Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

ÚVOD BOHOSLUŽBY OHLÁŠKY AKTIVITY KALENDÁŘ FOTOGALERIE RŮZNÉ KONTAKT
Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka Fotka

SVATÝ REMIGIUS

Svaty Remigius

Svatý Remigius - patron kostela v Praze-Čakovicích - se narodil kolem roku 436 u Laonu ve Francii. Už ve věku 22 let byl jmenován remešským biskupem. Neúnavně působil pro rozšíření křesťanství v Galii, horlivě se snažil sblížit ariány s katolickou vírou. Už brzy byl nazýván "apoštolem Franků".

Srdečný vztah byl mezi Remigiem a franckým králem Chlodvíkem I. a jeho manželkou Klotyldou. Biskup a královna dosáhli společně, že se dal pohanský král o vánocích r. 496 pokřtít. K Remigiovi se také pojí založení biskupství v Laonu, Arrasu, Thérouanne a Tournai-Cambrai.

Biskup Remigius zemřel 13. ledna 533 (?) v Remeši. Jeho prostřednictvím se dosáhlo rozhodného pokřesťanštění severní Galie. Ostatky velkého biskupa byly vyzdviženy 1. října 1049 a umístěny do baziliky St-Rémis v Remeši. Svatý Remigius žil 96 let. Právě tolika otvory proniká denní světlo lucernou vysoko v klenbě hlavní lodi jeho biskupského chrámu.

Úcta a tradice: Na mnoha místech (i u nás v Čakovicích) je Remigius vzpomínán 1. října, v den přenesení ostatků. V kolínské oblasti se v dřívějších dobách nazýval 1. říjen "St. Remeis-Daach". Býval to den lhůty a den výplaty. Říjen také býval nazýván "Remeismonat" (Remigiův měsíc). Nejen ve Francii a v Německu, ale i v Itálii je úcta ke sv. Remigiovi značně rozšířena.

Zobrazování: jedno z nejčastějších vyobrazení ukazuje Remigia, jak křtí Chlodvíka. Často má také Remigius u sebe nádobku s olejem. Podle legendy přinesla v ní holubice z nebe křižmo pro Chlodvíkův křest.

(Podle knihy V. Schauber, H. M. Schindler: Rok se svatými)

Uvádíme zde také článek Mešní oslava sv. Remigia v souvislosti se zasvěcením kostela v Praze-Čakovicích, který pro nás napsal Mgr. Jiří Kozina, Ph.D.


Biblický citát na dnešní den
Jdi v pokoji. (Lk7,50)

Přejít na dnešní liturgická čtení na www.vira.cz

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Kříž je praporem vítězství a symbolem vzkříšení. Ježíš Kristus je náš život; měli bychom toužit po tom, aby jej poznali všichni lidé. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Výtvarná soutěž
TOPlist