Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

PŘEHLED FARNÍCH AKTIVIT

Kava

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny neformální přátelské setkání na faře po skončení nedělní mše svaté.

Andel

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Od 3. 10. začala výuka náboženství v naší farnosti. Pokračuje pravidelně každý týden. Mladší děti se setkávají ve středu od 15:30 do 16:30 a starší děti ve čtvrtek od 14:45 do 15:45. Podrobné informace u katechetky paní Evy Mikitové na e-mailu nabozenstvi@farnostcakovice.cz.

Výuka bude probíhat do května 2019.

Krest

PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DĚTÍ

Příprava na křest dětí probíhá skupinovou formou ve třech setkáních ve středy od 16:30 do 17:30 na faře v Čakovicích. Konkrétní termíny jsou domlouvány s rodiči podle potřeby a domluvy.
Zájemci jsou žádáni, aby se přihlásili minimálně tři měsíce před zamýšleným termínem křtu. Podrobnější informace u P. Stanisława.

Krest

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST A DALŠÍ SVÁTOSTI

Příprava dospělých na křest a další svátosti se koná na faře v Čakovicích ve čtvrtky od 19:00.

Ryba

SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

Setkávání mládeže se koná na faře jednou za dva týdny. Termíny pravidelných setkání: 15. 1., 29. 1., 12. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6.

Ruze

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Senioři (65+) naší farnosti jsou zváni na svá setkávání, která se konají na faře zpravidla (ale ne vždy) první středu v měsíci od 14:30. Termíny: 6. 2., 27. 2. (výjimka - toto setkání začíná už ve 14:00 a hostem bude P. Pavel Budský, náš bývalý farář, zváni jsou i ostatní farníci), 10. 4., 8. 5., 5. 6.
Dne 6. 4. se koná den seniorů a nemocných, program bude od 8:30 do cca 13:00.

Modlitby matek

MODLITBY MATEK

V naší farnosti se schází modlitební skupinka hnutí Modlitby matek. Skupinka s dětmi se schází v pátky v 16:30 na faře. Večerní skupinka se schází ve středy od 20:00 na faře zhruba každých 14 dní.

Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rády Vás uvidíme mezi sebou, můžete se přijít i jen nezávazně podívat. Rády Vám také zapůjčíme informační materiály nebo DVD. Přijít může i starší maminka, babička nebo jakákoliv žena, která chce v modlitbách dávat svoji mateřskou lásku. Pokud jsou přítomny naše děti, snažíme se je nějak hračkami zabavit, abychom se mohly modlit v aspoň relativním klidu :-)

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz.

Ruzenec

ŽIVÝ RŮŽENEC

V naší farnosti hledáme členy do nové skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací zde.

Schola

SCHOLA

Čakovická schola hledá nové zpěváky a hudebníky. Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na e-mail schola@farnostcakovice.cz.

Biblický citát na dnešní den
Odpouštějí se ti hříchy. (Mk 2,5)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Kdo nemá opravdovou lásku, vždy nalezne dost přirozených důvodů k remcání. Kdo má však opravdovou duchovní lásku, vždy nalezne důvody k soucitu a k omlouvání druhých. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

TOPlist