Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

POŘAD BOHOSLUŽEB OD 1. 9.

Neděle7:45 - 8:20svátost smíření
Neděle8:30mše svatá včetně krátkého kázání i pro děti
Úterý7:30 - 8:00svátost smíření
Úterý8:00mše svatá
Čtvrtek17:00mše svatá
Čtvrtek17:30 - 18:30adorace a svátost smíření

PRAVIDELNÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY

  • Příprava na křest dospělých na Velikonoce v roce 2020 už probíhá. Další zájemci jsou zváni na příští setkání 12. 9. v 19:00 na faru v Čakovicích. Pravidelné setkávání bude každý čtvrtek od 19:00 na faře od 3. 10. 2019 do června 2020.
  • Příprava na křest dětí (jedná se o 4 setkání s rodiči a kmotry) se podle potřeby koná ve středy od 17:00 do 18:00 na faře v Čakovicích. První setkání bude 4. 9. v 17:00. Prosíme, aby se zájemci obraceli mailem na P. Stanislawa: stanislaw.gora@knez.cz
  • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
  • Pravidelné setkávání mládeže starší 12 let a mladší 20 let začne 24. 9. 2019 táborákem na farní zahradě v Čakovicích. Všechny zájemce srdečně zveme.
  • Svátost smíření se koná v neděli už od 7:45 a nově se zpovídá také v úterý od 7:30. Další příležitost k přijetí svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru je každý čtvrtek v boční kapli od 17:30 do 18:30; zároveň probíhá adorace Nejsvětější svátosti v kostele.
  • Výuka náboženství bude probíhat opět od října. Podrobnosti naleznete u online přihlášky.
  • Věci úřední – pastorační asistentka Anna Šváchová je přítomna v farní kanceláři každé úterý od 9:30 do 11:30.

  • Setkání s P. Stanislawem je možné každý čtvrtek na faře mezi 16:00 a 16:50.

  • Otec Stanislaw slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.
  • Otec Stanislaw je také kanovníkem karlštejnské kapituly.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí


Biblický citát na dnešní den
Buď veleben, Bože! (1Kron 29,10)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Není mocnější síly než ta, kterou Pán táhne srdce k sobě. Nejsme-li připoutáni, naše duše spěchá přímo do Boží náruče. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist