Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

TŘEBORADICKÉ POSVÍCENÍ 22. 9.

Dne 22. 9. se bude konat Třeboradické posvícení. Zveme zvlášť na mši svatou od 12:00 v zahradě kostela Nanebevzetí Panny Marie s hudebním doprovodem sboru Camerata Praha.

Kostel sv. Remigia

ČAKOVICKÉ POSVÍCENÍ 29. 9.

V rámci akce Čakovické posvícení pořádané MČ Praha – Čakovice 29. září 2018 Vás srdečně zveme na program v kostele sv. Remigia:

 • 10:00 – 11:00 Mše svatá
  P. Stanisław Góra bude sloužit mši svatou za Městskou část Praha – Čakovice a za celou Českou republiku. Bude se přimlouvat také na úmysly všech příchozích. Všichni jsou srdečně zváni.
 • 11:10 – 11:30 O historii kostela a životě sv. Remigia
  Jan Klouda bude hovořit o bohaté historii našeho kostela, jediného kostela zasvěceného sv. Remigiovi v Česku. Dozvíte se o životě sv. Remigia a řadě souvisejících zajímavostí. Uslyšíte také o Karlu IV., prvním francouzském králi i rytíři Filipovi ze Schoellerů.
 • 11:00 – 13:00 Možnost setkání s knězem
  P. Stanisław bude v kostele k dispozici pro setkání, naslouchání, a také se jej můžete ptát na „vše, co jste chtěli vědět o církvi, ale báli jste se zeptat“.
 • 11:00 – 15:00 Otevřený kostel
  Možnost volné prohlídky, případně ztišení a modlitby v prostoru kostela. K dispozici budou informační letáčky o historii kostela. Do připravené krabice je možné v případě zájmu vhodit prosbu o modlitbu, budeme na Vás pamatovat v našich modlitebních společenstvích.

RODINNÝ PIKNIK 30. 9.

30. 9. od 16:00 se bude konat farní rodinný piknik při příležitosti Čakovického posvícení. Srdečně zveme všechny i s rodinami na farní zahradu. Budou k dispozici buřty a pečivo. Nápoje a jiné občerstvení prosím přineste s sebou.

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny na farní kafe - neformální přátelské setkání - na faře po skončení nedělní mše svaté.

ZMĚNA ČASU BOHOSLUŽEB

Od 1. 8. se mění časy bohoslužeb - mše svaté jsou v úterý a ve čtvrtek od 18:00 a v neděli od 8:30. Více v pořadu bohoslužeb.

NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE

P. Stanislaw Gora

Od 1. 7. je novým duchovním správcem naší farnosti P. Stanisław Góra. Děkujeme P. Pavlu Budskému za jeho desetileté působení v této farnosti, za jeho obětavou službu a práci zde. Prosíme, abyste se za něj a za nového čakovického faráře P. Stanisława Góru přimlouvali ve svých modlitbách.

Další informace najdete v ohláškách a také aktuálním pořadu bohoslužeb.

NOVÝ FARNÍ WEB

Nové webové stránky naší farnosti jsou ještě ve výstavbě. Prosíme všechny o trpělivost při jejich užívání.

Biblický citát na dnešní den
Ježíš Kristus je Pán. (Flp 2,11)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Bože, tys mě stvořil. Děkuji ti, že jsi mě utvořil tak nádherně. Raduji se ze svého těla, ze svého ducha, který má stále nové myšlenky, a ze schopností, které jsi mi daroval. A. Grün (Důvěrná slova) www.paulinky.cz

TOPlist