Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA
Fotka Fotka Fotka

PŘEHLED FARNÍCH AKTIVIT

Níže naleznete přehled farních aktivit. Budeme velice rádi, když se zapojíte - ať už do modlitebních společenství nebo přiložením pomocné ruky k dílu. Aktivních lidí je v naší farnosti stále nedostatek. U jednotlivých aktivit najdete kontaktní osoby, na které se můžete obrátit (budou průběžně doplňovány).
Aktivity probíhají samozřejmě v rámci aktuálních vládních opatření. Může se stát, že při změně opatření je seznam dočasně neaktuální.

Andel

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Výuka náboženství dětí v naší farnosti začne postupně od 23. 11.:

Předškolní skupina + 1. a 2. třída - Michaela Vintišková - pondělí 15:30 - 16:15, začne 23. 11.
Příprava na 1. sv. přijímání - Anna Steinová - čtvrtek - 15:30 - 16:15, začne 3. 12.
Starší děti - 3. a 4. třída po 1. sv. přijímání - Marie Straková - středa 16:00 - 16:45, začne 2. 12.

Kontakt na katechetky: nabozenstvi@farnostcakovice.cz

RORÁTY ONLINE

RORÁTY ONLINE

Pro hlubší prožívání doby adventní sdílíme stránku http://roraty.online/, kterou nabízí farnost Dolní Němčí. Denně zde budou k dispozici online zpěvy a modlitby.

ČTVRTEČNÍ CELODENNÍ ADORACE V KOSTELE

ČTVRTEČNÍ ADORACE V KOSTELE

Zveme všechny k účasti na adoraci v našem kostele každý čtvrtek (do odvolání) od 9:00 do 12:00 a dále 15:00 - 20:30. Budeme se vzájemně střídat, aby byl v kostele naráz pouze jeden člověk (rodina). Zájemce prosíme, aby se zapsali do tabulky na nejbližší čtvrtek zde.

Biblicke hodiny

ONLINE BIBLICKÉ HODINY

Covid nás omezil v běžných aktivitách, ale je zároveň i výzvou k hledání nových způsobů, jak se propojovat, sdílet, povzbudit se, modlit se a společně žít. Srdečně vás tedy zveme na online biblickou hodinu, která proběhne každé úterý do odvolání v čase 20:30 - 21:30 přes platformu zoom. Více informací na zvláštní stránce. Doprovází Tonda Škoch ze Satalic, antonin.skoch@seznam.cz

Vecery chval

ADORACE S PÍSNĚMI CHVAL

Eucharistická adorace, písně chval, modlitba, čtení Písma svatého. Akce se koná v sudé pondělky v čase 19:30 - 20:30.
Nejbližší termíny: 7. 12., 21. 12. 2020. Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova@farnostcakovice.cz

I v této pohnuté době - zvlášť nyní - je dobré Pána chválit!

Kava

ONLINE FARNÍ KAFE

Nemůžeme sice spolu posedět na faře, ale můžeme si popovídat aspoň chvíli online. Každou neděli po skončení online mše svaté na adrese https://us02web.zoom.us.... Kdyby bylo potřeba:
Meeting ID: 853 8461 91579
Passcode: 535420
Těšíme se na vás!

Krest

ONLINE PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI

Příprava na křest dospělých - Příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. přechází v návaznosti na současná omezení na online formu. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa Góry na adrese stanislaw.gora@knez.cz

Příprava na svátost biřmování - od 14. 1. 2021 se každých 14 dní bude konat příprava na svátost biřmování a nebo obnova svátosti biřmování. Zájemci se přihlašují u Anny Steinové - kancelar@farnostcakovice.cz

Ruzenec

ŽIVÝ RŮŽENEC

V naší farnosti hledáme nové členy do skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací zde.

Modlitby matek

ONLINE MODLITBY MATEK

V naší farnosti se schází modlitební skupinka hnutí Modlitby matek.
Momentálně se snažíme setkávat spíše online, prosíme, kontaktujte nás.

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz.

Schola

SCHOLA

Nyní má kvůli současné situaci schola pauzu, ale pokud byste se rádi přidali, dejte nám, prosím, o sobě vědět! :) Velice rádi mezi sebou uvítáme nové hudebníky a zpěváky s hudebním nadáním. E-mail: schola@farnostcakovice.cz.

Charita

FARNÍ CHARITA

Dne 1. 4. byla založena Farní Charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Více informací naleznete na samostatné stránce Farní charity.

Knihovna

FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna umístěná ve farním sále se těší na vaši návštěvu. Více informací a seznam knih naleznete na zvláštní stránce.

Farní časopis

FARNÍ ČASOPIS REMIGIUS

Zhruba čtyřikrát za rok vydáváme časopis Remigius o dění v naší farnosti. Časopis je možné získat na stolku vzadu v kostele (za dobrovolný příspěvek na náklady).
Kontaktní osoba: šéfredaktorka Jana Kloudová, e-mail: kloudova@farnostcakovice.cz.

FARNÍ WEB A FACEBOOK

Správu našeho farního webu a farního Facebooku má na starost Eva Jelínková. Kontakt: jelinkova@farnostcakovice.cz.


Biblický citát na dnešní den
Snažte se, abyste byli před Pánem bez úhony v pokoji. (2 Petr 3,14)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Mějme důvěru, protože ti, kdo očekávají Ježíše Krista, nebudou zklamáni. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist