochutnat" z toho, čím žijeme - potom prosím přijměte pozvání na některou z více duchovních akcí. Leží mi na srdci, aby se u nás každý cítil dobře. Pokud máte úmysl, který byste chtěli svěřit do modliteb našich farníků, můžete použít formulář prosby o modlitbu.

Možná už se dobře známe z kostela, mnozí z vás pamatují naši farnost ještě před mým příchodem a mnozí se také za mne modlíte, za což jsem vám velmi vděčný! Mohly by se vám hodit ohlášky, aktuality, přehled pozvánek na akce nebo přehled pravidelných aktivit. Budu velice rád, když se do některé z aktivit zapojíte, například do naší nedávno vzniklé Farní charity. Těším se, že se brzy opět uvidíme.

Žehnám vám i všem vašim blízkým,
P. Stanislaw


Biblický citát na dnešní den
Snažte se, abyste byli před Pánem bez úhony v pokoji. (2 Petr 3,14)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Mějme důvěru, protože ti, kdo očekávají Ježíše Krista, nebudou zklamáni. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist