Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

V ÚTERÝ 18. 5. SE RUŠÍ MŠE SVATÁ.

Z důvodu účasti na pohřbu a nepřítomnosti P. Stanislawa se ruší ranní mše svatá v úterý v 8 hod.

Výročí P. Stanislawa

VÝROČÍ P. STANISLAWA

Ve čtvrtek 13. 5., na památku Panny Marie Fatimské, slaví P. Stanislaw výročí svého kněžského svěcení. Gratulujeme mu, děkujeme za jeho požehnanou službu a prosíme také o modlitbu za něj.

“My jsme církev” - pozvání k představení farnosti

“MY JSME CÍRKEV” - POZVÁNÍ K PŘEDSTAVENÍ FARNOSTI

Chystáme jako každoročně Noc kostelů. Nevíme, zda a jak se budeme moci setkat. Chtěli bychom ale i tak návštěvníkům našeho kostela nabídnout setkání s naší farní rodinou, alespoň symbolickou formou. Rádi bychom, aby lidé, kteří přijdou ke sv. Remigiovi, nás v kostele “našli”, i když tam třeba fyzicky nebudeme. Prosíme tedy rodiny, páry i jednotlivce o osobní představení se. (Pokračování v detailu)

Detail příspěvku

Pravidla pro bohoslužby od 26.4.2021

PRAVIDLA PRO BOHOSLUŽBY OD 26.4.2021

Na základě dopisu z pražského Arcibiskupství se ruší omezení počtu účastníků bohoslužeb v kostele, tudíž rušíme tabulku k zápisu na bohoslužby. Je ovšem potřeba i nadále dodržovat rozestupy a hygienická opatření. Detailní info v těle příspěvku.

Detail příspěvku

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,

srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách. Dnešní doba příliš nepřeje osobnímu kontaktu, o to více jsem rád, že se můžeme setkávat i online a zakoušet tak aspoň trochu radost ze společenství, které naše farnost i nadále nabízí.

Všichni jste zváni ke sledování online přenosu nedělní mše svaté, který probíhá na našem farním youtube kanále v neděle od 9:00. Věřím, že slavení eucharistie neztrácí nic ze své síly, i když se k němu mnozí z vás připojují v modlitbě na dálku a nemohou přijít osobně. Pokud se spojíme v Duchu svatém, jsme všichni účastni Božího velikého díla lásky.

V neděle je i nadále možné přijmout svátosti přede mší svatou a po ní, konkrétní časy najdete na stránce bohoslužby. Jsem k dispozici také pro individuální udělení svátosti nemocných nebo svátosti smíření ve vašem domově, můžete mě kontaktovat. Na našich stránkách dále najdete inspiraci pro domácí bohoslužby v rodině.

Mohlo by se zdát, že se toho v naší farnosti nyní mnoho neděje, přesto však nespíme. Scházejí se modlitební společenství (některá online), ve čtvrtek probíhá individuální adorace, v úterky zase online setkávání nad Biblí. Chystají se různé další akce – některé online a některé podle aktuálních podmínek, více informací najdete v pozvánkách na akce. Plánuje se například pokračování vynikajících přednášek PhDr. Michala Arnota, které naváže na končící cyklus Kořeny evropské kultury, o termínech vás budeme včas informovat. Mám také radost z činnosti naší Farní charity, která nepřestává být v provozu a pomáhá různými způsoby konkrétním lidem v nouzi.

Moji milí, pokračujme vytrvale v modlitbách v tomto čase zkoušek. Náš Pán má moc všechno těžké proměnit v dobro. Budete-li chtít, můžete nám zaslat svoji prosbu o modlitbu, rádi se budeme přimlouvat za vaše konkrétní úmysly. Prosím také o vaši modlitbu za mě.

Srdečně žehnám vám i vašim blízkým,

P. Stanislaw

PROSBA O POMOC

QR kód Milí přátelé, v současné době jsou prakticky zastaveny naše příjmy z nedělních sbírek. Prosíme proto, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Účel, na který aktuálně vybíráme je oznamován v ohláškách a na níže uvedeném odkazu ekonomické rady. Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Na stránce Zprávy z ekonomické rady najdete více informací o hospodaření farnosti.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Víra je ukryta v srdci. Nelze ji spatřit, nelze se jí dotknout, ale její ovoce není skryto. Podle skutků se pozná ovoce srdce. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi