Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

18. listopadu 2018 – 33. neděle v mezidobí

 • Od úterka 20. 11. se mění rozvrh bohoslužeb na celé zimní období. Po konzultaci se členy pastorační rady se mše svaté v úterý a ve čtvrtek budou konat od 17:00. Nedělní bohoslužba je beze změn. Příležitost k adoraci Nejsvětější svátosti a příležitost ke zpovědi se mění z úterka na čtvrtek po mši svaté. Příležitost setkání s knězem je ve čtvrtek 16:00 - 16:50. Farní kancelář s přítomností pastorační asistentky pro věci administrativní a matriční bude v úterý 9:00 - 10:30.
 • Chceme vás už dopředu pozvat na Farní den spojený s duchovní obnovou, který se bude konat 8. 12. od 9:00 do 14:00. Bude zajištěn i oběd a hlídání dětí.
 • Prosíme, napište si do diáře, že v průběhu adventu se uskuteční tři rorátní mše svaté v úterky v 6:00. Třetí rorátní mše svatá 18. 12. bude i se společnou snídaní po mši svaté na faře.
 • V současné době probíhají přípravy na instalace topení v kapli. Přístroje budou stát cca 20 000 Kč. Hledáme elektrikáře, který by tuto zakázku přijal, aby byla hotová ideálně před 4. 12.
 • V pátek 30. listopadu 2018 se uskuteční Arcidiecézní ples mládeže. Ples bude jako v minulých letech od 19:00 v Kulturním centru Novodvorská. Mládež naší farnosti je srdečně zvána.
 • Úklid kostela před Vánoci bude probíhat 15. 12. od 9:00. Všechny pomocníky zveme po úklidu na faru na společné pohoštění.
 • Všem přejeme požehaný týden!

11. listopadu 2018 – 32. neděle v mezidobí

 • Dnešní sbírka je určena na dílo, které koná Arcidiecézní Charita Praha. Všem velice děkujeme za příspěvek.
 • Mládež od 12ti let srdečně zveme na setkání, které se bude konat 13. 11. od 19:00 na faře.
 • Od minulé neděle si můžete vzadu v kostele zakoupit Katolický týdeník. Doporučujeme vám například články o stavbě nového kostela na Barrandově, o zproštění viny pákistánské křesťanky Asie Bibi, nebo Jak neposedné děti zaujmout při mši svaté.
 • Chceme vás moc poprosit o modlitbu za zájemkyně o křest, které dnešního dne byly uvedeny do katechumenátu - za obě Moniky. Také prosíme o modlitbu i za ty, kteří se připravují na svátost biřmování - za Kateřinu, Jakuba i Romana.
 • Všem přejeme požehaný týden!

4. listopadu 2018 – 31. neděle v mezidobí

 • Ve dnech 1. - 8. 11. můžeme pomoci svým zemřelým modlitbou tzv. odpustků. Jednou z důležitých podmínek je svátost smíření, proto zveme k jejímu přijetí v úterý 6. 11. od 17:00 do 17:50 a ve čtvrtek 8. 11. od 17:30 do 17:50, v neděli 11. 11. od 8:00 do 8:20. Podrobné informace o možnosti získání odpustků najdete na úvodní stránce našeho webu.
 • Naše seniory srdečně zveme na setkání, které ale tentokrát nebude v úterý, ale ve čtvrtek 8.11. v 15:00 na faře.
 • Příští neděli 11. 11. na mši svaté v 8:30 se bude konat přijetí dospělých zájemců o křest do katechumenátu. Obřad bude začínat u vchodu do kostela. Na konci mše budou představeni i naše sestry a bratři, kteří se připravují na svátost biřmování. Moc Vás prosíme o modlitbu za ně!
 • Ode dnešního dne je možné v našem kostele zakoupit Katolický týdeník. Jeho cena je 15 Kč, které prosíme dávejte do kasičky na sloupu s kropenkou.
 • Všem přejeme požehnaný týden!

28. října 2018 – 30. neděle v mezidobí

 • V úterý 30. 10. bude zastupovat P. Stanislawa zastupovat P. Jiří Kratochvíl. Výjimečně nebude příležitost ke svátosti smíření a adorace.
 • V úterý 30. 10. od 19:00 se koná setkání mládeže na faře v Čakovicích. Zveme všechny mladé na toto setkání.
 • Je krásnou tradicí v naší farnosti, že po každé mši sv. se na faře koná farní kafe. Pan farář ale po mši sv. odjíždí na mši sv. do Vinoře, tedy bohužel nemůže plnit funkci hostitele. Proto hledáme člověka/rodinu, kteří se ujmou organizace farního kafe do konce kalendářního roku. Bližší informace vám podá farní asistentka Anna Šváchová nebo P. Stanislaw. Všem, kdo by se tohoto úkolu zhostili, předem velice děkujeme.
 • V tomto týdnu je dne 1. 11. slavnost všech svatých a 2. 11. památka zesnulých. Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu 1. 11. v 11:00 v našem kostele. V den památky zesnulých, 2. 11., zveme opět do kostela na mši sv. v 8:00, která bude obětována za všechny zesnulé kněze, kteří sloužili v naší farnosti, farníky a členy našich rodin. V sobotu 3. 11. se bude konat mše sv. na našem čakovickém hřbitově. Bude se konat u křížku v centru hřbitova v 16:00. Srdečně zveme.
 • Dne 4. 11. se bude konat mše sv. zvláště věnována rodinám s dětmi.
 • Všem přejeme požehnaný týden!

21. října 2018 – 29. neděle v mezidobí

 • V době od 22. 10. do 30. 10. bude P. Stanislaw na dovolené v Polsku. V úterý bude mši sv. sloužit P. Jiří Kratochvíl, ve čtvrtek bude bohoslužba slova se sv. přijímáním, kterou povede jáhen Alois Koláček. Před bohoslužbami v úterý a ve čtvrtek se půl hodiny před začátkem koná modlitba sv. růžence. Příští neděli 28. října bude místo P. Stanislawa sloužit mši sv. P. Alan Křišťan, ředitel Jaboku. V době dovolené P. Stanislawa nebude příležitost ke svátosti smíření a nebudou úřední hodiny v kanceláři.
 • V úterý 30. 10. od 19:00 se koná setkání mládeže na faře v Čakovicích. Zveme všechny mladé na toto setkání.
 • Je krásnou tradicí v naší farnosti, že po každé mši sv. se na faře koná farní kafe. Pan farář ale po mši sv. odjíždí na mši sv. do Vinoře, tedy bohužel nemůže plnit funkci hostitele. Proto hledáme člověka/rodinu, kteří se ujmou organizace farního kafe do konce kalendářního roku. Bližší informace vám podá farní asistentka Anna Šváchová nebo P. Stanislaw. Všem, kdo by se tohoto úkolu zhostili, předem velice děkujeme.
 • V příštím týdnu bude 1. 11. Slavnost všech svatých a 2. 11. památka zesnulých. Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu 1. 11. v 11:00 v našem kostele. Dne 2. 11., v den památky zesnulých, zveme opět do kostela na mši sv. v 8:00, která bude obětována za všechny zesnulé kněze, kteří sloužili v naší farnosti, farníky a členy našich rodin. V sobotu 3. 11. se bude konat mše sv. na našem čakovickém hřbitově. Bude se konat u křížku v centru hřbitova v 16:00. Srdečně zveme.
 • 4. 11. se bude konat mše sv. zvláště věnována rodinám s dětmi.
 • Minulou neděli byla rozdávána anketa o využití naší farní zahrady v Čakovicích. Vyplněnou anketu prosím vložte do poštovní schránky fary, kdo ji ještě nedostal, může si ji vzít vzadu na stolečku.
 • Dnešní sbírka byla určena na misie. Moc děkujeme za každý Váš příspěvek.
 • Přejeme všem požehnaný týden!
Biblický citát na dnešní den
Tomu, kdo má, bude dáno. (Lk 19,26)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Boží království znamená: Bůh vládne ve světě a také ve mně. A. Grün (Důvěrná slova) www.paulinky.cz

TOPlist