Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD BOHOSLUŽBY SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka

POZVÁNKY NA FARNÍ AKCE

Zde naleznete pozvánky na nejbližší plánované akce a některé pravidelné aktivity. Pro větší přehlednost můžete akce filtrovat podle připravených orientačních kategorií. Úplný seznam pravidelných farních aktivit naleznete zde.SETKÁNÍ MODLITEB MATEK

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK 22. 09. 2020

Všechny maminky a ženy, které by se rády modlily za děti, zveme na setkání hnutí Modlitby matek s pražskou koordinátorkou Marií Tupou. Setkání se koná v úterý 22. 9., nejprve bude v kostele mše svatá od 18:00 a potom setkání na faře s diskuzí od 18:45. Přijďte se dozvědět víc o tomto světově rozšířeném a oblíbeném modlitebním hnutí (více informací zde).

POSVÍCENÍ V NAŠEM KOSTELE

POSVÍCENÍ V NAŠEM KOSTELE 03. 10. 2020

Srdečně zveme všechny na Posvícení v našem kostele, které proběhne v sobotu 3. 10. s bohatým doprovodným programem. Vstupné je dobrovolné. (Program v plakátku).

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY 28. 09. 2020

Program zbývajících přenášek (pozor, začátek už v 18:00 v Schoellerově sálu Čakovického zámku):

  • 21. 9. Dědictví starověkého Řecka (výjimečně na půdě Čakovického zámku)
  • 28. 9. Dědictví starověkého Říma
  • 12. 10. Nábožensko-kulturní základy Evropy
  • 19. 10. Několik poznámek k českým náboženským dějinám
ADORACE S PÍSNĚMI CHVAL

ADORACE S PÍSNĚMI CHVAL 28. 09. 2020

Scházíme se v kostele ke chvále Pána a adoraci. Setkání se konají sudé pondělky v čase 19:30 - 20:30.
Nejbližší termíny: 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2020. Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova@farnostcakovice.cz

Velice rádi Vás také přivítáme mezi sebou, zažijme společně radost z Pána a Jeho blízkosti!

KURZ ALFA VE VINOŘI

KURZ ALFA VE VINOŘI 29. 09. 2020

Srdečně zveme všechny zájemce o seznámení s křesťanskou vírou na nový cyklus Kurzů Alfa, který začne 29. 9. 2020 ve Vinoři. Více informací v letáku.

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ 29. 09. 2020

Jsi dospělý muž a chtěl bys rozvíjet svoji spiritualitu? Jsi otec rodiny a chtěl bys sdílet radosti a starosti rodinného života? Pokud ano, pojď zkusit spoluvytvářet Společenství mužů - kamarádů a prohlubovat vztah k Bohu, svým blízkým a k sobě navzájem.
Setkávání se budou konat od 19:30 ve dnech 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12. 2020. Kontakt: Filip Šroubek, tel.: 605 963 432

PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DĚTÍ

PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DĚTÍ

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz. První ze čtyř setkání začne 30. 9.

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Hodiny náboženství začnou od října 2020.

Předškolní skupina + 1. a 2. třída - Michaela Vintišková - pondělí 15:30 - 16:15
Příprava na 1. sv. přijímání - Anna Steinová - čtvrtek - 15:30 - 16:15
Starší děti - Marie Straková - bude upřesněno

Kontakt na katechetky: nabozenstvi@farnostcakovice.cz

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI

Příprava na křest dospělých - Letos od 1. 10. otevíráme nový cyklus přípravy na iniciační svátosti. Tato příprava je určena dospělým zájemcům o křest a také dospělým zájemcům o první přijetí eucharistie (kteří byli patrně poktřeni v dětství, ale neprožili ještě své první svaté přijímání). Srdečně všechny zveme. Bude nám ctí doprovázet Vás na cestě vedoucí k životu ze svátostí. Věříme, že tato investice do sebe sama a do vztahu s Pánem přinese jedinečné požehnání Vám i Vašim blízkým.

Setkání se budou konat na faře v Čakovicích ve čtvrtky od 19:00, příprava trvá asi půl roku (předpokládané přijetí svátostí bude na Velikonoce 2021). Na každém setkání Vás čeká společná modlitba, přednáška a diskuze (nové otázky jsou vítány). Těšíme se na Vás. Přihlašování probíhá u P. Stanislawa Góry na adrese stanislaw.gora@knez.cz.

Příprava na svátost biřmování - od 14. 1. 2021 se každých 14 dní bude konat příprava na svátost biřmování a nebo obnova svátosti biřmování. Zájemci se přihlašují u Anny Steinové - kancelar@farnostcakovice.cz.

BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY 06. 10. 2020

Srdečně vás zveme na biblické hodiny. Společně se budeme modlit a sdílet svůj život nad biblickým textem následující neděle. Zkusíme se podívat na Bibli jako na zrcadlo, ve kterém můžeme zahlédnout naše vnitřní prožívání, naše radosti a strasti, naše otázky a nejistoty. Cílem tedy primárně nebude hledat "správný výklad" textu, či o textu vést teoretické diskuze, ale prožít, jak text "mluví" ke mně konkrétně a o to mé autentické prožívání a můj autentický pohled se navzájem podělit s ostatními. To nás může obohatit, podepřít a povzbudit se na naší cestě. Doprovází Tonda Škoch ze Satalic.
Setkání se budou konat od 19:00 na faře v Čakovicích. Termíny: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12. 2020.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ 06. 10. 2020

Senioři (65+) naší farnosti jsou zváni na svá setkávání, která se konají na faře zpravidla každé první úterý v měsíci od 15:00. Nejbližší termíny: 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2020.

MISIJNÍ KOLÁČ

MISIJNÍ KOLÁČ 18. 10. 2020

V rámci Misijní neděle 18. 10. proběhne v naší farnosti akce "Misijní koláč" ve spolupráci s Farní charitou. Po mši svaté bude od 10:00 následovat prodej "Misijního koláče" ve prospěch Likvidace Lepry a od 10:30 bude přednáška o činnosti organizace Likvidace Lepry.

VÍKEND PRO MANŽELE A RODINY S DĚTMI

VÍKEND PRO MANŽELE A RODINY S DĚTMI 23. 10. 2020 - 25. 10. 2020

Zveme na víkend pro manžele a rodiny s dětmi Pět jazyků lásky a my dva. Bude se konat ve Štěkni od pátku 23. 10. do neděle 25. 10. Více informací najdete v plakátu.
Prosíme, pokud máte zájem se zúčastnit, napište nám již nyní na adresu kancelar@farnostcakovice.cz, velmi nám to usnadní plánování.

DEN SENIORŮ A NEMOCNÝCH

DEN SENIORŮ A NEMOCNÝCH 14. 11. 2020

Srdečně zveme především seniory a nemocné z Čakovic a okolí na druhý ročník Dne seniorů a nemocných, který se bude konat v Schoellerově sále Čakovického zámku dne 14. 11. 2020. Čeká vás program duchovní, praktický i občerstvení a přátelské posezení s harmonikou. (Více informací zde.)

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

Milé maminky, zveme Vás na setkávání maminek s dětmi. Pojďme společně strávit hezké úterní dopoledne! Setkávání se koná ve školním roce každé úterý od 8:30. Někdy jsme na faře, jindy se sejdeme na jiném místě, proto nás prosím dopředu kontaktujte.
Kontakt: Bára Nováková - 731 707 092

MODLITBY MATEK

MODLITBY MATEK

V naší farnosti se schází modlitební skupinka hnutí Modlitby matek. Skupinka s dětmi se schází v pátky v 17:00 na faře nebo v domácnosti některé z členek. Večerní skupinka se schází ve středy od 20:00 na faře zhruba každých 14 dní.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rády Vás uvidíme mezi sebou, můžete se přijít i jen nezávazně podívat. Rády Vám také zapůjčíme informační materiály nebo DVD. Přijít může i starší maminka, babička nebo jakákoliv žena, která chce v modlitbách dávat svoji mateřskou lásku. Pokud jsou přítomny naše děti, snažíme se je nějak hračkami zabavit, abychom se mohly modlit v aspoň relativním klidu :-)

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz.

SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Pravidelné setkávání mládeže má své vlastní stránky http://www.nordstream.cz, kde najdete podrobnější informace.

FARNÍ KAFE

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny na farní kafe - neformální přátelské setkání - na faře po skončení nedělní mše svaté.


Výtvarná soutěž
Biblický citát na dnešní den
Pouč mě o smyslu svých nařízení. (Ž 119,27)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist