Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

PŘEHLED FARNÍCH AKTIVIT

Rorátní mše svaté

RORÁTNÍ MŠE SVATÉ

V době adventní srdečně zveme na rorátní mše svaté, které se konají každé adventní úterý (tj. 4. 12., 11. 12. a 18. 12.) od 6:00 v našem kostele. Třetí rorátní mše svatá 18. 12. bude i se společnou snídaní po mši svaté na faře.

Svátost smíření před touto rorátní mší svatou je možná po předchozí domluvě s P. Stanislawem. Večerní mše svatá je v tyto úterky zrušena.

Kava

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny neformální přátelské setkání na faře po skončení nedělní mše svaté.

Andel

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Od 3. 10. začala výuka náboženství v naší farnosti. Pokračuje pravidelně každý týden. Mladší děti se setkávají ve středu od 15:30 do 16:30 a starší děti ve čtvrtek od 14:45 do 15:45. Podrobné informace u katechetky paní Evy Mikitové na e-mailu nabozenstvi@farnostcakovice.cz.

Výuka bude probíhat do května 2019.

Krest

PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DĚTÍ

Příprava na křest dětí probíhá skupinovou formou ve třech setkáních ve středy od 16:30 do 17:30 na faře v Čakovicích. Konkrétní termíny jsou domlouvány s rodiči podle potřeby a domluvy.
Zájemci jsou žádáni, aby se přihlásili minimálně tři měsíce před zamýšleným termínem křtu. Podrobnější informace u P. Stanisława.

Krest

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST A DALŠÍ SVÁTOSTI

Příprava dospělých na křest a další svátosti se koná na faře v Čakovicích ve čtvrtky od 19:00.

Ryba

SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Setkání mládeže se konají na faře jednou za dva týdny. Termíny pravidelných setkání: 11. 12., 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4. V sobotu 15. 12. od 18:30 se koná mimořádné setkání na faře spojené s pizzou a společným filmem.
Zároveň srdečně zveme i ty, kteří nemohou chodit pravidelně, na duchovní víkend 11. - 12. 1. 2019. Odjíždí se v pátek 11. 1. v 17:00 od fary a návrat bude 12. 1. ve večerních hodinách. Bližší info a zápis u P. Stanislawa.

Ruze

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Senioři (65+) naší farnosti jsou zváni na svá setkávání, která se konají na faře vždy první středu v měsíci od 14:30. Termíny: 5. 12., 2. 1., 6. 2. a 6. 3. Dne 6.4. se koná den seniorů a nemocných, program bude od 8:30 do cca 13:00.

Modlitby matek

MODLITBY MATEK

V naší farnosti se schází modlitební skupinka hnutí Modlitby matek. Skupinka s dětmi se schází v pátky v 16:30 na faře. Večerní skupinka se schází ve středy od 20:00 na faře zhruba každých 14 dní.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rády Vás uvidíme mezi sebou, můžete se přijít i jen nezávazně podívat. Rády Vám také zapůjčíme informační materiály nebo DVD. Přijít může i starší maminka, babička nebo jakákoliv žena, která chce v modlitbách dávat svoji mateřskou lásku. Pokud jsou přítomny naše děti, snažíme se je nějak hračkami zabavit, abychom se mohly modlit v aspoň relativním klidu :-)

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz.

Ruzenec

ŽIVÝ RŮŽENEC

V naší farnosti hledáme členy do nové skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací zde.

Schola

SCHOLA

Čakovická schola hledá nové zpěváky a hudebníky. Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na e-mail schola@farnostcakovice.cz.

Biblický citát na dnešní den
Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Bůh se nestahuje do věčného života, do jakési velkolepé „ulity“. Celý jeho způsob jednání s člověkem je milující otevřenost, zjevení, pozvání. K. P. Vosen (Podle srdce tvého) www.paulinky.cz

TOPlist