Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 24. neděli v mezidobí - 15. září

 • V pondělí 16. 9. Vás zveme do kostela na večer chval s adorací.
 • V úterý 17. 9. po ranní mši svaté v 8:30 bude první setkání maminek na mateřské dovolené s dětmi na faře. Letáček s kontaktem na Báru Novákovou, která setkání organizuje, je na nástěnce.
 • Mládež naší farnosti od 12 let zveme na táborák, který se bude konat 17. 9. na zahradě ve Vinoři v 19:00. Prosíme zájemce z Čakovic, aby přišli v 18:40 k faře v Čakovicích, aby byli odvezeni do Vinoře.
 • 19. 9. se uskuteční setkání týmu kurzů alfa od 19:00 na faře.
 • 21.9. bude v Třeboradicích před kostelem v 16:30 posvícenská mše svatá.
 • Dopředu informujeme, že ve čtvrtek 26. 9. hudebně doprovodí mši svatou soubor Kalokagathia. Po mši bude následovat koncert.
 • Připomínáme všem, že 5. – 6. 10. se bude konat Čakovické posvícení. Pro program v kostele bude potřeba zajistit hlídání kostela. Budeme velice rádi, když se na stolečku vzadu napíšete na papír.
 • Výuka náboženství dětí bude v naší farnosti probíhat od října na faře, zde najdete více informací a online přihlášku. Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby přišli 29. 9. na schůzku s P. Stanislawem a katechetkami, která bude po mši svaté v kostele. Děkujeme.

Oznámení na 23. neděli v mezidobí - 8. září

 • Srdečně Vás zveme na mši svatou v úterý v 8:00, před ní je od 7:30 příležitost ke svátosti smíření v křestní kapli.
 • Setkání katechetů a týmu pro pastoraci dětí se uskuteční v úterý 10. 9. od 19:00 na faře.
 • Na začátek školního roku srdečně zveme ke svátosti smíření děti a jejich rodiče. Ve čtvrtek od 16:00 do 16:50, a nebo po mši svaté od 17:30 do 18:30.
 • Setkání dospělých, kteří chtějí přijmout svátost křtu, chtějí se připravit na přijetí svatého přijímání nebo na svátost biřmování, proběhne 12. 9. na faře od 19:00.
 • První setkání členů ekonomické a pastorační rady po prázdninách se bude konat v pátek od 19:00 na faře.
 • Mládež naší farnosti od 12 let zveme na táborák, který se bude konat 17. 9. na zahradě ve Vinoři v 19:00. Prosíme zájemce z Čakovic, aby přišli v 18:40 k faře v Čakovicích, aby byli odvezeni do Vinoře.

Oznámení na 22. neděli v mezidobí - 1. září

 • S dnešním dnem začíná platit předprázdninový pastorační program.
 • Bohoslužby zůstávají stejně jako před prázdninami: v neděli v 8:30, v úterý v 8:00 a ve čtvrtky v 17:00.
 • Svátost smíření se koná v neděli nově už od 7:45 a nově se zpovídá v úterý od 7:30. Ve čtvrtek zůstává beze změn 17:30 – 18:30.
 • Zveme na osobní tichou adoraci Nejsvětější svátosti v každý čtvrtek od 17:30 do 18:30.
 • Společná modlitba chval se v září koná v pondělky od 20:00 do 21:00.
 • Kvůli služební cestě P. Stanislawa se ruší mše svatá a zpověď v úterý 3. 9.. Setkání seniorů se koná ve středu 4. 9. v 15:00.
 • Ve čtvrtek 5. 9. se v 19:00 na faře koná organizační setkání týmu Alfa.
 • Informace ohledně výuky náboženství předškolních a školních dětí budou oznámené v neděli 15. 9.
 • Dnes od 15:30 se koná piknik na farní zahradě. Všichni jsou srdečně zváni. Prosíme, přineste si s sebou něco na ohýnek a jiné dobroty.

Biblický citát na dnešní den
Jdi v pokoji. (Lk7,50)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Kříž je praporem vítězství a symbolem vzkříšení. Ježíš Kristus je náš život; měli bychom toužit po tom, aby jej poznali všichni lidé. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist