Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

24. března 2019 – 3. neděle v postní

 • Na pondělí 25. 3. připadá Slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. se bude konat v čakovickém kostele v 8:00. Všechny srdečně zveme. Budeme vzpomínat a modlit se i za oběti válečných leteckých náletů na Čakovice 25. 3. 1945.
 • V úterý 26. 3. srdečně zveme mládež na další setkání. Jedním z témat bude společný výjezd do Jelení Góry v Polsku ve dnech 25. – 29. 8.
 • Příští neděli 31. 3. naši tři katechumeni přijmou v Čakovicích během mše svaté druhé skrutinium.
 • V neděli 31. 3. bude mezinárodní hnutí Mary's Meals po mši svaté před kostelem podávat ochutnávku kaše Likuni Phala, kterou rozdávají dětem ve školách, kde působí. Po mši bude na faře připraveno povídání s promítáním obrázků a možnost zapojit se do pomoci.
 • Srdečně Vás zveme k pobožnosti křížové cesty v pátek od 17:30.

17. března 2019 – 2. neděle v postní

 • V pátek 22. 3. srdečně zveme na pobožnost křížové cesty v 17:30 v kostele.
 • V neděli 24. 3. - na třetí postní neděli - bude probíhat první skrutinium našich katechumenů. Prosíme vás o modlitbu za ně.
 • V sobotu 6. 4. se v naší farnosti uskuteční Den seniorů a nemocných. Program bude probíhat od 8:00 do 13:00 v Schoellerově sále na zámku. Součástí setkání bude pohoštění. Srdečně všechny zveme a prosíme, pozvěte na toto setkání i ty, kteří jsou starší a osamělí a kteří se už mezi nás nedostanou. Nabízíme také možnost přivezení i odvezení těch, kteří nemají dopravní prostředek. Žádost o tento odvoz prosíme napište předem jako SMS na tel.: 731 626 033.
 • Vzadu na stole v kostele si můžete vyzvednout postní pokladničky. Jejich výtěžek bude určen na sedmiletou holčičku, která má těžkou osteoporózu a rozpadá se jí páteř, aby mohla cestovat s maltézskou pomocí 3. 5. do Lurd. Pokladničky si vezměte domů a na Květnou neděli se ponesou a odevzdají v průvodu s dary.
 • Na žádost několika maminek uvažujeme o tom, že by se mše sv. v úterý konala v ranních hodinách. Osoby, které mají dopoledne čas, prosíme, aby zaškrtly vzadu na stole hodinu, která jim nejvíce vyhovuje.

10. března 2019 – 1. neděle v postní

 • V postní době bude každý pátek v kostele od 17:30 pobožnost křížové cesty. Srdečně všechny zveme k modlitbě.
 • Mládež naší farnosti zveme v úterý 12. 3. v 19:00 na setkání na faru. Tentokrát přijde vyprávět Jakub Pogran o světovém setkání mládeže v Panamě, kterého se zúčastnil.

3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí

 • Dnešní den má P. Stanislaw duchovní obnovu ve Vinoři, za týden zveme všechny na postní duchovní obnovu u nás v Čakovicích. Začneme mší svatou v 8:30 a poté budeme pokračovat přednáškou na faře. Muže naší farnosti prosíme, aby ihned po mši přenesli židle na faru a po skončení zase odnesli zpět, předem děkujeme.
 • Dnes zveme všechny děti na dětský karneval, který se bude konat od 15:00 v restauraci Maximum v Třeboradicích. Více informací na letáku.
 • Na Popeleční středu 6.3. vstupujeme do postní doby, je to den přísného postu, který není závazný jen pro malé děti a nemocné a staré lidi. Mše svatá s udělováním popelce-symbolu obrácení a pokání bude v 18:00 v kostele.
 • Každý pátek v postní době zveme od 17:30 do kostela na pobožnost křížové cesty.
 • Ekonomická a pastorační rada se sejde výjimečně spolu v pátek 8.3. od 19:00 na faře.

24. února 2019 – 7. neděle v mezidobí

 • V úterý 26. 2. je na faře v 19:00 setkání mládeže.
 • Ve středu 27. 2. nás navštíví bývalý čakovický farář P. Pavel Budský. Setkání s ním se uskuteční ve 14:00 na faře. Všichni jste srdečně zváni.
 • V pátek 1. 3. a v sobotu 2. 3. mají katechumeni svou duchovní obnovu spolu s kmotry. Moc vás žádáme o přímluvnou modlitbu za ně.
 • V neděli 3. 3. zveme srdečně všechny děti na Dětský karneval od 15:00 v Maximu Třeboradice. Více informací na letáku.
 • V neděli 10. 3. vás zveme na postní duchovní obnovu o Božím milosrdenství. Ta začne mší svatou v 8:30 v kostele a poté bude pokračovat přednáškou na faře. Zde naleznete leták.

17. února 2019 – 6. neděle v mezidobí

 • Z důvodu nepřítomnosti P. Stanislawa bude mši svatou v úterý 19. 2. a ve čtvrtek 21. 2. sloužit P. František Slavíček. V tyto dny nebude příležitost ke svátosti smíření a adorace.
 • Připomínáme, že je ještě několik volných míst na farní pouť do Polska ve dnech 1. - 5. května. Cena je 5100 Kč. Kdo by měl zájem jet, ať se přihlásí u pastorační asistentky Anny Šváchové. Rezervace je možná po zaplacení zálohy 1000 Kč.
 • V neděli 10. 3. se bude konat postní duchovní obnova naší farnosti. Začneme mší svatou v 8:30 v kostele a po ní bude následovat přednáška o Božím milosrdenství na faře. Všechny farníky srdečně zveme!

10. února 2019 – 5. neděle v mezidobí

 • U stolku s dary jsou k vypůjčení misálky pro děti s liturgickým sešitkem na danou neděli, které si můžete vypůjčit před každou mší svatou.
 • Srdečně zveme mládež na jejich setkání v úterý 12. 2. v 19:00 na faru.
 • Od 12. 2. začíná na faře dramatický kroužek pro děti od 5 do 8 let. Probíhat bude v úterý od 15:30 do 16:45. Více informací a kontakt najdete na letáčku.
 • Ve dnech 1. - 5. 5. se uskuteční farní pouť do Polska. V programu je návštěva Osvětimi, Vieličky, Kalvárie Zebrzidowské, Krakowa a Wadowic. Odjezd bude ráno 1. 5. a ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích. Cena je 5100 Kč. Rezervace je možná u pastorační asistentky Anny Šváchové po zaplacení zálohy 1000 Kč.

3. února 2019 – 4. neděle v mezidobí

 • Od dnešní neděle jsou k dispozici k vypůjčení misálky pro děti s liturgickým sešitkem na danou neděli, které si můžete vypůjčit před každou mší svatou u stolečku s dary.
 • Ve středu 6. 2. v 16:30 začíná nový cyklus přípravy na svátost křtu malých dětí. Setkání se budou konat 6. 2., 27. 2. a 6. 3. Zájemci jsou zváni na faru. Prosíme rodiče, aby dorazili bez dětí kvůli soustředění.
 • V pátek 8. 2. v 19:00 se na faře sejdou členové pastorační rady a ve 20:30 členové ekonomické rady.
 • Od 12. 2. začíná na faře dramatický kroužek pro děti od 5 do 8 let. Probíhat bude v úterý od 15:30 do 16:45. Více informací a kontakt najdete na letáčku.
 • V úterý je příležitosti ke svátosti smíření přede mší sv. na faře.
 • Ve dnech 1. – 5. 5. se uskuteční farní pouť do Polska. V programu je Osvětim, Vielička, Kalvárie Zebrzidowská, Krakow, Wadowice. Odjezd bude ráno 1. 5. a ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích.

27. ledna 2019 – 3. neděle v mezidobí

 • V úterý 29. 1. zveme srdečně mládež na další setkání.
 • Připomínáme, že ve čtvrtek je od 17:00 mše svatá, po které je možnost adorace Ježíše v Eucharistii v kapli a na faře příležitost ke zpovědi.
 • Na sobotu 2. 2. připadá svátek Uvedení Páně do chrámu.
 • V neděli 3. 2. na mši svaté bude na konci bohoslužby uděleno požehnání sv. Blažeje.
 • Při Tříkrálové sbírce se v naší farnosti vybralo 35 281 Kč. Všem koledníkům velice děkujeme za obětavost a těm, kteří přispěli, děkujeme za příspěvek!

20. ledna 2019 – 2. neděle v mezidobí

 • Děkujeme všem organizátorům a všem účastníkům farního plesu, který se konal v sobotu 19. ledna.
 • Ve středu 23. 1. od 18:00 proběhne na faře setkání rodičů dětí, které se budou připravovat na první svaté přijímání.
 • Připomínáme, že ve čtvrtek se koná mše svatá v kapli kostela a po ní je v kapli příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti a na faře je od 17:30 do 18:30 příležitost k přijetí svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru.

13. ledna 2019 – Svátek Křtu Páně

 • Dnešním dnem končí vánoční období.
 • V úterý 15. 1. v 19:00 srdečně zveme mládež na setkání na faru.
 • V pátek 18. 1. srdečně zveme členy pastorační a ekonomické rady na setkání na faře v 19:00.
 • V sobotu 19. 1. srdečně zveme všechny na farní ples, který pořádá naše farnost společně s KDU-ČSL. Lísky jsou k dispozici u Dana Kajpra, Anny Šváchové a Jiřího Krisa, nebo na místě.
 • Od středy 6. 2. se otevírá v rámci náboženství formace pro děti, které se budou připravovat na první svaté přijímání. Rodiče, kteří by chtěli přihlásit své dítě k této svátosti, žádáme o napsání mailu na kancelar@farnostcakovice.cz. Setkání rodičů těchto dětí s P. Stanislawem a katechetkou se uskuteční ve středu 23. 1. na faře od 18:00. Žádáme přítomnost alespoň jednoho z rodičů.
Biblický citát na dnešní den
Ukaž nám divy své moci. (Mich 7,15)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Pokora a důvěra jsou jako dvě nohy, na kterých stojí modlitba. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

TOPlist