Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

FARNÍ OHLÁŠKY

14. 7. a 21. 7. - 14. a 15. neděle v mezidobí

 • Bohoslužby ve všední den jsou ve čtvrtky v 18:00 a na požádání je možnost jít přede mší ke svátosti smíření.
 • V neděli je možnost přistoupit ke svátosti smíření od 8:00 a v 8:30 je mše svatá.
 • Srdečně všechny zveme na modlitby chval v pondělky ve 20:00. Budou se konat:
  • 15. 7. (rozjímání písma, společná modlitba chval)
  • 22. 7. (s eucharistickou adorací, zpěvy Taizé)
 • Všichni víte, že od 2. 10. bude v naší farnosti probíhat kurz alfa. Všechny Vás proto zveme k účasti na nich a k modlitbě na tento úmysl.
 • Prosíme, abyste si ve svých diářích rezervovali den 5. 10. V tomto dnu budeme slavit posvícení našeho kostela a svátek sv. Remigia v Čakovicích. Program bude upřesněn začátkem září.
 • Všem Vám přejeme požehnané prázdninové dny!

7. 7. - 14. neděle v mezidobí

 • Se dnem 1. 7. se mění pořad bohoslužeb v Čakovicích. Mše svaté budou kvůli pastoračním výjezdům P. Stanislawa v neděli v 8:30 a ve čtvrtek v 18:00. V případě zájmu o svátost smíření se obraťte na P. Stanislawa přede mší svatou. Ostatní informace najdete na webu naší farnosti.
 • Od 14. 7. je P. Stanislaw na duchovní obnově neslyšících na Svaté Hoře, prosí o přímluvnou modlitbu.
 • Všem přejeme požehnané prázdninové dny.

30. 6. - 13. neděle v mezidobí

 • Se dnem 1. 7. se mění pořad bohoslužeb v Čakovicích. Mše svaté budou kvůli pastoračním výjezdům P. Stanislawa v neděli v 8:30 a ve čtvrtek v 18:00. V případě zájmu o svátost smíření se obraťte na P. Stanislawa přede mší svatou. Ostatní informace najdete na webu naší farnosti.
 • V pátek 5. 7. vás srdečně zveme na slavnostní mši svatou v 8:30 u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje v kostele sv. Remigia.

9. června 2019 – Slavnost seslání Ducha svatého
(ohlášky jsou na období od 9. do 29. června 2019)

 • P. Stanislaw bude ve dnech 10. 6. – 29. 6. na řádné dovolené. Bohoslužby budou pravidelně v neděli v 8:30, v úterý v 8:00 a ve čtvrtek v 17:00. Ruší se příležitost k pravidelnému zpovídání a adoraci ve čtvrtek. Možnost přijmout svátost smíření je po domluvě s knězem přede mší svatou.
 • V pondělí 10. 6. od 20:00 se bude konat v našem kostele adorace (částečně v tichu, částečně s doprovodem meditativních zpěvů). Srdečně všechny zveme.
 • Dne 13. 6. slavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.
 • 20. 6. bude Slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 17:00. Zároveň zveme všechny zájemce na slavnostní mši svatou v katedrále, kterou bude slavit kardinál Dominik Duka. Mše svatá s eucharistickou adorací v katedrále následným průvodem s Eucharistií na Strahov bude také od 17:00.
 • 28. 6. je Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova, srdečně zveme na mši svatou do Vinoře.
 • 29. 6. je slavnost sv. Petra a Pavla.
 • Všem přejeme požehnané letní dny!

2. června 2019 – 7. neděle velikonoční

 • Moc děkujeme za katechetickou službu Evě Mikitové a Anně Šváchové a vyprošujeme pro ně plnost Božích darů za katechetickou práci.
 • V úterý 4. 6. v 19:00 zveme mládež na poslední setkání před prázdninami.
 • Ve středu 5. 6. ve 14:00 zveme na setkání naše seniory na faru.
 • Za týden v neděli 9. 6. slavíme Slavnost seslání Ducha svatého. Všem doporučujeme účast na modlitbě svatodušní novény. Doporučený text najdete zde.

Biblický citát na dnešní den
Koho hledáš? (Jan 20,15)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Bůh někdy používá skalpel… události, kterým nerozumíme, jsou rukama dobrotivého Boha, jenž opracovává naši duši. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist