Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

14. října 2018 – 28. neděle v mezidobí

 • Po celý měsíc říjen se v kostele přede mší svatou v úterý a ve čtvrtek koná společná modlitba svatého růžence. Mše svatá v úterý je obětována za naše farní společenství a ve čtvrtek za všechny občany Čakovic, Třeboradic a Letňan. Zveme Vás srdečně k účasti.
 • V úterý 16. 10. se bohužel ruší setkání mládeže kvůli návštěvě delegáta z Brazílie, který se dlouhá léta podílí na pomoci nemocným leprou. Setkání s ním začne mší svatou v 18:00 ve Vinoři a po mši proběhne v komunitním centru Betlém beseda. Srdečně všechny zveme. Z tohoto důvodu P. Stanislawa zastoupí při mši 16. 10. P. Jiří Kratochvíl. V tento den výjimečně nebude příležitost ke svátosti smíření.
 • Všechny dospělé zájemce o svátost křtu a další iniciační svátosti zveme na setkání ve čtvrtek od 19:00 na faru v Čakovicích.
 • Každou středu je na faře náboženství mladších dětí od 15:30 a každý čtvrtek pro starší děti od 14:45.
 • Po každé nedělní mši svaté zveme všechny na faru na farní kafe!
 • Všem přejeme požehnaný týden!

7. října 2018 – 27. neděle v mezidobí

 • Děkujeme ze srdce všem, kteří se účastnili farního rodinného pikniku, pomáhali akci připravovat nebo donesli pohoštění.
 • Dále velice děkujeme těm, kteří se podílí na finanční spoluúčasti na opravě našeho kostela. V kostelních sbírkách se poslední dvě neděle se vybralo 3000 Kč, do plné částky ještě zbývá vybrat 24 000 Kč.
 • Po celý měsíc říjen se v kostele přede mší svatou v úterý a ve čtvrtek koná společná modlitba svatého růžence. Mše svatá v úterý je obětována za naše farní společenství a ve čtvrtek za všechny občany Čakovic, Třeboradic a Letňan. Zveme Vás srdečně k účasti.
 • Všechny zájemce o přijetí křtu a dalších svátostí zveme na první setkání teď ve čtvrtek 11. 10. 2018 v 19:00 do kostela sv. Remigia v Čakovicích. Původně plánované setkání 4. 10. 2018 se nekonalo z důvodu nemoci P. Stanislawa. Děkujeme za pochopení.
 • Minulý týden začala výuka náboženství v naší farnosti. Pokračuje pravidelně každý týden. Ve středu v 15:30 mají na faře náboženství mladší děti a ve čtvrtek ve 14:45 starší děti. Výuka trvá vždy jednu hodinu.
 • Příští neděli 14. 10. bude nedělní mše svatá obzvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se uskuteční modlitba žehnání těm, kteří se pravidelně podílí na službě v naší farnosti. Budou také předány dekrety členům naší pastorační i ekonomické rady.
 • Všem přejeme požehnanou neděli i celý týden!

30. září 2018 – 26. neděle v mezidobí

 • Moc děkujeme všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na včerejší oslavě posvícení kostela sv. Remigia. Zároveň vás všechny srdečně zveme dnes v 16:00 na farní zahradu na farní rodinný piknik na začátek pastoračního roku. V případě dobrého počasí je zajištěno opékání buřtů. Přineste s sebou prosím dobrou náladu a něco na společný stůl.
 • Naše sestry a bratři, kterým je aspoň 65 let, jsou srdečně zváni na první setkání seniorů teď v úterý v 16:00 na faru.
 • Už v tomto týdnu začíná výuka náboženství na naší faře. Mladší děti budou mít své setkání ve středu od 15:30 do 16:30 a starší děti ve čtvrtek od 14:45 do 15:45. Podrobné informace u katechetky paní Evy Mikitové na e-mailu nabozenstvi@farnostcakovice.cz.
 • Mládež od 12 let má své první setkání na faře teď v úterý 2. 10. od 19:00. Protože je to přesně v den posvícení našeho kostela, jsou zváni i na pizzu.
 • Členové pastorační i ekonomické rady naší farnosti jsou zváni na setkání na faru teď v pátek 5. 10. v 19:00.
 • V neděli za 2 týdny, tj. 14.10., se bude konat v 8:30 dětská mše svatá. V jejím průběhu se uskuteční modlitba žehnání těm, kteří se pravidelně podílí na službě v naší farnosti. Budou také předány dekrety členům naší pastorační i ekonomické rady.

23. září 2018 – 25. neděle v mezidobí

 • V sobotu 29. 9. budeme v naší farnosti slavit posvícení kostela. Srdečně Vás zveme na bohoslužbu, která začne v 10:00 a bude obětována za naši obec a vlast. Následuje program, který najdete na letácích a webových stránkách farnosti. Chtěli bychom po mši sv. návštěvníky a farníky obdarovat posvícenským koláčkem, a proto žádám všechny, kteří by byli ochotni něco dobrého upéci, aby sladkosti přinesli do kostela dozadu na připravený stoleček. Žádáme též dvě osoby, které by mohly nabízet kávu u pohoštění, aby se hlásily u P. Stanislawa. Nakonec prosíme o dobrovolníky na hlídání kostela od 13:00 do 15:00, aby se zapsali na arch připravený vzadu v kostele.
 • V neděli 30. 9. zveme při příležitosti posvícenských oslav na farní kávu po mši sv. na faru. Děkujeme za všechno posvícenské cukroví, které donesete.
 • V tento den též všechny zveme odpoledne v 16:00 na rodinný piknik na farní zahradě. Buřty a pečivo budou zajištěné, jinak můžete přinést cokoli, co máte rádi.
 • Rodiče dětí už přihlášených na náboženství nebo těch, které na náboženství chtějí chodit, zveme na setkání s P. Stanisławem a katechetkami 26. 9. od 19:00 na faře. Velice děkujeme za váš čas, který schůzce věnujete.
 • Srdečně Vás zveme na mši sv. ke cti sv. Václava, která se uskuteční 28. 9. v 8:30 v Čakovicích.
 • Na zaplacení spoluúčasti farnosti na restaurátorských pracích v kostele bylo potřeba 78.372,-. Od 1. 8. se na kostelních sbírkách vybralo 26.522,-. Na bankovní účet přišlo od pěti dárců 24.500,-. Zbývá tedy doplatit 27.360. Všem dárcům ze srdce velice děkujeme.
 • V naší farnosti hledáme členy do nové skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Na každý měsíc má také skupinka určité úmysly, za které jsou modlitby obětovány. Určené desátky a úmysly na aktuální měsíc jsou rozesílány členům na e-mail, případně jako SMS. Více informací naleznete zde.
  Pokud máte zájem zapojit se do skupinky nebo jakékoliv dotazy, napište prosím na adresu zivyruzenec@farnostcakovice.cz.
Biblický citát na dnešní den
Boží slovo je plné života. (Žid 4,12)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Jsme příliš málo čistí. Pohoršujeme se nad zkažeností mravů, ale pak spoutáváme lidi svými charismaty či svými idejemi. G. Forlai (Viděno jinak) www.paulinky.cz

TOPlist