Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD BOHOSLUŽBY SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka

PŘEHLED FARNÍCH AKTIVIT

Níže naleznete přehled farních aktivit. Budeme velice rádi, když se zapojíte - ať už do modlitebních společenství nebo přiložením pomocné ruky k dílu. Aktivních lidí je v naší farnosti stále nedostatek. U jednotlivých aktivit najdete kontaktní osoby, na které se můžete obrátit (budou průběžně doplňovány).

Andel

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Hodiny náboženství začnou od října 2020. Informační schůzka pro rodiče se bude konat v pondělí 14. 9. od 17:00 na faře.

Předškolní skupina + 1. a 2. třída - Michaela Vintišková - pondělí 15:30 - 16:15
Příprava na 1. sv. přijímání - Anna Steinová - čtvrtek - 15:30 - 16:15
Starší děti - 3. a 4. třída po 1. sv. přijímání - Marie Straková - bude upřesněno

Kontakt na katechetky: nabozenstvi@farnostcakovice.cz

Online přihláška

Kurzy Alfa

KURZY ALFA VE VINOŘI

Srdečně zveme všechny zájemce o seznámení s křesťanskou vírou na nový cyklus Kurzů Alfa, který začne koncem září ve Vinoři. Více informací v letáku.

Biblicke hodiny

CYKLUS PŘEDNÁŠEK "KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY"

Program zbývajících přenášek (pozor, začátek už v 18:00 v Schoellerově sálu Čakovického zámku):

 • 21. 9. Dědictví starověkého Řecka (výjimečně na půdě Čakovického zámku)
 • 28. 9. Dědictví starověkého Říma
 • 12. 10. Nábožensko-kulturní základy Evropy
 • 19. 10. Několik poznámek k českým náboženským dějinám
 • Krest

  PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI

  Příprava na křest dospělých - dospělým, kteří mají zájem o přijetí svátosti křtu či přijetí (první) svátosti eucharistie, se nabízí od září 2020 setkávání ve čtvrtek od 19 hod. na faře. Přihlašování u P. Stanislawa na adrese stanislaw.gora@knez.cz

  Příprava na svátost biřmování - od 14. 1. 2021 se každých 14 dní bude konat příprava na svátost biřmování a nebo obnova svátosti biřmování. Zájemci se přihlašují u Anny Steinové - kancelar@farnostcakovice.cz

  Biblicke hodiny

  BIBLICKÉ HODINY

  Srdečně vás zveme na biblické hodiny. Společně se budeme modlit a sdílet svůj život nad biblickým textem následující neděle. Zkusíme se podívat na Bibli jako na zrcadlo, ve kterém můžeme zahlédnout naše vnitřní prožívání, naše radosti a strasti, naše otázky a nejistoty. Cílem tedy primárně nebude hledat "správný výklad" textu, či o textu vést teoretické diskuze, ale prožít, jak text "mluví" ke mně konkrétně a o to mé autentické prožívání a můj autentický pohled se navzájem podělit s ostatními. To nás může obohatit, podepřít a povzbudit se na naší cestě. Doprovází Tonda Škoch ze Satalic.
  Setkání se budou konat od 19:00 na faře v Čakovicích. Termíny: 6. 10., 20. 10., 3. 11., 17. 11., 1. 12., 15. 12. 2020.

  Krest

  PŘÍPRAVA RODIČŮ NA KŘEST DĚTÍ

  V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz. První ze čtyř setkání začne 30. 9.

  Vecery chval

  ADORACE S PÍSNĚMI CHVAL

  Scházíme se v kostele ke chvále Pána a adoraci. Setkání se konají sudé pondělky v čase 19:30 - 20:30.
  Nejbližší termíny: 28. 9., 12. 10., 26. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2020. Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova@farnostcakovice.cz

  Velice rádi Vás také přivítáme mezi sebou, zažijme společně radost z Pána a Jeho blízkosti!

  Setkani muzu

  SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ

  Jsi dospělý muž a chtěl bys rozvíjet svoji spiritualitu? Jsi otec rodiny a chtěl bys sdílet radosti a starosti rodinného života? Pokud ano, pojď zkusit spoluvytvářet Společenství mužů - kamarádů a prohlubovat vztah k Bohu, svým blízkým a k sobě navzájem.
  Setkávání se budou konat od 19:30 ve dnech 29. 9., 27. 10., 24. 11., 22. 12. 2020. Kontakt: Filip Šroubek, tel. 605 963 432

  Maminky s dětmi

  SETKÁVÁNÍ MAMINEK S MALÝMI DĚTMI

  Milé maminky, zveme Vás na setkávání maminek s dětmi. Pojďme společně strávit hezké úterní dopoledne! Setkávání se koná ve školním roce každé úterý od 8:30. Někdy jsme na faře, jindy se sejdeme na jiném místě, proto nás prosím dopředu kontaktujte.
  kontakt: Bára Nováková - 731 707 092

  Kava

  FARNÍ KAFE

  Srdečně zveme všechny neformální přátelské setkání na faře po skončení nedělní mše svaté.

  Společenství mládeže

  SETKÁVÁNÍ MLÁDEŽE

  Pravidelné setkávání mládeže má své vlastní stránky http://www.nordstream.cz, kde najdete podrobnější informace.

  Ruze

  SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

  Senioři (65+) naší farnosti jsou zváni na svá setkávání, která se konají na faře zpravidla každé první úterý v měsíci od 15:00. Nejbližší termíny: 6. 10., 3. 11., 1. 12. 2020.

  Modlitby matek

  MODLITBY MATEK

  V naší farnosti se schází modlitební skupinka hnutí Modlitby matek. Skupinka s dětmi se schází v pátky v 17:00 na faře nebo v domácnosti některé z členek. Večerní skupinka se schází ve středy od 20:00 na faře zhruba každých 14 dní.

  Pokud máte zájem, kontaktujte nás, rády Vás uvidíme mezi sebou, můžete se přijít i jen nezávazně podívat. Rády Vám také zapůjčíme informační materiály nebo DVD. Přijít může i starší maminka, babička nebo jakákoliv žena, která chce v modlitbách dávat svoji mateřskou lásku. Pokud jsou přítomny naše děti, snažíme se je nějak hračkami zabavit, abychom se mohly modlit v aspoň relativním klidu :-)

  Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

  Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz.

  Setkání s paní koordinátorkou se bude konat 22. 9. 2020.

  Ruzenec

  ŽIVÝ RŮŽENEC

  V naší farnosti hledáme nové členy do skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací zde.

  Schola

  SCHOLA

  Scházíme se ke společnému nácviku písní pravidelně v neděle večer na faře. Zhruba jednou za měsíc doprovázíme mši svatou, hrajeme také při jiných farních veřejných vystoupeních. Do našeho repertoáru patří moderní písně chval, ale také starší zpěvy z kancionálu nebo např. meditativní zpěvy z Taizé. Scholu vede Dominik Michálek.

  Velice rádi mezi sebou uvítáme nové hudebníky a zpěváky s hudebním nadáním. Prosíme zájemce, aby nás kontaktovali na e-mail schola@farnostcakovice.cz.

  Charita

  FARNÍ CHARITA

  Dne 1. 4. byla založena Farní Charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Více informací naleznete na samostatné stránce Farní charity.

  Farní časopis

  FARNÍ ČASOPIS REMIGIUS

  Zhruba čtyřikrát za rok vydáváme časopis Remigius o dění v naší farnosti. Časopis je možné získat na stolku vzadu v kostele (za dobrovolný příspěvek na náklady).
  Kontaktní osoba: šéfredaktorka Jana Kloudová, e-mail: kloudova@farnostcakovice.cz.

  FARNÍ WEB A FACEBOOK

  Správu našeho farního webu a farního Facebooku má na starost Eva Jelínková. Kontakt: jelinkova@farnostcakovice.cz.

  
  Výtvarná soutěž
  Biblický citát na dnešní den
  Pouč mě o smyslu svých nařízení. (Ž 119,27)

  Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

  Kostel

  Kontakt

  Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

  Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

  Proč chodit do kostela s dětmi
  TOPlist