Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pořad bohoslužeb

Úterý18:00mše svatá v kostele
Čtvrtek18:00mše svatá v kostele
Neděle8:30mše svatá v kostele

Pravidelné pastorační aktivity

  • Příprava na křest dospělých se koná od 4. 10. 2018 každý čtvrtek od 19:00. Zájemci ať se přihlásí u P. Stanisława.
  • Příprava na křest dětí se koná příležitostně podle potřeby. Zájemci jsou žádáni, aby se přihlásili minimálně tři měsíce před zamýšleným termínem křtu. Podrobnější informace u P. Stanisława.
  • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
  • Pravidelné setkávání mládeže starší 12 let a mladší 25 let je plánováno ob týden v úterý nebo ve středu od 19:00. Zájemci ať se přihlásí u P. Stanisława.
  • Příležitost k modlitbě před Nejsvětější svátostí s možností přijetí svátosti smíření je každé úterý od 17:00 do 17:50. Svátost smíření je možné přijmout i půl hodiny před mší svatou ve čtvrtek a také v neděli od 8:00 do 8:20.
  • Farní kancelář je otevřena každý čtvrtek od 16:00 do 17:30.
  • Otec Stanisław slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí

Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Jsme příliš málo čistí. Pohoršujeme se nad zkažeností mravů, ale pak spoutáváme lidi svými charismaty či svými idejemi. G. Forlai (Viděno jinak) www.paulinky.cz

TOPlist