Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

26. května 2019 – 6. neděle velikonoční

 • Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na pomoci a organizaci Noci kostelů. Moc děkujeme za Vaši obětavost, Pán Bůh Vám to zaplať.
 • Dnes odpoledne od 16:30 Vás všechny srdečně zveme na farní piknik, který se bude konat na zahradě naší farnosti. Bud připraven táborák. Prosíme přineste si něco na ohýnek, farnost zajišťuje víno a vodu.
 • Ve středu od 15:30 zveme děti na slavnost první Svátosti smíření.
 • Ve středu od 19:00 se uskuteční setkání pro ty, kteří uvažují o přijetí svátosti křtu, nebo dalších svátostí.
 • Ve čtvrtek 30. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Srdečně zveme na mši svatou od 17:00 a poté bude adorace do 18:30 s možností přijmout svátost smíření v kapli kostela.
 • V pátek 31. 5. od 19:00 bude na faře setkání Pastorační rady a ve 20:30 setkání Ekonomické rady farnosti.
 • V neděli 2. 6. od 10:30 prožíváme v našem farním společenství První svaté přijímání. První svaté přijímání letos přijme 5 dětí. Prosíme o modlitbu za ně. Zároveň v průběhu této bohoslužby přijme pět našich farníků požehnání pro službu rozdávání Ježíšova těla, která jim byla schválena po kurzu a testu pražským arcibiskupem.

FARNÍ OHLÁŠKY

19. května 2019 – 5. neděle velikonoční

 • Dnešní sbírka je Svatojánská, vyhlášená arcibiskupstvím a je určena na arcidiecézi.
 • V úterý 21. 5. od 19:00 srdečně zveme mládež na další setkání.
 • V pátek 24. 5. se koná tradiční Noc kostelů. Program naší farnosti najdete na zde a v brožurách, které jsou k dispozici vzadu v kostele. Najdete tam i programy dalších kostelů. Srdečně vás zveme k účasti a pozvání dalších svých blízkých a sousedů na náš program.

  Kdo by chtěl přiložit ruku k dílu, ať se domluví s Honzou Kloudou. Předem všem velice děkujeme.

 • Za týden v neděli 26. 5. po mši svaté cca v 9:40 se bude konat nácvik dětí a rodičů na svaté přijímání. V ten den nebude P. Stanislaw k dispozici farníkům v sakristii pro jiné záležitosti.
 • U příležitosti konce pastoračního roku srdečně zveme na farní piknik, který se uskuteční 26. 5. od 16:30 na farní zahradě. V případě špatného počasí se setkání bude konat na faře ve farním sále. Prosíme, abyste přinesli něco sladkého a slaného, k dispozici bude oheň a taky gril, kde si můžete vše připravit. Farnost zajistí víno a vodu.
 • V sobotu 25. 5. se koná farní výlet na poutní mši svatou v mariánském poutním místě v Hájku od 11:00. Cesta bude vlastními auty - kdo můžete nabídnout místo v autě, nebo kdo naopak potřebujete svézt, kontaktujte prosím Evu Jelínkovou (jelinkova@farnostcakovice.cz, 737378801).
  Po mši svaté je na místě možnost oběda a P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM nám slíbil komentovanou prohlídku. Návrat bude během odpoledne.
 • Všem přejeme požehnaný velikonoční týden!

12. května 2019 – 4. neděle velikonoční

 • Gratulujeme všem maminkám k dnešnímu svátku a vyprošujeme mnoho milostí skrze přímluvu Panny Marie.
 • Dnes v neděli večer v 18:00 Vás všechny srdečně zveme do našeho kostela na hudebně recitační pásmo Popelka nazaretská. Účinkovat bude farní kapela ze Mníšku pod Brdy.
 • Ve sředu 15. 5. od 14:00 proběhne na faře další setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek 16. 5. od 19:00 se na faře uskuteční přednáška pana Michala Arnota "Hlavní přelomy v dějinách církve". Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
 • Od 17. – 19. 5. bude P. Stanislaw na evropském setkání neslyšících v Polsku.
 • Příští neděli proběhne Svatojánská sbírka na arcidiecézi.
 • V neděli 26. 5. od 16:30 zveme všechny, obzvláště ty, kteří by se rádi seznámili s ostatními, na farní piknik. Bude možnost opékání buřtů na ohni a grilování. Každý ať přinese něco na společnou večeři. Farnost zajistí vodu a víno.
 • V sobotu 25. 5. se koná farní výlet na poutní mši svatou v mariánském poutním místě v Hájku od 11:00. Cesta bude vlastními auty - kdo můžete nabídnout místo v autě, nebo kdo naopak potřebujete svézt, kontaktujte prosím Evu Jelínkovou (jelinkova@farnostcakovice.cz, 737378801). Po mši svaté je na místě možnost oběda a P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM nám slíbil komentovanou prohlídku. Návrat bude během odpoledne.
 • Prosíme všechny, kteří by mohli pomoci s organizací Noci kostelů, aby se zapsali v kostele na papír, případně se osobně domluvili s Honzou Kloudou.
 • Všem Vám přejeme požehnaný velikonoční týden.

28. dubna 2019 – Neděle Božího milosrdenství

5. května 2019 – 3. neděle velikonoční

 • Děkujeme ze srdce všem, kteří přispěli do sbírky Postní almužna na cestu do Lurd pro Sáru Kmoškovou a její maminku. Na cestu pro obě dvě se vybralo 32 000 Kč. O jejich pobytu bude článek ve farním časopise.
 • V úterý 30. 4. se mění hodina začátku bohoslužby. Úterní mše svaté budou v 8:00 a jsou obzvláště určena pro maminky s dětmi a seniory. Mše svaté v 17:00 se ruší.
 • Ve dnech 1. – 5. května se koná farní pouť do Polska. Z tohoto důvodu budou místo P. Stanislawa mše svaté sloužit fokolaríni kněží z Vinoře.
 • V úterý 7. 5. se kvůli dnům volna ruší setkání mládeže. Mši svatou bude sloužit fokolarín kněz z Vinoře.
 • Ve čtvrtek 9. 5. od 19:00 v rámci mystagogie zveme nově pokřtěné a budoucí biřmovance na přednášku Poslušnost a svoboda.

14. dubna 2019 – Velikonoce

 • Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili předvelikonočního úklidu našeho kostela.
 • Dnešní slavností začíná Svatý týden. Všech slavnostních bohoslužeb od Zeleného čtvrtku až do Vigilie vzkříšení Páně se zúčastní skupina neslyšících z farnosti pro neslyšící, jejichž administrátorem je P. Stanislaw. Z toho důvodu jim bude kvůli tlumočení prvních 5 lavic po pravé straně rezervováno. Děkujeme moc za pochopení.
 • Na Zelený čtvrtek od 16:00 do 17:30 je možnost přijmout svátost smíření v kapli. Po bohoslužbě je příležitost k bdění v Getsemanské zahradě s adorací Ježíše v kapli až do půlnoci. Na Velký pátek se bude zpovídat stejně od 16:00 do 17:00 v kapli. Na Velký patek v 17:15 bude křížová cesta v znakovém jazyce, která bude tlumočena do českého jazyka. Srdečně zveme.
 • Na Bílou sobotu je možnost od 9:00 do 11:00 uctít Ježíšův hrob v kapli. V 19:30 začne Vigilie vzkříšení Páně, v průběhu které naši katechumeni Monika, Jirka a Martin přijmou iniciační svátosti.
 • Na Boží hod velikonoční a v Pondělí velikonoční je mše svatá jako obvykle v 8:30.
 • V úterý 23. 4. bude naposledy mše svatá v 17:00. Od 30. 4. se bude úterní mše svatá konat pravidelně v 8:00. Srdečně zveme obzvláště maminky na mateřské dovolené a seniory.
 • Ve středu 24. 4. v 19:00 zveme na setkání na faru všechny dospělé a mládež, kteří uvažují o přijetí křtu na Velikonoce 2020.
 • Ve čtvrtek 25. 4. od 19:00 Vás všechny a Vaše blízké zveme na setkání s P. Zbigniewem Czendlikem v kostele sv. Remigia. Dobrovolné vstupné je určeno na Cestu 121.
 • Přejeme Vám všem požehnané velikonoční dny!
Biblický citát na dnešní den
Vydávejte svědectví. (J 15,27)
Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Ať je můj život ke slávě Otce, Syna a Ducha Svatého. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist