Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Noc kostelů 2021

NOC KOSTELŮ 2021

Termín(y) konání: 28. 5.

Noc kostelů proběhne v kostele sv. Remigia i letos! Těšíme se na všechny osobně i online. níže naleznete program (může být změněn dle aktuální epidemiologické situace).

  • 14:30 Dětský program - bude přístupný během celého odpoledne
  • 17.00 Zastavte se - otevřený kostel k spočinutí, zapálení svíčky, prohlédnutí, seznámení se s "farní rodinou"
  • 17.30 Varhanní koncert se zpěvem
  • 18.00 Stezka pro blízká srdce - venkovní program pro dvojice nejen manželské - bude přístupný během celého večera
  • 20.00 Žehnání městu
  • 20.15 Přednáška P. Góry (streamovaná)
  • 20.30 Paralelní program - meditace s hudbou u ohně na farní zahradě
  • 22.00 Čtení díků a proseb ze zdí díků a nářků
  • 22.30 Ukončení akce

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Víra je ukryta v srdci. Nelze ji spatřit, nelze se jí dotknout, ale její ovoce není skryto. Podle skutků se pozná ovoce srdce. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi