Farnost Čakovice

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ CHARITA KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na neděli 31. května - Slavnost Seslání Ducha svatého

 • V NEDĚLI BUDE 7. 6. MŠE SVATÁ V 9.00 HOD. - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 • V týdnu budou slouženy mše svaté:
  úterý 8 hod., čtvrtek 17 hod.
  Příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru:
  Neděle 8.30 – 8.50 hod. v boční kapli kostela, úterý 7.30 – 7.50, čtvrtek 17.45 – 18.30
  Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní: čtvrtek 17.45 – 18.30
  Online společenství bude v pondělí 1. 9. od 19:00 do 20:00
 • V pátek 30. 5. bylo O. Pavlu Budskému předáno blahopřání a finanční dar naší farnosti ve výši 4.500,- Kč.
 • Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům bylo vybráno 6.568,- Kč.
 • Dnes byla naposledy přenášena mše svatá přes internet. Děkujeme Filipu Šroubkovi a Tondovi Škochovi za velmi kvalitní technické zajištění přenosů.
 • Děkujeme Martině Černé za úklid sakristie a fary!
 • Toto úterý 2. 6. bude mše svatá od 17 hod. pro děti a rodiče. Program pro děti na farní zahradě od 15.30. Přihlašování u Anny Steinové.
 • Volby do pastorační rady budou v neděli 7. 6.
 • Poutní výlet na Svatou Horu a na Dobříš je přeložen na sobotu 5. 9. Přihlašování Anna Steinová
 • V úterý 9. 6. se koná setkání chlapů, kontakt Filip Šroubek
 • V pátek 12. 6. se koná Noc kostelů, program je vyvěšen na nástěnce a zde. Srdečně všechny zveme. Zároveň prosíme o pomoc při organizaci - kontakt Jana Kloudová, kloudova@farnostcakovice.cz
 • V neděli 14. 6. se v naší farnosti bude konat první svaté přijímání dětí při mši svaté, která bude mimořádně od 10 hod.
 • V neděli 21. 6. bude mimořádně mše svatá v 15 hod. odpoledne. Po ní je naplánován farní piknik na farní zahradě a Den otevřených dveří na faře - bude možnost prohlídky místností, které budeme rekonstruovat pro společné setkávání. Všichni jsou srdečně zváni. Mše svatá v 9 hod. se v tento den ruší. Prosíme o pomoc s organizací - kontakt Anna Steinová
 • Zveme na Víkend pro manžele a rodiny s dětmi "Pět jazyků lásky a my dva", který se bude konat ve Štěkni od pátku 23.10. do neděle 25. 10. 2020. Hlídání dětí bude zajištěno. Více informací u Anny Steinové nebo Martiny Černé. Zájemce prosíme, ať se hlásí na mail farnosti kancelar@farnostcakovice.cz.
 • Příprava na křest malých dětí
  Zájemci se setkají v těchto termínech: 3. 6., 10. 6. Setkání budou probíhat na faře od 17 hod.
  V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz
 • Možnost přijetí svátosti nemocných prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624
 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli v době karantény, kdy neprobíhaly sbírky v kostele, podpořit provoz farnosti zasláním peněz na účet. Díky tomu jsme zvládli financovat provoz farnosti a nečerpat peníze na opravu fary a věže kostela! V měsíci březnu přispělo 16 dárců částkou 7.500 Kč, v měsíci dubnu 29 dárců částkou 20.450 Kč a v měsíci květnu 24 dárců částkou 17.033 Kč.
  Číslo účtu: 245009329 / 0800
 • Vám a Vašim rodinám žehná P. Stanislaw

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 7. neděli velikonoční - 24. května

 • V NEDĚLI 31. 5. MŠE SVATÁ V 9.00 HOD. - Seslání Ducha svatého
  Poslední ONLINE přenos
 • V týdnu budou slouženy mše svaté:
  úterý 8 hod., čtvrtek 17 hod.
  mimořádně v sobotu 30. 5. od 18 hod. - vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého
  Příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru:
  Neděle 8.30 – 8.50 hod. v boční kapli kostela, úterý 7.30 – 7.50, čtvrtek 17.45 – 18.30
  Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní: čtvrtek 17.45 – 18.30
  Májové pobožnosti se zpěvem litanií: čtvrtek od 16.25
  Večery chval budou v sudé týdny v kostele v pondělí od 19.30 do 20.30 hod., v liché pondělky budou probíhat jako online společenství od 19:00 do 20:00
 • Postnička – vybráno 4120,- Kč. Peníze budou využity ve Farní Charitě na pomoc potřebným.
 • Srdečně zveme na první setkání dobrovolníků Farní Charity dne 27. 5. v 19 hod. na faře.
 • Dne 22. 5. oslavil P. Pavel Budský významné životní jubileum. V kostele je možné podepsat gratulaci a přispět na společný dárek.
 • V sobotu 30. 5. v 18 hod. bude při vigilii Seslání Ducha Svatého pokřtěno šest katechumenů: Renata, Klára, Míša, Karel, Kamil a Miloš. Prosíme, doprovázejte je svými modlitbami. Celé farní společenství je srdečně zváno prožít tuto slavnost společně spolu s katechumeny!
 • Změna: Volby do pastorační rady budou již 7. 6.
 • Poutní výlet na Svatou Horu a na Dobříš je přeložen na sobotu 5.9.
 • Dne 12. 6. se koná Noc kostelů. Program je na nástěnce a také zde. Prosíme, kdo může pomoci s hlídáním kostela, s občerstvením nebo s realizací programu, rezervujte si toto datum a ozvěte se Janě Kloudové (kloudova@farnostcakovice.cz) nebo se zapište do rozpisu v kostele vzadu na stolku.
 • Dne 14. 6. se v naší farnosti bude konat první svaté přijímání dětí při mši svaté, která bude mimořádně od 10 hod.
 • V neděli 21. 6. bude mimořádně mše svatá v 15 hodin odpoledne. Po ní je naplánován farní piknik na farní zahradě a Den otevřených dveří na faře. Prohlídka místností, které budeme rekonstruovat pro společné setkávání. Všichni jsou srdečně zváni. Mše svatá v 9 hod. se v tento den ruší.
 • Příprava na křest malých dětí
  Zájemci se setkají v těchto termínech: 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6. Setkání budou probíhat na faře od 17 hod.
  V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz
 • Možnost přijetí svátosti nemocných prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624
 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli v době karantény, kdy neprobíhaly sbírky v kostele, podpořit provoz farnosti zasláním peněz na účet. Díky tomu jsme zvládli financovat provoz farnosti a nečerpat peníze na opravu fary a věže kostela! V měsíci březnu přispělo 16 dárců částkou 7.500 Kč a v měsíci dubnu 29 dárců částkou 20.450 Kč.
  Číslo účtu: 245009329 / 0800
 • Aktuality z naší farnosti jsou na www.farnostcakovice.cz
 • Vám a Vašim rodinám žehná P. Stanislaw

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 6. neděli velikonoční - 17. května

 • 24.5. NEDĚLE MŠE SVATÁ V 9.00 HOD. s počtem lidí 100, ONLINE přenos
  Na mši svatou se již nemusíte hlásit. Mši svatou je možno sledovat našem youtube kanálu.
 • V týdnu budou slouženy mše svaté:
  úterý 8 hod., čtvrtek 17 hod.
  Příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru:
  Neděle 8.30 – 8.50 hod. v boční kapli kostela, úterý 7.30 – 7.50, čtvrtek 17.45 – 18.30
  Výstav Nejsvětější Svátosti oltářní: čtvrtek 17.45 – 18.30
  Májové pobožnosti se zpěvem litanií: čtvrtek od 16.25
  Večery chval budou od 25. května v kostele každých 14 dní v pondělí od 19.30 do 20.30 hod., v ostatní pondělky budou online od 19:00 do 20:00
 • Postnička – vybráno 2500,- Kč. Peníze budou využity ve Farní Charitě na pomoc potřebným.
 • Srdečně zveme na setkání dobrovolníků farní Charity dne 27. 5. v 19 hodin na faře.
 • Dne 22. 5. oslaví P. Pavel Budský významné životní jubileum. V kostele je možné podepsat gratulaci a přispět na společný dárek.
 • V sobotu 30. 5. v 18 hod. bude při vigilii Seslání Ducha Svatého pokřtěno 6 katechumenů.
 • Změna: volby do pastorační rady budou již 7. 6. Představení kandidátů bude v neděli 24.5. Přehled všech kandidátů je také na webu a na nástěnce v kostele. Společné setkání původních a nových členů bude 17. 6.
 • Poutní výlet na Svatou Horu a na Dobříš je přeložen na sobotu 5. 9.
 • Dne 12. 6. se koná Noc kostelů. Program je na nástěnce a také zde. Prosíme, kdo může pomoci s hlídáním kostela, s občerstvením nebo s realizací programu, rezervujte si toto datum a ozvěte se Janě Kloudové (kloudova@farnostcakovice.cz).
 • V neděli 14. 6. se v naší farnosti bude konat první svaté přijímání dětí při mši svaté, která bude mimořádně od 10 hod.
 • V neděli 21. 6. bude mimořádně mše svatá v 15 hod. odpoledne. Po ní je naplánován farní piknik na farní zahradě a Den otevřených dveří na faře - prohlídka místností, které budeme rekonstruovat pro společné setkávání. Všichni jsou srdečně zváni. Mše svatá v 9 hod. se v tento den ruší.
 • Příprava na křest malých dětí
  Zájemci se setkají v těchto termínech: 20. 5., 27. 5., 3. 6., 10. 6. Setkání budou probíhat na faře od 17 hod.
  V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz
 • Možnost přijetí svátosti nemocných prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624
 • Děkujeme všem, kteří se rozhodli nebo rozhodnou podpořit provoz farnosti zasláním peněz na účet farnosti. Číslo účtu: 245009329 / 0800
 • Vám a Vašim rodinám žehná P. Stanislaw

Noc kostelů
Biblický citát na dnešní den
Pán mě vysvobodil. (2Tim 3,11)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Lidé užívající často slova „později“ a „zítra“ jsou lidmi, kteří nefungují, nepracují a nikdy nic nedokončí. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist