Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA
Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení 1. neděli adventní - 29. 11.

 • Žehnání adventních věnců bude možné v neděli před a po mši svaté.
 • Účast na bohoslužbách je možná v omezeném počtu 20 lidí. Ve všední den není nutné zapisování. Na nedělní mši sv. se prosím dále zapisujte do tabulky na webových stránkách farnosti nebo formou sms pastorační asistentce.
 • Srdečně zveme na rorátní mše svaté, které budou v úterý 1., 8., 15., 22. 12. od 6 hod. v kapli kostela.
 • Příležitost k přijetí sv. smíření je v úterý ráno od 6:30 do 7:00 hod. a ve čtvrtek od 17:30 do 18:00 hod.
 • Zpověď v adventu: 16. 12. středa od 17: 00 do 19:00 hod., Zpovědníci: P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM a P. Stanislaw Góra
  17. 12. čtvrtek od 15:30 do 16:45 zvláště pro děti
 • V tomto týdnu bude probíhat náboženství dětí všech věkových skupin.
 • Pro děti je vzadu v kostele připravena nástěnka s úkoly a omalovánkami na danou neděli.
 • Farní charita uskuteční během adventních nedělí prodej výrobků od dětí. Výtěžek bude použit na činnost Farní charity a jedné ze tří organizací, která dostane nejvíce hlasů. Všechny děti, které rády tvoří zveme k účasti. Bližší info Anna Steinová nebo brzy na webu farnosti.
 • Online biblická hodina každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.
 • Příprava na křest v dospělosti probíhá na faře každý čtvrtek od 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek dopoledne a večer je možná soukromá adorace v kostele sv. Remigia. Na farních stránkách je tabulka, kde si můžete rezervovat půl hodiny.
 • Biskupové Čech a Moravy vyzvali k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin.
  Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12.

Oznámení na Slavnost Krista Krále - 22. 11.

 • Dnes po mši svaté všechny srdečně zveme na online duchovní obnovu, kterou vede P. Jeroným Ertelt, O. Carm., farář z Liboce.
 • Možnost přijetí sv. přijímání a požehnání či sv. smíření bude možné dnes v neděli 22. 11. v boční kapli kostela. Prosíme o ticho vzhledem k probíhající duch. obnově.
 • Dle vyhlášky ze 17. 11. je možná účast na bohoslužbě v omezeném počtu 15 lidí, zapisovat se můžete do tabulky na webových stránkách farnosti nebo formou sms pastorační asistentce.
 • Mše svaté v tomto týdnu:
  24. 11. úterý od 18 do 18:30 hod.
  26. 11. čtvrtek od 17:00 do 17:30 hod.
 • Příležitost k přijetí sv. smíření je v úterý od 18:30 do 19: 00 a ve čtvrtek od 17:30 do 18:00 hod.
 • V pondělí 23. 11. zveme na online Večer chval od 19:30
 • Začátek náboženství dětí předškolního věku a žáků 1. a 2. tříd začne toto pondělí od 15:30 hod. na faře. Ostatní skupinky začnou v týdnu od 30. 11.
 • Online biblická hodina každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.
 • Online příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Ve čtvrtek. se uskuteční adorace v kostele sv. Remigia od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 20:30 hod. Na farních stránkách je tabulka, kde si můžete rezervovat půl hodiny.
 • Třetí ročník veřejné připomínky lidí pronásledovaných pro víru – Červená středa – se uskuteční ve středu 25. listopadu 2020. Připojit se můžete např, soukromou modlitbou za pronásledované, zapálit svíčku v okně, rozsvícením svíčky u sochy světce, před kostelem.
 • Žehnání adventních věnců se uskuteční příští neděli. Věnce prosím přineste přede mší svatou.
 • Po celý měsíc listopad je možné získat plnomocné odpustky.

Oznámení na 33. neděli v mezidobí - 15. 11.

 • Zveme zvláště rodiny s dětmi k možnosti přijetí sv. přijímání či požehnání v neděli od 10 do 10:30 hod.
 • Pozor změna! V úterý bude kostel otevřen NOVĚ od 18 do 19 hod. Ranní hodiny se ruší.
  Příležitost k přijetí sv. smíření, sv. přijímání či možnost soukromé modlitby či adorace je v našem kostele:
  V úterý od 18 do 19 hod. a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod.
 • V úterý 17. 11. u příležitosti 31. výročí pádu komunistického režimu budou na kostele zvonit zvony v 17 hod. 11 min.
 • Online biblická hodina každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na této stránce.
 • Online příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Každý čtvrtek. se uskuteční celodenní adorace v kostele sv. Remigia od 9:00 do 20:30. Na farních stránkách je tabulka, kde si pro sebe můžete rezervovat půl hodiny. Zapsat se může jak jednotlivec tak rodina.
 • Srdečně zveme v neděli 22. 11. na duchovní obnovu. Z důvodu nemoci nemůže přijet P. Josef Žák. Pozvání přijal P. Jeroným Josef Ertelt, O.Carm., který bude sloužit online mši svatou a následně po ní bude duchovní obnova cca 50 min. vysílaná také online. V této době bude přítomen P. Stanislaw v boční kapli kostela sv. Remigia, kde bude možné přijmout sv. smíření, sv. přijímání či možnost duchovního rozhovoru.
 • Po celý měsíc listopad je možné získat plnomocné odpustky.
 • Naše farnice, aktivně se zapojující ve farnosti, hledá ke koupi byt v blízkém okolí za rozumnou cenu. Lze i mimo Prahu. Od 40 m2, buď v dobrém stavu nebo i k rekonstrukci. Nabídky, prosíme, zasílejte na kancelar@farnostcakovice.cz
 • Hledáme ochotného člověka, který by za finanční příspěvek, vypomohl s odvozem paní na léčbu do Protonového centra na Bulovce a zpět domů na Vinohrady. Aktuální léčba do 9. 12. Bližší informace na kancelar@farnostcakovice.cz

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 32. neděli v mezidobí - 8. 11.

 • Nově je možné navštívit kostel v neděli od 10 do 10:30 hod. Zveme zvlášť rodiny s dětmi k možnosti přijetí sv. přijímání či požehnání.
 • Ve všední den v úterý a ve čtvrtek je mše svatá zrušena. Kostel je v tyto dny otevřen v úterý od 8:00 do 9:00 a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. k soukromé modlitbě, adoraci a k přijetí svátostí smíření a Eucharistie.
 • Online chvály budou vysílány z našeho kostela na farním youtube kanálu v pondělí 9. 11. od 19:30.
 • Online biblická hodina bude každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na této stránce.
 • Příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. probíhá v návaznosti na současná omezení online. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Ve čtvrtek 12.11. se opět uskuteční celodenní adorace v kostele sv. Remigia od 9:00 do 20:30. Na farních stránkách (v záložce akce/ pozvánky na farní akce) je tabulka, kde si pro sebe můžete rezervovat půl hodiny. Zapsat se může jak jednotlivec tak rodina a v daném čase budete mít kostel jen pro sebe a budete moci chválit Pána Ježíše.
 • Příští sobotu 14. 11. se ruší Den nemocných a seniorů.
 • Srdečně zveme v neděli 22. 11. na duchovní obnovu. Pozvání přijal P. Josef Žák, který bude sloužit online mši svatou a následně po ní bude duchovní obnova cca 50 min. vysílaná také online. V této době bude přítomen P. Stanislaw v boční kapli kostela sv. Remigia, kde bude možné přijmout sv. smíření, sv. přijímání či možnost duchovního rozhovoru.
 • Dnešní sbírka byla plánovaná na charitní činnost v arcidiecézi. Prosíme o zaslání finanční částky na účet Arcidiecézní charity Praha:
  Bankovní spojení: 749011/5500
  variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303
  Získané finance budou věnovány na pomoc seniorům a lidem postiženým v souvislosti s pandemií COVID-19. Za všechny dary mnohokrát děkujeme. Mons. Jan Balík, generální vikář a prezident Arcidiecézní charity
 • Během měsíce listopadu je stále možné získat plnomocné odpustky.
 • Naše farnice, aktivně se zapojující ve farnosti, hledá ke koupi byt v blízkém okolí za rozumnou cenu. Lze i mimo Prahu. Od 40 m2, buď v dobrém stavu nebo i k rekonstrukci. Nabídky, prosíme, zasílejte na kancelar@farnostcakovice.cz
 • Hledáme ochotného člověka, který by za finanční příspěvek, vypomohl s odvozem paní na léčbu do Protonového centra na Bulovce a zpět domů na Vinohrady. Aktuální léčba do 9. 12. Bližší informace P. Stanislaw

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na Slavnost Všech svatých - 1. 11.

 • Zítra v pondělí 2. 11. si připomeneme památku všech zesnulých. Mše svatá bude vysílána online v 18 hod. z kostela sv. Remigia.
  Od 17 hod. bude příležitost k přijetí sv. smíření či duchovního rozhovoru a přijetí Eucharistie z rukou pověřených služebníků Eucharistie.
 • Srdečně zveme ke sledování nedělní online mše svaté. Z kostela sv. Remigia bude vysílána v neděli od 9 hod.
  Možno sledovat na našem youtube kanálu.
 • Na stránkách farnosti najdete pokyny jak udělat/prožít bohoslužbu s dětmi. Zvláště zveme, aby v rámci této bohoslužby děti navštívili kostel a přijali svaté přijímání s rodiči nebo požehnání.
 • Kostel sv. Remigia bude v neděli otevřen od 8 do 9 hod., v tuto dobu je možné přijmout svátost smíření v kapli a svátost Eucharistie u oltáře z rukou pověřených služebníků Eucharistie.
 • Ve všední den v úterý a ve čtvrtek je mše svatá zrušena. Kostel je v tyto dny otevřen v úterý od 8:00 do 9:00 a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. k soukromé modlitbě, adoraci a k přijetí svátostí smíření a Eucharistie.
 • V úterý 3. 11. se ruší setkání seniorů.
 • Online biblická hodina bude každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete zde.
 • Ve čtvrtek 5. 11. pořádáme celodenní adoraci v kostele sv. Remigia od 9:00 do 20:30. Na farních stránkách je tabulka, kde si pro sebe můžete rezervovat půl hodiny. Zapsat se může jak jednotlivec tak rodina a v daném čase budete mít kostel jen pro sebe a budete moci chválit Pána Ježíše.
 • V sobotu 14. 11. se ruší Den nemocných a seniorů.
 • Děkujeme za Vaše finanční dary, budou použity na zakoupení a instalaci kamery k online vysílání bohoslužeb. Cena je 27 974,- Kč
 • Nové číslo časopisu Remigius je k zakoupení vzadu v kostele.
 • Příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. probíhá v návaznosti na současná omezení online. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Naše farnice, aktivně se zapojující ve farnosti, hledá ke koupi byt v blízkém okolí za rozumnou cenu. Lze i mimo Prahu. Od 40 m2, buď v dobrém stavu nebo i k rekonstrukci. Nabídky, prosím, zasílejte na kancelář farnosti: kancelar@farnostcakovice.cz

Oznámení na 30. neděli v mezidobí - 25. 10.

 • Od 22.10. až do 3.11.2020 jsou dle nařízení vlády zrušeny všechny veřejné bohoslužby.
 • Srdečně Vás zveme ke sledování online mše sv. z kostela sv. Remigia, která bude vysílána v neděli od 9 hod. · Mši můžete sledovat na našem youtube kanálu.
 • Na stránkách farnosti Čakovice najdete pokyny, jak udělat/prožít bohoslužbu s dětmi. Zvláště zveme, aby v rámci této bohoslužby děti navštívili kostel a přijali svaté přijímání s rodiči nebo požehnání. Informace o možnostech přijímání jsou níže.
 • Kostel sv. Remigia bude v neděli otevřen od 8:00 do 8:50 hod., v tuto dobu je možné přijmout svátost Eucharistie u oltáře z rukou pověřených služebníků Eucharistie.
 • Ve všední den v úterý a ve čtvrtek je mše svatá zrušena. V pondělí srdečně zveme na online modlitby Večer chval od 19:30 do 20:30. Více info o připojení na stránkách farnosti.
 • Online biblická hodina bude každý týden v úterý od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice nebo na e-mailu: antonin.skoch@seznam.cz
 • Ve dnech od 25.- 30. října bude P. Stanislaw na osobních duchovních cvičeních v České republice. Zastupovat ho bude P. František a P. Jiří z Vinoře. V tuto dobu odpadá možnost svátosti smíření. V akutních situacích se obraťte na kancelář farnosti.
 • V neděli 1. listopadu prožíváme Slavnost všech svatých – je to den radosti církve, zveme Vás na bohoslužbu online v 9:00 hod. a pokud je to možné k návštěvě hřbitova a modlitbě za naše zemřelé, jejichž památku si připomeneme v pondělí 2. listopadu, kdy Vás zveme na online bohoslužbu z našeho kostela sv. Remigia v 18:00 hod. Ve stejný den od 17 hod. možnost přijetí sv. smíření a Eucharistie, v kostele bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní.
 • Vyšlo nové číslo časopisu Remigius, k zakoupení vzadu v kostele.
 • Příprava na křest v dospělosti každý čtvrtek od 19:00 hod. přechází v návaznosti na současná omezení na online formu. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Stálá rada České biskupské konference (ČBK) vyzývá k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednoťme se, prosím, při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin. Vzadu v kostele, si prosím, vyzvedněte modlitbu doporučenou ČBK.

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 29. neděli v mezidobí - 18. 10.

 • Dle nařízení vlády je v době od 14. 10. do 3. 11. 2020 omezena účast na bohoslužbách na maximálně šest lidí.
 • Srdečně zveme ke sledování online mše svaté. Z kostela sv. Remigia bude vysílána v neděli od 9 hod.
  Možno sledovat na našem youtube kanálu.
 • Kostel sv. Remigia bude v neděli otevřen od 8 do 9 hod., v tuto dobu je možné přijmout svátost smíření v kapli a svátost Eucharistie u oltáře z rukou pověřených služebníků Eucharistie.
 • Ve všední den v úterý a ve čtvrtek mše svatá jako obvykle.
 • Vyšlo nové číslo časopisu Remigius, k zakoupení vzadu v kostele
 • V neděli 18. 10. se ruší setkání neofytů.
 • V pondělí 19. 10. se ruší přednáška Michala Arnota Kořeny evropské kultury. Náhradní termín bude oznámen.
 • V úterý 20. 10. se ruší Biblická hodina
 • V úterý od 8:40 bude po mši sv. vedena modlitba posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie.
 • Ve čtvrtek od 16:30 bude před mší sv. vedena modlitba posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie.
 • Příprava na křest v dospělosti probíhá na faře každý čtvrtek od 19:00. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • Stálá rada České biskupské konference (ČBK) vyzývá k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID- 19. Sjednoťme se, prosím, při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin. Vzadu v kostele, si prosím, vyzvedněte modlitbu doporučenou ČBK.

Oznámení na 28. neděli v mezidobí - 11. 10.

 • V souvislostmi s epidemiologickou situací a novými nařízeními vlády prosíme sledujte webové stránky naší farnosti, kde naleznete aktuální informace týkající se bohoslužeb a aktivit v naší farnosti.
 • Dle nařízení vlády je v době od 12. 10. do 25. 10. 2020 omezena účast na bohoslužbách na maximálně deset lidí. Pokud přijdete na mši sv. v pořadí jedenáctí a další, prožijte prosím bohoslužbu před kostelem, kam vám také bude doneseno sv. přijímání.
 • Od neděle 11. 10. od 9:00 bude možnost sledovat mši sv. online z kostela sv. Remigia v Čakovicích - na našem youtube kanále. Najdete ho v pravém horním rohu webu naší farnosti, zmáčknutím červené ikony s bílou šipkou.
 • Koncert sboru CAMERATA dne 11. 10. se z důvodu pandemie ruší.
 • Poslední nedělní sbírka na zavedení online kamery pro přenos nedělních bohoslužeb přinesla částku 3 093,- Kč. Děkujeme.
 • Vyšlo nové číslo časopisu Remigius, k zakoupení v kostele nebo na faře.
 • V pondělí 12. 10. se ruší přednáška Michala Arnota Kořeny evropské kultury. Náhradní termín bude oznámen.
 • V úterý 13. 10. od 8:40 bude po mši sv. vedena modlitba posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie.
 • Ve čtvrtek 15. 10. od 16:30 bude před mší sv. vedena modlitba posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie.
 • Zájemci o přípravu na křest v dospělosti jsou zváni na faru ve čtvrtek 15. 10. od 19:00. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.
 • V neděli 18. 10. se ruší akce Misijní koláč a návštěva organizace Likvidace lepry. Náhradní termín bude oznámen.
 • V neděli 18. 10. se koná setkání neofytů na faře od 17 hod.
 • Stálá rada České biskupské konference (ČBK) vyzývá k modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Sjednoťme se, prosím, při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20:00 hodin. Vzadu v kostele, si prosím, vyzvedněte modlitbu doporučenou ČBK.
 • Tým kurzu ALFA ve Vinoři se snaží najít optimální řešení v souladu s aktuálními opatřeními. Informace obdrží účastníci od Kateřiny Kulawiecové nejpozději v pondělí.

Oznámení na 27. neděli v mezidobí - 4. 10.

 • V souvislostmi s epidemiologickou situací a novými nařízeními vlády prosíme sledujte webové stránky naší farnosti, kde naleznete aktuální informace týkající se bohoslužeb a aktivit v naší farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se včera zúčastnili posvícení sv. Remigia.
 • Na svatováclavskou sbírku, která je určena na církevní školství, se minulou neděli v naší farnosti vybralo 2651,- Kč. Děkujeme za Váš dar.
 • Vyšlo nové číslo časopisu Remigius, k zakoupení v kostele nebo ve farním sále.
 • V úterý 6. 10 od 19 hod. srdečně zveme na biblické hodiny, které doprovází Tonda Škoch. Zveme ke společné modlitbě a k možnosti sdílet svůj život nad biblickým textem následující neděle. Kontakt antonin.skoch@seznam.cz
 • V úterý 6. 10. se ruší setkání seniorů.
 • Zájemci o přípravu na křest v dospělosti jsou zváni na faru ve čtvrtek 8. 10. od 19:00 hod. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.

Biblický citát na dnešní den
Snažte se, abyste byli před Pánem bez úhony v pokoji. (2 Petr 3,14)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Mějme důvěru, protože ti, kdo očekávají Ježíše Krista, nebudou zklamáni. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist