Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 1. 9.

Neděle7:45 - 8:20svátost smíření
Neděle8:30mše svatá včetně krátkého kázání i pro děti
Úterý7:30 - 8:00svátost smíření
Úterý8:00mše svatá
Čtvrtek17:00mše svatá
Čtvrtek17:30 - 18:30adorace a svátost smíření

PRAVIDELNÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY

  • Příprava na křest dospělých na Velikonoce v roce 2020 už probíhá. Další zájemci jsou zváni na příští setkání 12. 9. v 19:00 na faru v Čakovicích. Pravidelné setkávání bude každý čtvrtek od 19:00 na faře od 3. 10. 2019 do června 2020.
  • Příprava na křest dětí (jedná se o 4 setkání s rodiči a kmotry) se podle potřeby koná ve středy od 17:00 do 18:00 na faře v Čakovicích. První setkání bude 4. 9. v 17:00. Prosíme, aby se zájemci obraceli mailem na P. Stanislawa: stanislaw.gora@knez.cz
  • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
  • Pravidelné setkávání mládeže starší 12 let a mladší 20 let začne 24. 9. 2019 táborákem na farní zahradě v Čakovicích. Všechny zájemce srdečně zveme.
  • Svátost smíření se koná v neděli už od 7:45 a nově se zpovídá také v úterý od 7:30. Další příležitost k přijetí svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru je každý čtvrtek v boční kapli od 17:30 do 18:30; zároveň probíhá adorace Nejsvětější svátosti v kostele.
  • Výuka náboženství bude probíhat opět od září 2019. Podrobnosti budou upřesněny 15. 9.
  • Věci úřední – pastorační asistentka Anna Šváchová je přítomna v farní kanceláři každé úterý od 9:30 do 11:30.

  • Setkání s P. Stanislawem je možné každý čtvrtek na faře mezi 16:00 a 16:50.

  • Otec Stanislaw slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.
  • Otec Stanislaw je také kanovníkem karlštejnské kapituly.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí


Biblický citát na dnešní den
Jdi v pokoji. (Lk7,50)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Kříž je praporem vítězství a symbolem vzkříšení. Ježíš Kristus je náš život; měli bychom toužit po tom, aby jej poznali všichni lidé. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist