Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA PŘIHLÁSIT
Fotka Fotka Fotka

NOVÁ VERZE FARNÍHO WEBU

Milí přátelé,

náš farní web byl převeden do nového redakčního systému. Prosíme o zvýšenou shovívavost, kdyby zpočátku něco špatně fungovalo. Pokud narazíte na chybu, prosíme, napište na adresu jelinkova@farnostcakovice.cz.

Děkujeme!

DOPIS P. STANISLAWA

Anděl

Milí přátelé,

už mnohokrát jsme slyšeli o narození Božího syna v Betlémě - do těžké politické situace za vlády Heroda, do nevlídné zimy, do velmi nouzového přístřeší, kam se musela uchýlit Svatá rodina v cizím městě, oddělená od svých blízkých. Letos nám bude tento příběh znít trochu jinak, když řada z nás také zažívá nějakou tíseň - mohou to být obavy o někoho blízkého, který bojuje s chorobou, nebo i bolest z jeho ztráty. Může to být smutek z nemožnosti setkat se s našimi drahými, může to být hmotná nouze kvůli nižším příjmům, nebo také únava, psychické vyčerpání... Mysleme ale na to, že právě do těžkých podmínek tehdy zazněl hlas anděla: "Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid."

Snad tedy letos o to hlouběji pochopíme onu křesťanskou radost z Boží blízkosti a Božího sebedarování, která může proniknout naše životy, dát jim smysl a směr, přestože vnější podmínky budou stéle těžké.

I letos plánujeme Vánoční bohoslužby v našem kostele podle obvyklého rozvrhu, i když počet přítomných osob bude značně omezen. I pro mě to bude smutné, nemoci se s každým z vás osobně pozdravit a popřát si krásné svátky. Můžeme se ale spojit aspoň online přes farní youtube kanál, kde budou streamovány všechny naše vánoční bohoslužby - jejich přehled najdete na stránce bohoslužby, srdečně všechny zvu k připojení. Na štědrý večer od 16:00 bude přenášena bohoslužba slova pro rodiny s dětmi, na kterou obzvlášť zvu všechny, kteří by chtěli v tento slavnostní čas vyslechnout vánoční promluvu srozumitelnou i pro děti.

Samozřejmě i nadále je možné navštívit otevřený kostel v určeném čase k přijetí svátostí nebo i k prohlídce kostela a betlému. Časy, ve kterých je to možné, naleznete na stránce bohoslužby. Malý betlém míváme v našem kostele už tradičně a novější betlém, velký keramický, bude ve spolupráci s naší MČ umístěn od 20. 12. 2020 před naším kostelem. Naší MČ děkuji i za krásné osvětlení v blízkosti našeho kostela, které nás také může potěšit a pomoci v prožívání sváteční atmosféry.

Srdečně všechny zvu také k modlitbě. Modlitba je mocný prostředek, který máme stále dostupný, i při všech opatřeních. Věřme, že Bůh nás nikdy neopustí a stále nám naslouchá. Vytrvejme v modlitbě, jsme tak spojeni nejen v rámci našeho farního společenství, ale se všemi lidmi dobré vůle. Jsme-li omezeni v účasti na bohoslužbách, využijme svoji vynalézavost o to více k domácí společné modlitbě, rodinné bohoslužbě, čtení Písma svatého, rozjímání u betlému atd. A pamatujme o svátcích také na ty, kterým se vede hůř než nám a kterým můžeme nějak pomoci.

Moji milí, ujišťuji vás všechny o svojí modlitbě za vás a prosím také o modlitbu za mě. Srdečně žehnám vám a vašim blízkým,
P. Stanislaw

PROSBA O POMOC

QR kód Milí přátelé, v současné době jsou prakticky zastaveny naše příjmy z nedělních sbírek. Prosíme proto, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Z vybraných peněz zaplatíme také kameru pořízenou kvůli online přenosům. Děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist