Farnost Čakovice
Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD BOHOSLUŽBY SVÁTOSTI AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA
Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 25. neděli v mezidobí - 20. 9.

 • P. Stanislaw děkuje všem, kteří se zúčastnili včerejšího úklidu kostela a fary.
 • Dnes se poprvé uskuteční od 17 hod. setkání neofytů, tzn. těch, kteří v posledních letech přijali jako dospělí svátost křtu. Toto setkání s P. Stanislawem se bude opakovat každou třetí neděli v měsíci od 17 hod. na faře.
 • 21. 9. cyklus přednášek Kořeny evropské kultury od 18 hod. na Zámku
 • 22. 9. v úterý se koná od 18 hod. mše svatá a po ní následuje setkání s koordinátorkou hnutí Modlitby matek. Všechny maminky jsou srdečně zvány.
 • První setkání mládeže, kteří se připravují na svátost křtu a první přijetí Eucharistie proběhne v pátek 25. 9. v 15 hod. na faře v Čakovicích. Noví zájemci kontaktujte P. Stanislawa.
 • Z důvodu svatby příbuzných nebude od soboty 26. 9. do pondělí 28. 9. přítomen P. Stanislaw. Nedělní bohoslužba v obvyklý čas v 9 hod. Zástup zajištěn.
 • 28. 9. v pondělí srdečně zveme na účast na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Informace o programu na nástěnce fary.
 • 29. 9. v úterý začíná od 19 hod. kurz Alfa ve Vinoři.
 • 29. 9. setkání mužů od 19:30 na faře v Čakovicích.
 • 1. 10. od 19 hod. začne cyklus přednášek v rámci přípravy na křest dospělých a k přijetí svátosti Eucharistie. Zájemci, ať se hlásí u P. Stanislawa. Koná se na faře.
 • 3. 10. v sobotu Vás srdečně zveme na posvícení našeho kostela sv. Remigia. Bohoslužba ve 14 hod. s koncertem. Moc se na Vás a Vaše blízké těšíme. Srdečně zveme na doprovodný program: divadlo, koncert, výstava a vyhlášení vítězů soutěže „Bůh zná mé jméno“. Program uveden na plakátku na nástěnkách.

Oznámení na 24. neděli v mezidobí - 13. 9.

 • Všechny Vás srdečně zveme na dnešní poutní mši svatou ke kapli Svatého kříže do Letňan od 16 hod.
  Chceme podpořit lidi, kteří v této městské části žijí a modlit se za ně. Vyprošovat dar Ducha svatého za evangelizaci této části naší farnosti. Doprovodný program: představení pro děti Divadlo Prima den od 17 hod., Koncert Tuesday melody od 18 do 20 hod.
  Za dobrého počasí možný odjezd na kolech. Sraz v 15 hod. od fary.
 • V pondělí 14. 9. srdečně zveme rodiče, kteří mají zájem, aby jejich děti v letošním roce navštěvovaly katecheze, na schůzku s katechetkami a s P. Stanislawem. Setkání se uskuteční na faře od 17 hod.
 • V pondělí 14. 9. od 19 hod. zveme na přednášku Osudy židovského obyvatelstva. Koná se v sále čakovického zámku, vstup je volný.
 • Večer chval 14. 9. je zrušen pro nemoc.
 • 16. 9. ve středu zveme členy ekonomické rady farnosti na setkání na faře od 19 hod.
 • 17. 9. ve čtvrtek se uskuteční druhé setkání členů Farní charity od 18:30 na faře. Při mši svaté od 17 hod. se budeme modlit za ty, kterým je poskytována pomoc a za ty, kteří tuto pomoc zajišťují.
 • 19. 9. v sobotu zveme na posvícení v Třeboradicích, mše svatá začne ve 13 hod. Od 15 hod. začne úklid našeho kostela a fary před posvícením našeho kostela sv. Remigia, které se uskuteční v sobotu 3. 10.
 • V neděli 20. 9. od 17 hod. bude první setkání neofytů, tzn. těch, kteří v posledních letech přijali jako dospělí svátost křtu. Toto setkání se bude opakovat každou třetí neděli v měsíci od 17 hod. na faře.
 • 22. 9. v úterý se koná od 18 hod. mše svatá a po ní následuje setkání s koordinátorkou hnutí Modlitby matek. Všechny maminky jsou srdečně zvány.
 • 1. 10. od 19 hod. začne cyklus přednášek v rámci přípravy na křest dospělých a k přijetí svátosti Eucharistie. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa. Koná se na faře.

Oznámení na 23. neděli v mezidobí - 6. 9.

 • Od začátku školního roku jsou mše svaté opět v úterý v 8 hod., ve čtvrtek v 17 hod.
 • Informace o přehledu bohoslužeb jsou uvedeny na nástěnce kostela a na webu farnosti.
 • Zvlášť děti a mládež zveme ve čtvrtek od 17:45 do 18:30 k možnosti přijetí svátosti smíření v boční kapli kostela.
 • Dnes zveme všechny ministranty na bowling. Sraz před farou v 15 hod. Informace Jirka Černý.
 • 7. 9. od 18 hod. v čakovickém zámku začíná pokračování cyklu přednášek Kořeny evropské kultury, které vede PhDr. Michal Arnot. Vstup zdarma.
 • 8. 9. mše svatá v 8 hod. ráno ku příležitosti svátku Narození Panny Marie. Možnost přijetí svátosti smíření od 7. 30 hod.
 • 9. 9. úterý zveme děti na dětský program, který pořádá Pastorační středisko. Koná se ve farní místnosti. Bližší info na nástěnce. Přihlašování u Anny Steinové
 • V neděli 13. 9. srdečně zveme na poutní mši svatou u kaple Svatého kříže v Letňanech od 16 hod. Doprovodný program: představení pro děti Divadlo Prima den od 17 hod., Koncert Tuesday melody od 18 do 20 hod.
  Za dobrého počasí možný odjezd na kolech. Sraz v 15 hod. od fary.
 • 1. 10. ve čtvrtek začne cyklus přednášek v rámci přípravy na křest dospělých a k přijetí svátosti Eucharistie. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa.

Oznámení na 13. neděli v mezidobí - 28. 6.

 • Bohoslužby tento týden: úterý 30. 6. v 8 hod., pátek 3. 7. v 8 hod.
 • Od 1. 7. do 31. 8. platí prázdninový program bohoslužeb: neděle v 9 hod., pátek v 8 hod.
  Mše svaté v úterý a ve čtvrtek opět až od září.
 • Z minulých sbírek se zakoupil zahradní nábytek. Děkujeme všem! Na farní účet pravidelně přispívá 15 dárců.
 • Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
 • Přihlašování na farní výlet na Svatou Horu v sobotu 5. 9. je do konce července na kancelar@farnostcakovice.cz nebo u Anny Steinové.
 • Prosíme zájemce, kteří se chtějí zúčastnit duchovní obnovy pro manžele od 23. 10. do 25. 10., ať se hlásí viz kontakt výše.
 • Akce v novém pastoračním roce od září do prosince uveřejníme co nejdříve na farním webu a na nástěnce kostela.
 • Vám a Vašim rodinám žehná P. Stanislaw

Oznámení na 11. neděli v mezidobí - 14. 6.

 • Výsledky voleb do pastorační rady:
  Farní společenství zvolilo tyto kandidáty: Anna Steinová, Jiří Vintiška, Filip Šroubek, Roman Kuželka, Jana Kloudová.
  P. Stanislaw jmenoval do pastorační rady tyto kandidáty: Helena Králová, Martina Černá, Kateřina Kulawiecová, Ivana Přívratská.
  Setkání nové a předchozí pastorační rady bude ve středu 17.6. v 19 hod. na faře.
 • Dne 16. 6. se bude konat setkání seniorů od 15 hod. - za příznivého počasí na farní zahradě
 • V neděli 21. 6. bude mimořádně mše svatá v 15 hod. odpoledne. Po ní je naplánován farní piknik na farní zahradě a Den otevřených dveří na faře. Součástí bude možnost prohlídky místností, které budeme rekonstruovat pro společné setkávání. Všichni jsou srdečně zváni.
  Mše svatá v 9 hod. se v tento den ruší.
  Prosíme o pomoc s organizací. Kontakt Anna Steinová
 • V úterý 23. 6. se koná Biblická hodina s P. Stanislawem od 19 hod. na faře.
 • Finanční sbírka z neděle 7. 6. a 14. 6. bude použita na nákup zahradního nábytku.
 • Možnost přijetí svátosti nemocných prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624
 • Vám a Vašim rodinám žehná P. Stanislaw

Výtvarná soutěž
Biblický citát na dnešní den
Pouč mě o smyslu svých nařízení. (Ž 119,27)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Svatost je záplava dobra. Dobro vykonané neochotně, po kapkách, z donucení… to není svatost. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist