Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Pořad bohoslužeb v době adventní

Neděle8:00 - 8:20svátost smíření
Neděle8:30mše svatá
Úterý6:00mše svatá
Čtvrtek17:00mše svatá
Čtvrtek17:45 - 18:30adorace a svátost smíření

Pravidelné pastorační aktivity

  • Příprava na křest dospělých se koná od 4. 10. 2018 každý čtvrtek od 19:00. Zájemci ať se přihlásí u P. Stanisława.
  • Příprava na křest dětí se koná podle potřeby ve středy 16:30 - 17:30. Zájemci jsou žádáni, aby se přihlásili minimálně tři měsíce před zamýšleným termínem křtu. Podrobnější informace u P. Stanisława.
  • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
  • Pravidelné setkávání mládeže starší 12 let a mladší 25 let se koná jednou za dva týdny v úterý 19:00 - 20:30.
  • Příležitost k modlitbě před Nejsvětější svátostí s možností přijetí svátosti smíření je každý čtvrtek od 17:45 do 18:30. Svátost smíření je možné přijmout i v úterý 16:30 - 16:50 (mimo dobu adventní) a také v neděli od 8:00 do 8:20.
  • Výuka náboženství pro mladší děti probíhá ve středu od 15:30 do 16:30 a pro starší děti ve čtvrtek od 14:45 do 15:45. Podrobné informace u katechetky paní Evy Mikitové na e-mailu nabozenstvi@farnostcakovice.cz.
  • Farní kancelář je otevřena každé úterý od 9:00 do 10:30.
  • Otec Stanisław slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí

Biblický citát na dnešní den
Vedu tě cestou, kterou máš jít. (Iz 48,17)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Bůh se nestahuje do věčného života, do jakési velkolepé „ulity“. Celý jeho způsob jednání s člověkem je milující otevřenost, zjevení, pozvání. K. P. Vosen (Podle srdce tvého) www.paulinky.cz

TOPlist