Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

POŘAD BOHOSLUŽEB

Neděle8:15 - 8:50svátost smíření
Neděle9:00mše svatá včetně krátkého kázání i pro děti
Úterý7:30příležitost ke svátosti smíření v kapli
Úterý8:00mše svatá
Čtvrtek17:00mše svatá
Čtvrtek17:30 - 18:30adorace a svátost smíření

PRAVIDELNÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY

 • Příprava na křest dospělých - v současné době se připravuje na křest šest dospělých a jedna slečna, křest by měl proběhnout na Velikonoce 2020. První setkání nových zájemců se bude konat po Velikonocích.
 • Příprava na křest dětí (jedná se o 4 setkání s rodiči a kmotry) se podle potřeby koná ve středy od 17:00 do 18:00 na faře v Čakovicích. Nový cyklus začne 8. 1. v 17:00 a potrvá do 29. 1. Prosíme, aby se zájemci obraceli mailem na P. Stanislawa: stanislaw.gora@knez.cz
 • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
 • Pravidelné setkávání mládeže má své vlastní stránky, kde najdete podrobnější informace.
 • Svátost smíření se koná v neděli od 8:15. Další příležitost k přijetí svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru je každý čtvrtek v boční kapli od 17:30 do 18:30 (zároveň probíhá adorace Nejsvětější svátosti v kostele) a také v úterý 7:30 - 8:00.
 • Výuka náboženství probíhá v těchto skupinách:
  • Mladší skupinka dětí (do 8 let - do započetí přípravy na 1. svaté přijímání) - Anna Steinová
   ve čtvrtky 15:30 - 16:15
  • Přípravka na svátost prvního sv. přijímání - Anna Šváchová
   ve středy 14:00 - 14:45
  • Starší skupinka (9-12 let - děti po 1. sv. přijímání) - Eva Mikitová
   ve středy 15:30 - 16:30

  Kontakt na katechetky: nabozenstvi@farnostcakovice.cz

 • Věci úřední – pastorační asistentka Anna Šváchová je přítomna v farní kanceláři každé úterý od 9:30 do 11:30.

 • Setkání s P. Stanislawem je možné každý čtvrtek na faře mezi 16:00 a 16:50.

 • Otec Stanislaw slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.
 • Otec Stanislaw je také kanovníkem karlštejnské kapituly.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí


Biblický citát na dnešní den
Bůh je mé útočiště. (Žl 144,2)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Kdy je v duši opravdová láska? Tehdy, když je v ní trpělivost a mírnost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist