Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

ZRUŠENÍ BOHOSLUŽBY VE ČTVRTEK 2. 12.

Ve čtvrtek 2. 12. bohužel není možný zástup z Vinoře, a proto je mše svatá zrušena.

Dopis P. Stanislawa

DOPIS P. STANISLAWA

Moji milí,

letošní začátek adventní doby je pro mne obzvlášť neobvyklý a už teď mě učí, jak je důležité být plně odevzdán do Hospodinovy vůle. Být ochotný přijmout cokoliv, co má On pro nás připravené, a být ochotný říct Mu své Fiat.

Nejprve chci moc poděkovat těm z vás, kteří jste mě v posledních dnech svými esemeskami a emaily ujišťovali o tom, že na mě myslíte! Děkuji za vaše přímluvné modlitby i za modlitby při bohoslužbách!! Moc si toho vážím a děkuji!

Dovolím si pár slov na vysvětlení. V úterý 23. 11. jsem byl na posilující dávce očkování proti koronaviru. Hned odpoledne se projevily příznaky chřipky, které mě přinutily, abych všechny své aktivity úplně zrušil. Když se můj stav neměnil, obtíže nepolevovaly, ale naopak se k tomu v pátek přidala i ztráta čichu, rozhodl jsem se jít na PCR test. Bohužel v neděli večer se potvrdilo, že mám covid. Díky Hospodinu a předchozímu očkování mám v současné době mírnější formu. Mrzí mě ale fakt, že podle pravidel musím dodržet 14-denní izolaci od provedeného PCR testu, tedy do pátku 10. 12. včetně. Pokud budu tři dny před tím bez příznaků, skončí mi 10. 12. izolace. Velmi rád se potom zapojím do všech činností. Všechny akce, na kterých mám být do té doby přítomen, musím samozřejmě zrušit.

Tím spíše moc děkuji těm,  kteří mne zastupují - fokolarínským  kněžím Františkovi a Jirkovi, a taky jáhnům Aloisovi a Honzovi. Díky moc! A děkuji samozřejmě i Aničce Steinové! Chci vás ujistit, že se modlím za každého z vás a žehnám vám každý den!!! Pokud bych mohl byt v něčem nápomocen skrze esemesku nebo e-mail - prosím napište, budu moc rád!

Žehnám vám z celého srdce a už teď se moc těším na osobní setkání z každým z vás,
Stašek

Adventní pastýřské slovo

ADVENTNÍ PASTÝŘSKÉ SLOVO

Sestry a bratři v Kristu,
milí přátelé, především Vy, kteří jste upoutáni na lůžko, anebo v izolaci v důsledku pandemie covidu-19, můžeme pozorovat, že pokračující epidemie jako by umocňovala negativní reakce vycházející z pozitivního nálezu zmíněné choroby. Mohu Vás oslovit, především Vás nemocné, v duchu solidarity toho, který prošel touto skutečností. Vím, že se ptáte, jak dlouho ještě. Mnozí si kladete otázku, proč nás sužuje tato epidemie, která má nejenom zdravotní, ale i ekonomické, jako i psychologické a psychické důsledky. Cítíme se frustrovaní, chybí nám kreativita, upadáme často do letargie a bezradnosti. Nejistota co přijde, nemožnost nejenom plánovat potřebné úkony a akce, ale jejich neustálé odvolávání a minimalizování nás naplňuje smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme Advent, a to je doba příchodu Ježíše Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho prvním historickém příchodu mezi nás. Na závěr liturgického mezidobí, ale i na počátku adventu si připomínáme očekávaný druhý slavný příchod Krista Spasitele. Mezi těmito dvěma příchody je také jeho příchod k nám, do hlubin našeho srdce, našeho já, a to je rozhodující i pro tuto dobu.
První etapu této epidemie jsme úspěšné překonali v pozitivní perspektivě solidarity a vzájemného porozumění a můžeme říci i za ukázněného přijímání pokynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout výzvu proroka: „Napřimte
hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra. Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši politici či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak říká staré přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvodu jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném uvažování. Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graubnera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro.
Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým.
Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup metropolita pražský

Synoda
Roráty

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Jako je rovná čára nejkratší vzdáleností mezi dvěma body, tak vychází z našeho srdce správný úmysl, a aniž by se zdržoval u druhotných věcí, míří přímo k Bohu. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi