Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách a zvu vás k účasti na farních akcích a aktivitách. Jak víte, v poslední době často mluvím o návratu do společenství. Věřím, že nyní je opravdu vhodná příležitost žít zase plněji mezilidské vztahy - samozřejmě v rámci aktuálních epidemických opatření - a být si ve farním společenství vzájemným obdarováním a povzbuzením na cestě k Pánu.

Nabídka akcí a pravidelných aktivit v naší farnosti je bohatá, najdete ji na stránce Akce a na stránce pravidelné aktivity. Od října začne kurz přípravy na svátost biřmování a 30. 9. také nový cyklus přípravy na křest dospělých. Je také možné přidat se ke skupince Modliteb matek, k večernímu Modlitebnímu setkání, které probíhá jednou za dva týdny nebo k setkání nad Biblí, které má stále online formu. Nabízíme výuku náboženství, setkávání pro děti od 12 let, pro děti od 3 let, pro maminky s dětmi a také pro seniory. Na farním youtube kanálu  probíhají online přenosy nedělních bohoslužeb.

A samozřejmě vás velice rád uvidím na bohoslužbách v našem kostele! Těším se na vás a pamatuji na vás ve svých modlitbách. Prosím také o vaši modlitbu za mě a za naši farní rodinu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

PROSBA O PŘÍSPĚVEK

QR kód Milí přátelé, prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Účel, na který aktuálně vybíráme je oznamován v ohláškách a na níže uvedeném odkazu ekonomické rady. Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Na stránce Zprávy z ekonomické rady najdete více informací o hospodaření farnosti.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Dobrý člověk je upřímný, přátelský, užitečný, zapomíná na sebe, je prostý, otevřený, čistý a pokojný; jemný ve všem svém konání. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi