Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD AKTIVITY FOTOGALERIE PSALI O NÁS CHARITA KNIHOVNA PŘIHLÁSIT
Fotka Fotka Fotka
Dopis P. Stanislawa k době postní

DOPIS P. STANISLAWA K DOBĚ POSTNÍ

Milí přátelé,

blíží doba postní, tedy příprava na Velikonoce. Zdá se, že i letos budeme muset Velikonoce prožívat v mnoha omezeních. Mnozí lidé, kteří se tradičně účastní velikonočních bohoslužeb, budou opět odkázáni na online formu, izolováni od svého farního společenství. Může se v nás ozývat skepse: Jak se máme radovat z Velikonoc, když doba bude stále stejně náročná a my stále stejně vyčerpaní? Neměl by s tím vším Bůh už konečně něco udělat?

Na tyto otázky nemá jednoduchou odpověď ani pan farář. Víme, že utrpení vždy ve světě existovalo a existovat bude. A lidstvo už zažilo i výrazně horší časy. Někdy nás až pobuřuje, jak to Bůh může všechno dopustit – náš rozum to nemůže proniknout a mnohé věci asi pochopíme až na věčnosti.

Poselstvím křesťanských Velikonoc není nějaký snadný a rychlý happy-end, že se vše spraví a bude už jen dobře. To realisticky očekávat nemůžeme. Velikonoce jako svátky Kristova vítězství nad smrtí nám ale přinášejí naději v to, že všechno těžké je pouze konečné. Že bolest a smrt nemají poslední slovo, že dobrý Bůh vše nekonečně přesahuje a může zaštítit naše životy svojí mocí a láskou. Ten, který vzal na sebe všechnu bolest, tíhu a špatnost lidstva a otevřel lidem cestu do nebe, může provázet také každého z nás v našem každodenním zápolení.

Jsem přesvědčen, že Bůh je stále na svém místě. My, lidstvo, ale na svém místě někdy nejsme. Jistě nás rychle napadnou příklady lidí, kteří by se měli napravit. Tušíme ale snad také, že nějakou změnu k lepšímu bychom mohli udělat i u sebe. My křesťané se snažíme prožít dobu postní jako dobu „pokání“, „obrácení“. Co tato slova znamenají? Může být zažitou představou, že jde o to něco si odříci, dělat více dobrých skutků atd. To už nejspíš v době koronavirové všichni děláme – musíme příjímat tolik omezení a vidíme kolem sebe tolik nouze a nesnází, které si žádají naši angažovanost. Možná už jsme v tomto směru vyčerpáni a „máme toho dost“. Pravým smyslem pokání je ale ještě něco jiného. Jde o určité prověření a možná přehodnocení životního postoje. K čemu v životě směřuji? Co chci? Co je pro mě důležité?

Někdy se stává, že nás každodenní ruch zahlcuje a my pak sklouzneme do povrchnosti, nemáme příležitost získat nadhled. Bůh každému z nás vložil do srdce touhu po štěstí, dobru, harmonii, pravdě, po krásných vztazích, po hlubším smyslu. Jemný hlas našeho srdce je ale možné přehlušit hledáním rychlých potěšení a povrchních aktivit, kterých máme i v dnešní době k dispozici velké množství. Není pak snadné ztišit se, abychom mohli více vnímat své nitro a skrze něj také Boha, který to s námi vždy myslí dobře. Přestože to může být namáhavé, přeji nám všem, aby se nám to podařilo, protože je to nesmírně cenné a blahodárné. Přeji nám, abychom se skrze letošní postní dobu a Velikonoce přiblížili tomu, co je krásné a věčné.

Chtěl bych také připomenout, že jsem i nadále k dispozici pro vaše duchovní potřeby – nejen při online bohoslužbách a pro individuální udělení svátostí i ve vašem domově, ale také pro duchovní rozhovor, který rád nabídnu komukoliv, kdo bude mít zájem. Rád se také budu modlit za vaše úmysly. Více informací a kontakt naleznete na tomto našem webu.

Srdečně žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,

srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách. Dnešní doba příliš nepřeje osobnímu kontaktu, o to více jsem rád, že se můžeme setkávat i online a zakoušet tak aspoň trochu radost ze společenství, které naše farnost i nadále nabízí.

Všichni jste zváni ke sledování online přenosu nedělní mše svaté, který probíhá na našem farním youtube kanále v neděle od 9:00. Věřím, že slavení eucharistie neztrácí nic ze své síly, i když se k němu mnozí z vás připojují v modlitbě na dálku a nemohou přijít osobně. Pokud se spojíme v Duchu svatém, jsme všichni účastni Božího velikého díla lásky.

V neděle je i nadále možné přijmout svátosti přede mší svatou a po ní, konkrétní časy najdete na stránce bohoslužby. Jsem k dispozici také pro individuální udělení svátosti nemocných nebo svátosti smíření ve vašem domově, můžete mě kontaktovat. Na našich stránkách dále najdete inspiraci pro domácí bohoslužby v rodině.

Mohlo by se zdát, že se toho v naší farnosti nyní mnoho neděje, přesto však nespíme. Scházejí se modlitební společenství (některá online), ve čtvrtek probíhá individuální adorace, v úterky zase online setkávání nad Biblí. Chystají se různé další akce – některé online a některé podle aktuálních podmínek, více informací najdete v pozvánkách na akce. Plánuje se například pokračování vynikajících přednášek PhDr. Michala Arnota, které naváže na končící cyklus Kořeny evropské kultury, o termínech vás budeme včas informovat. Mám také radost z činnosti naší Farní charity, která nepřestává být v provozu a pomáhá různými způsoby konkrétním lidem v nouzi.

Moji milí, pokračujme vytrvale v modlitbách v tomto čase zkoušek. Náš Pán má moc všechno těžké proměnit v dobro. Budete-li chtít, můžete nám zaslat svoji prosbu o modlitbu, rádi se budeme přimlouvat za vaše konkrétní úmysly. Prosím také o vaši modlitbu za mě.

Srdečně žehnám vám i vašim blízkým,

P. Stanislaw

VÝZVA - PODĚKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍKŮM

Chcete osobně poděkovat zdravotníkům?
Tento týden můžete vytvořit srdečný balíček pro superhrdinu zdravotníka s vaším osobním vzkazem, poděkováním, do něj můžete vložit balenou čokoládu, energetickou sušenku, čaj, kávu, něco ostřejšího, něco voňavého, cokoliv zabaleného co pohladí, dodá sílu, potěší, pomůže táhnout v první linii za všechny dál.
Sbírka balíčků pro zdravotníka bude probíhat každodenně od úterý 2. 3. do neděle 7. 3. v čase 9-17 před vchodem do Centra Mariapoli, kde bude pod stříškou umístěn box s nápisem Balíček pro zdravotníka, branka v určeném čase zůstane otevřená.
Na pondělí 8. 3. je zajištěn odvoz balíčků do motolské nemocnice.
Děkujeme za osobní maličkosti, které nepochybně povzbudí.
Bližší informace najdete zde
https://cs.padlet.com/hanapohorala/wcyuv240chm1vdmr
 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Pražský arcibiskup a generální vikář děkují za dary poskytnuté v rámci letošní Tříkrálové sbírky. Celý text děkovného dopisu viz příloha.

PROSBA O POMOC

QR kód Milí přátelé, v současné době jsou prakticky zastaveny naše příjmy z nedělních sbírek. Prosíme proto, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Účel, na který aktuálně vybíráme je oznamován v ohláškách a na níže uvedeném odkazu ekonomické rady. Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Na stránce Zprávy z ekonomické rady najdete více informací o hospodaření farnosti.

Postní kapky

Inspirace pro postní dobu

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Příprava na věčnost tkví v ukotvení celé naší bytosti v Bohu: mysl, vůle, srdce i tělo – všechno pro Krista, v něm a s ním. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi
TOPlist