Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

Oznámení na 33. neděli v mezidobí - 17. listopadu

 • Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na položení koberce v kostele a v kapli. Celková cena byla 85 600,-. Pán Bůh Vám všem zaplať.
 • V úterý 19. 11. bude v 8:00 mše svatá a od 7:30 je příležitost ke svátosti smíření. Zveme obzvláště maminky s dětmi, které mají potom setkání maminek na faře.
 • Ve středu 20. 11. od 19:00 se uskuteční na zámku další setkání Kurzů Alfa. Prosíme Vás o modlitbu za ně.
 • Na neděli 24. 11. připadá poslední neděle liturgického roku Slavnost Ježíše Krista Krále. P. Stanislaw Góra ve farnosti nebude, mši svatou bude sloužit P. Alan Křišťan.

Oznámení na 32. neděli v mezidobí - 10. listopadu

 • Do úterka 15. 11. je P. Stanislaw na řádné dovolené. Z toho důvodu se ruší mše svatá ráno.
 • Ve středu 6. 11. od 19:00 se uskuteční na zámku další setkání Kurzů Alfa. Prosíme Vás o modlitbu za ně.
 • V úterý 12. 11. zveme všechny muže v 19.30 na setkání o mužské spiritualitě na faře s P. Petrem Benešem, který se bude věnovat krizi středního věku.
 • Ve čtvrtek 14. 11. v 19:00 proběhne v loveckém salonku na zámku setkání pastorační rady a ve 20:30 se sejdou členové ekonomické rady.
 • Všem přejeme požehnaný týden.

Oznámení na 31. neděli v mezidobí - 3. listopadu

 • V úterý 5. 11. srdečně zveme všechny seniory na setkání seniorů na faře. Naším hostem bude Bára Deutschová, která se věnuje práci se seniory a lidmi bez domova.
 • Ve středu 6. 11. od 19:00 se uskuteční na zámku další setkání Kurzů Alfa. Prosíme vás o modlitbu za ně.
 • Od pátku 8. 11. do úterka 12. 11. bude P. Stanislaw na řádné dovolené.
 • V úterý 12. 11. zveme všechny muže v 19.30 na setkání mužů na faře - tentokrát s P. Petrem Benešem, který se bude věnovat krizi středního věku.
 • Ve čtvrtek 14. 11. v 19:00 proběhne v loveckém salonku na zámku setkání pastorační a ekonomické rady.

Oznámení na 30. neděli v mezidobí - 27. října

 • Ve čtvrtek 31. 10. v 16:30 se koná v kostele společná modlitba svatého růžence s P.Stanislawem. Srdečně všechny zveme.
 • V úterý 29. 10. se ruší mše svatá z důvodu pastoračního výjezdu P. Stanislawa. Moc se omlouváme.
 • V pátek 1. 11. na Slavnost všech svatých zveme na mši svatou v 18:00.
 • V sobotu 2. 11. na den Památky zesnulých se bude na Čakovickém hřbitově u křížku v 16:00 konat mše svatá.
 • V neděli 3. 11. v při mši svaté v 8:30 proběhne uvedení zájemců o přijetí křtu a dalších svátostí do katechumenátu. Moc Vás žádáme o modlitbu za naše budoucí katechumeny.

Oznámení na 29. neděli v mezidobí - 20. října

 • Dnešní sbírka je určena na misie. Všem dárcům velice děkujeme.
 • V pondělí 21. 10. se v 19:00 na faře koná setkání kmotrů katechumenů.
 • Ve středu 23. 10. se koná na zámku v Schoellerově sále 4. setkání kurzů Alfa. Prosíme Vás o modlitbu za Boží požehnání pro tuto akci.
 • Ve čtvrtek 24. 10. v 16:30 se koná v kostele společná modlitba svatého růžence s P. Stanislawem a v pátek 25. 10. v 8:00 s pastorační asistentkou. Srdečně všechny zveme.
 • V úterý 29. 10. se ruší mše svatá z důvodu pastoračního výjezdu P. Stanislawa. Moc se omlouváme.
 • V pátek 1. 11. na Slavnost všech svatých zveme na mši svatou v 8:00 ráno do Čakovic nebo v 18:00 do Vinoře.
 • V sobotu 2. 11. na den Památky zesnulých se bude na Čakovickém hřbitově u křížku v 16:00 konat mše svatá.
 • V neděli 3. 11. v při mši svaté v 8:30 proběhne uvedení zájemců o přijetí křtu a dalších svátostí do katechumenátu.

Oznámení na 28. neděli v mezidobí - 13. října

 • Moc děkujeme za finanční dar z minulé neděle, který byl určen na dokončení práce na podiu před oltářem. Vybraly se 4000 Kč a za to velice děkujeme.
 • Minulý víkend jsme slavili posvícení našeho kostela a u té příležitosti jsme požehnali ikonu svatého Remigia. V křestní kapli si můžete ikonku koupit. Výrobní cena je 35,-Kč. Prohlédněte si obrázky, které namalovaly děti v rámci výtvarné soutěže. Odměněné práce jsou v křestní kapli. Zároveň moc děkujeme za zorganizování výstavy pastorační asistentce Anně Šváchové a učitelkám výtvarného oboru ZUŠ Janě Anděličové a Kláře Podlahové. Děkujeme také městské části za přispění na ceny pro vítěze.
 • V úterý 15. 10. se na vinořské faře koná setkání mládeže. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
 • Ve středu 16. 10. v 17:00 na faře začíná nový cyklus přípravy rodičů na křest jejich dětí. Zájemci jsou zváni, aby se přihlásili u P. Stanislawa.
 • Ve středu 9. 10. se také koná tentokrát v budově školní jídelny v Jizerské ulici třetí setkání kurzů Alfa. Prosíme Vás o modlitbu o Boží požehnání pro tuto akci.
 • Ve čtvrtek v 16:30 se koná v kostele společná modlitba svatého růžence s P. Stanislawem a v pátek v 8:00 s pastorační asistentkou. Srdečně všechny zveme.
 • Ve čtvrtky v 19:00 se na faře koná příprava dospělých na přijetí iniciačních svátostí.
 • Muže, kteří by rádi prohloubili svoji spiritualitu a hledali nové podněty, srdečně zveme na 1. setkání mužů na faře v úterý 15. 10. v 19:30. Hosty tohoto setkání jsou muži z Dobříše, kteří se snaží žít mužskou spiritualitu už více než 10 let. Bližší informace u Filipa Šroubka nebo také zde.
 • V neděli 20. 10. církev slaví misijní neděli, sbírka je určená na misie.

Biblický citát na dnešní den
Buď veleben, Bože! (1Kron 29,10)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Není mocnější síly než ta, kterou Pán táhne srdce k sobě. Nejsme-li připoutáni, naše duše spěchá přímo do Boží náruče. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist