Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD BOHOSLUŽBY SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Charita

FARNÍ CHARITA

Dne 1. 4. byla založena Farní Charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi.

Kontakt: Anna Steinová - tel: 606 805 494
Ředitelka Farní charity Praha Čakovice

QR kód Bankovní spojení:
Číslo účtu: 5814900369 / 0800
Zpráva pro příjemce: charita

PLÁNOVANÉ AKCE

  • 18. 10. 2020 Misijní neděle - hostem bude Luboš Hajas z Likvidace lepry
  • 14. 11. 2020 Druhý ročník Dne nemocných a seniorů
Bazar

VELKÝ BAZAR ADCH PRAHA

Arcidiecézní charita Praha vás zve na Velký bazar zimního oblečení v sobotu 3. 10. od 9 do 14 hodin v ambitech kostela sv. Tomáše na Malé Straně (Josefská 8, Praha 1). Váš příspěvek podpoří pomoc charity pro lidi v nouzi. Více informací zde.

Anna Steinová

ROZHOVOR PRO BULLETIN CHARITY PRAHA

Při farnosti v pražských Čakovicích vznikla v dubnu nová farní charita. Osvědčila se během koronakrize v pomoci seniorům a do budoucna má další konkrétní plány, jak prospět svému okolí.

Během pandemie koronaviru se do pomoci potřebným zapojilo mnoho dobrovolníků. V Čakovicích šili farníci roušky pro seniory v jejich městské části a zajišťovali i donášku nákupů a léků. „Byla jsem každý den v terénu a několikrát denně telefonicky kontaktovala seniory,“ vzpomíná Anna Steinová. Díky její iniciativě nezůstalo jen u dočasné pomoci. Ve farnosti působí jako pastorační asistentka a nyní se rozhodla zaměřit i na podporu sociálně potřebných. K 1. dubnu založila Farní charitu Praha Čakovice.

„Jedním z poslání církve je charitativní činnost a to je mi velmi blízké. Nedávno jsem četla v knížce Zázrak v Neratově, že Charita je viditelným znamením živé církve. Cítím potřebu pomáhat a být nablízku lidem, kteří pomoc potřebují,“ říká Anna Steinová a dodává: „Setkávám se s mnoha lidmi, kteří toto smýšlení mají také. Zatím nás je zhruba 15 dobrovolníků. Mám radost, že se lidé sami hlásí a nabízejí pomoc.“

Během studií organizovala pomoc pro projekt Adopce na dálku

Anna Steinová navazuje na předchozí spolupráci s Charitou: „Již během studia na zdravotnické škole jsem finančně podpořila program Adopce na dálku. Podařilo se mi dokonce sehnat pár lidí, kteří se do pomoci zapojili.“ Po škole pracovala jako sestra na dětském oddělení oční kliniky a poté v ambulanci zabývající se očními komplikacemi diabetiků. Mezitím vystudovala teologickou fakultu. Ve farnosti učí druhým rokem náboženství a od března působí jako pastorační asistentka. „Mám ráda kontakt s lidmi a možnost spolupracovat na tom, aby se lidé cítili ve společenství dobře. Probíhá u nás mnoho zajímavých akcí a mám radost, že o ně mají zájem i lidé, kteří do kostela běžně nechodí.“

Plánují bezbariérový vstup do kostela i pomoc potřebným rodinám

Farní charita má pod vedením Anny Steinové konkrétní plány do budoucna, jak prospět svému okolí: „Chceme se věnovat sociálnímu kontaktu se seniory. Chystáme se oslovit rodiny v nelehké sociální situaci a nabídnout pomoc z Tříkrálové sbírky. Plánujeme bezbariérový vstup do kostela, abychom umožnili vstup seniorům a lidem na vozíku, ale i rodičům s kočárky. Další oblastí je pomoc lidem bez domova, protože to je v Čakovicích aktuální téma.“

Kromě dobrovolníků pomáhá ředitelce i místní obec. „Navázali jsme spolupráci s městskou částí. Náš pan starosta je dokonce jedním z našich dobrovolníků. I spolupráce se sociální pracovnicí a příslušnými odbory nám moc pomáhá v začátcích našeho působení,“ pochvaluje si ředitelka, která má oporu nejen ve své rodině, ale také v duchovním správci farnosti P. Stanislawu Górovi. Během koronakrize získala pro svou činnost podporu donorů: „Velké poděkování patří Nadaci Karel Komárek Family Foundation, která nám poskytla grant na pomoc seniorům.“

PhDr. Jarmila Lomozová
Arcidiecézní charita Praha

Charita

SBÍRKA PRO ČESKO: NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI

30. 3. 2020 Charita Česká republika vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

Snížení či úplný výpadek příjmů, ztráta zaměstnání i nedostatek potravin. Na mnoho lidí v naší zemi dopadají vládní opatření, která jsou nutná pro omezení šíření koronaviru. Rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zadlužení lidé, agenturní zaměstnanci a obecně lidé bez standardní pracovní smlouvy a OSVČ – to jsou podle sociálních pracovníků ze zhruba 70 charitních poraden po celé republice cílové skupiny nejvíce ohrožené současnou situací. Největší problémy podle nich budou mít ti, kteří si nedokázali vytvořit peněžní rezervu a souběžně na ně dopadají následky ochranných opatření.¨

„Velký dopad má výpadek nebo snížení příjmů zejména u rodin s dětmi, zvláště u matek samoživitelek a ve skupině lidí, kteří jsou v oddlužení. Problémy ale přináší i omezení činnosti úřadů. Lidé, kteří už jsou v evidenci úřadu práce, z ní mohou vypadnout kvůli nemožnosti najít si práci ve stanovené lhůtě a přijít tak o dávky nebo podporu,“ shrnuje výsledky prvního průzkumu sociální analytička Charity Iva Kuchyňková.

Vláda již schválila podporu zaměstnavatelů a dílčí podporu OSVČ a aktuálně projednává odložení splátek dluhů, půjček a hypoték. Očekáváme však, že mnoho lidí se přesto ocitne v nouzi a stát ani kraje jim nepomohou. „Ti nejohroženější navíc potřebují naši pomoc ihned. I kdyby vláda schválila ty nejvstřícnější podmínky podpory, nějakou dobu potrvá, než se uvedou do praxe. A i tak vždycky budou existovat lidé, kteří propadnou sítem a k nimž se systémová pomoc nedostane. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc pro ty nejpotřebnější. Prosím všechny, kterým není osud této země lhostejný, o její podporu,“ uvádí ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Veřejná Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci! je určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli pandemii onemocnění Covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni. Peníze získané z veřejné sbírky bude Charita průběžně rozdělovat konkrétním potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace.

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800 VS: 90619
jednorázová DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
trvalá DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Další informace: web Charity ČR


Výtvarná soutěž
Biblický citát na dnešní den
Pouč mě o smyslu svých nařízení. (Ž 119,27)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist