Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY A PRAVIDELNÉ AKTIVITY

POŘAD BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH

Neděle8:00 - 8:20svátost smíření
Neděle8:30mše svatá
Čtvrtek18:00mše svatá
 • Vinoř: neděle - 10:30, úterý – 18:00, středa – 18:00, čtvrtek – 18:00, pátek – 18:00
 • Satalice: sobota – 19:00 (s nedělní platností)

PRAVIDELNÉ PASTORAČNÍ AKTIVITY

 • Příprava na křest dospělých na Velikonoce v roce 2020 už probíhá. Další zájemci jsou zváni na příští setkání 12. 9. v 19:00 na faru v Čakovicích. Pravidelné setkávání bude každý čtvrtek od 19:00 na faře od 3. 10. 2019 do června 2020.
 • Příprava na křest dětí (jedná se o 4 setkání s rodiči a kmotry) se podle potřeby koná ve středy od 17:00 do 18:00 na faře v Čakovicích. První setkání bude 4. 9. v 17:00. Prosíme, aby se zájemci obraceli mailem na P. Stanislawa: stanislaw.gora@knez.cz
 • Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.
 • Pravidelné setkávání mládeže starší 12 let a mladší 20 let začne 24. 9. 2019 táborákem na farní zahradě v Čakovicích. Všechny zájemce srdečně zveme.
 • Svátost smíření je možné přijmout v neděli od 8:00 do 8:20 v kostele.
 • Výuka náboženství bude probíhat opět od září 2019. Podrobnosti budou upřesněny začátkem školního roku.
 • Věci úřední – pokud potřebujete matriční výpisy a jiné formality v průběhu prázdnin, obraťte se prosíme na pastorační asistentku Annu Šváchovou na mail kancelar@farnostcakovice.cz. (Do konce školního roku je přítomna v farní kanceláři každé úterý od 9:00 do 10:30.)

 • Setkání s P. Stanislawem je o prázdninách možné po domluvě s ním na tel. 737 280 624.

 • Otec Stanisław slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.

Přehled farních aktivit, kalendář akcí


Biblický citát na dnešní den
Koho hledáš? (Jan 20,15)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Bůh někdy používá skalpel… události, kterým nerozumíme, jsou rukama dobrotivého Boha, jenž opracovává naši duši. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist