Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA
Fotka Fotka Fotka
Charita

FARNÍ CHARITA

Dne 1. 4. byla založena Farní Charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi.

Kontakt: Anna Steinová - tel: 606 805 494
Anna Steinová Ředitelka Farní charity Praha Čakovice

QR kód Bankovní spojení:
Číslo účtu: 5814900369 / 0800
Zpráva pro příjemce: charita

Adventni sbirka

ADVENTNÍ SBÍRKA

Farní charita Čakovice pořádá Adventní sbírku ve prospěch Farní charity Čakovice a vybraných charitativních organizací. Po celý advent si můžete v našem kostele vzadu na stolku "zakoupit" za dobrovolný příspěvek výrobek dětí z naší farnosti (maminky a babičky pomáhaly). Více info zde.

Prosíme dobrovolníky o pomoc při Adventních trzích MČ, kde bude tato Adventní sbírka mít také svůj stánek. Potřebujeme dobrovolníky u stánku a také na hlídání kostela ve dnech 12. 12. a 19. 12., 16:00 - 20:00.
Zapisujte se prosím do této tabulky, případně kontaktujte Aničku Steinovou.

PLÁNOVANÉ AKCE

Trikralova sbirka

Následující akce byly přesunuty, nový termíny ještě upřesníme.

 • 18. 10. 2020 Misijní neděle - hostem bude Luboš Hajas z Likvidace lepry
 • 14. 11. 2020 Druhý ročník Dne nemocných a seniorů

ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY

Dary

Milí čtenáři a příznivci naší Farní charity,

srdečně vás zdravím. Ráda bych se s vámi podělila o informace o dosavadní činnosti Farní charity Čakovice. Mohlo by se zdát, že se tu nic neděje, ale opak je pravda.

Moc mě mrzí zrušení dvou podzimních akcí. První z nich byla akce „Misijní koláč“, která měla za cíl seznámit nás s činností organizace Likvidace lepry a umožnit nám finančně podpořit její činnost. Druhou zrušenou akcí byl „Den nemocných a seniorů“, který měl za cíl nabídnout seniorům a nemocným tři odborné přednášky, dále možnost účastnit se mše svaté a přijmout svátost smíření a nemocných. Nedílnou součástí této akce je posezení s přáteli a sdílení nejen mezi samotnými účastníky, ale i s organizátory. Tato akce je i přesto, že má svůj duchovní rozměr, nebo právě proto nabízena nejen našim farníkům, ale i veřejnosti. Doufám, že bude možné v dohledné době obě akce uskutečnit.

Komu jsme pomohli od dubna 2020, kdy Charita vznikla?

V dubnu jsme získali grant na pomoc seniorům z nadace Proměny. Využili jsme ho na zaplacení čtyř dobrovolníků, kteří šili a distribuovali roušky nebo aktivně pomáhali seniorům, dále k proplacení nákladů za látky, šicí materiál, dezinfekční prostředky, nákladů za naftu a poplatku za mobilní telefon.

Obrátili se na nás lidé bez domova. Těm jsme jednorázově nakoupili potraviny na den či dva. Výjimečně, jako panu J., jsme zakoupili oblečení, umožnili osprchování a domluvili schůzku se sociální pracovnicí. Opravdu ke schůzce došlo a panu J. byla vyplacena dlouho očekáváná finanční pomoc v hmotné nouzi, na kterou čekal 4 měsíce. Do této doby byl celou dobu bez příjmů. Jedl zbytky z popelnice. Podle slov sociální pracovnice, která v té době pracovala pro MČ Čakovice, mu byla vrácena lidská důstojnost a přijetí. Doporučila mu další kontakt na sociální odbor, a také ho podpořila ve vyřízení invalidního důchodu, a tak doufejme, že je to začátek nové životní cesty a jeden z příběhů se šťastnějším koncem.

Ostatní lidé bez domova, kteří nás oslovili, se k nám již opakovaně nevraceli, domluvenou schůzku se sociální pracovnicí nevyužili. Využili pouze zakoupení potravin a možnost sdílení svého životního příběhu.

V nedávné době jsme získali matraci, kterou jsme předali člověku bez domova, o kterého se nezištně starají lidé z naší farnosti.

Finančně jsme podpořili pana Z., kterého jsme zaměstnali na dohodu na faře a zde také odvedl kus práce s velkou pomocí naší dobrovolnice. P. Stanislaw mu pomohl za pomoci jednoho ze svých známých získat nejprve zaměstnání a posléze mu pomohl i k vhodnějšímu a důstojnějšímu ubytování. Nyní se z člověka bez peněz a bez zázemí stal samostatný člověk.

O pomoc se na nás obrátil pan M., otec dvou malých chlapečků, kteří mu byli svěřeni do výlučné péče. Zde začala naše spolupráce s Rodinným centrem Cirkus. Proběhla sbírka oblečení pro chlapce a potřeb jako jsou pleny, hračky, knížky. Panu M. jsme zprostředkovali úhradu bydlení z neziskové organizace Klub svobodných matek, dále také kontakt na sociálního pracovníka z SOS Kompas. Zajistili jsme nákup potravin a plen. Snad pan M. našel možnosti, kam se se svými syny odstěhovat a získat příspěvek na bydlení.

Spolupráce s Rodinným centrem Cirkus probíhala dále a my pomohli obléci dvě těhotné maminky z ubytovny, jejich dvě starší děti (holčičku a chlapečka) a jejich očekávaná miminka.

Díky Cirkusu a maminkám z naší farnosti jim nyní nic z výbavy pro miminka nechybí. Děkuji našim i cirkusovým maminkám. Jedné mamince jsme zprostředkovali kontakt na SOS Kompas a Klub svobodných matek. Stal se zázrak, maminka se na začátku listopadu stěhuje z ubytovny do svého bytu! Mám z toho upřímnou radost a přeji jí a jejím dvěma synům všechno dobré! Myslím, že naše spojení přetrvá.

Druhé mamince jsme kontakt na SOS Kompas nabízeli také, uvidíme, třeba ho jednou využije a bude moci se svou rodinou z ubytovny odejít. Nyní má alespoň možnost tam zůstat.

Na prosbu naší farnice jsme zaslali finanční částku paní M. na pomoc její mamince, která nemá v ČR trvalý pobyt a potřebuje uhradit nákladnou léčbu onkologického onemocnění. Kontakt je z farnosti Bubeneč, která se na pomoci také podílí.

Mamince samoživitelce jsme zakoupili dětské povlečení pro její dceru. Další pomoc jiné mamince samoživitelce s nákupem Sunaru.

Co se nám dále povedlo: navázat spolupráci s potravinovou bankou, která nabízí čerstvé potraviny (mléčné výrobky a ovoce a zeleninu), tato spolupráce se ještě vyjednává, a tak vás o ní budu informovat příště. Stejnětak jsme oslovili potravinovou banku Charity Praha.

Nápad dobrovolnice oslovit firmu Zentiva a jednat o možnosti spolupráce a dodání vitamínů pro naše klienty byl odeslán. Nyní se nám dostalo odpovědi, že přísné podmínky firmy takovou pomoc neumožňují, ale řeší se možná individuální sbírka od zaměstnanců. Bohužel v této době, kdy většina pracuje na home office, musíme na dořešení žádosti počkat.

Využili jsme nabídky jedné z farnic, která pracuje v lékárně, k prosbě o oslovení firem a získání vzorků (vitamíny, krémy, zubní pasty apod.)

Co se nám nepovedlo: navázat spolupráci se Sestrami Matky Terezy a s Azylovým domem v Pernerově ulici, který bych chtěla navštívit a podívat se na prostory a seznámit se s lidmi, kteří pomoc lidem bez domova nabízejí.

Všechny naše finanční náklady pokrýváme z peněz získaných účastí naší farnosti na Tříkrálové sbírce letech 2019 a 2020 a finančních příspěvků z kasičky v kostele, která je určena pro Farní charitu. V poslední době využíváme také finanční příspěvky, které posíláte na účet Farní charity a přes QR kód umístěný v kostele a na stránkách farnosti – charita. Pokud Vás činnost Farní charity oslovila, neváhejte se na mě obrátit. Stejnětak, pokud máte v okolí někoho, komu bychom mohli nabídnout pomoc.

Jak se možné se zapojit?

 • návštěvou seniorů, procházkou, telefonickým kontaktem, nebo např. upečením koláče či uvařením jednoho jídla (aktuálně tři senioři)
 • tříděním oblečení podle velikostí a pohlaví
 • nákupem trvanlivých potravin z peněz z Tříkrálové sbírky
 • dovezením čerstvých potravin z potravinové banky
 • zapojením se do Tříkrálové sbírky, která probíhá každý rok v lednu
 • přinesením použitelného oblečení dle sezony pro muže, ženy a děti
 • přinesením věcí využitelných v domácnosti (hrnce, pánve, nádobí, žehlička, malá lednička, vařič ...)
 • zakoupením: hygienických věcí (sprchových gelů, šamponů, mýdel, pracích prášků a aviváže)
 • donesením: povlečení, prostěradel, peřin a polštářů, spacáků
 • oslovením pediatra s prosbou o vzorky (např. vzorky krémů na opruzeniny, sprch. gelů, promašťovacích krémů)
 • vyrobením malých předmětů vhodných k prodeji na adventních trzích (vánoční ozdobičky, pletené či háčkované dárečky, přáníčka, jmenovky, zápichy, apod.)
 • fotografováním akcí
 • správou WWW stránek (nyní jsou naše stránky součástí farních stránek www.farnostcakovice.cz)
 • organizací akcí a pomoci
 • PR

Přeji vám všechno dobré a těším se, že se potkáme při další spolupráci a pomoci potřebným.
Anna Steinová
Kontakt: anna.steinova@seznam.cz

Charita

SBÍRKA PRO ČESKO: NA VLNĚ POMOCI PROTI BEZMOCI

Charita Česká republika stále pokračuje ve Sbírce pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

"Už na jaře se v naší zemi vzedmula vlna solidarity s lidmi, kteří se ocitli ze dne na den v obtížné situaci. Charita je zároveň hybatelem i součástí této vlny. Reagujeme na vývoj situace, organizujeme pomoc, informujeme a jsme tam, kde je potřeba. Pomáháme nacházet cestu a vracíme bezradným jistotu, ale nedokázali bychom to bez vašeho přispění. Děkujeme proto všem, kteří nejsou lhostejní a uvědomují si, že nyní je třeba táhnout za jeden provaz. Apeluje na to i nejnovější výzva nevládních organizací občanům ČR ke koronaviru nazvaná výstižně Nekašlejme na druhé!, k níž jsme se jako organizace připojili. Budeme rádi, když jí věnujete pozornost, protože jen pokud budeme vnímaví k lidem, kteří si nevědí rady nebo potřebují pomoc, zamyslíme se nad tím, čím můžeme ostatním prospět, a hlavně jen pokud budeme sami dodržovat základní preventivní opatření, můžeme nynější krizovou situaci zvládnout."

Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800 VS: 90619
jednorázová DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
trvalá DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777

Další informace: web Charity ČR


Biblický citát na dnešní den
Snažte se, abyste byli před Pánem bez úhony v pokoji. (2 Petr 3,14)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Mějme důvěru, protože ti, kdo očekávají Ježíše Krista, nebudou zklamáni. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist