Farní Charita Čakovice

ÚVOD AKTUÁLNĚ ZPRÁVY CO NABÍZÍME CO POPTÁVÁME CHCI SE ZAPOJIT O NÁS FARNOST
Fotka Fotka Fotka

AKTUÁLNĚ

Výroční zpráva za rok 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Vše o činnosti Farní charity Praha Čakovice se dozvíte ve výroční zprávě za rok 2020.

 

Projekt bezbariérového vstupu ke kostelu sv. Remigia

PROJEKT BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU KE KOSTELU SV. REMIGIA

Dovolte, abych Vám představila společný projekt Farní charity Čakovice a Farnosti Čakovice "Bezbariérový vstup do kostela sv. Remigia v Čakovicích." Rádi bychom ho letos realizovali. Děkujeme za Vaši finanční podporu.

Děkuji za finanční dar 15 025,- Kč, který nám poskytl Globus Čakovice z prodeje velikonočního mazance!

Anna Steinová

 

 → Detail příspěvku

Daránek pomáhá dětem

DARÁNEK POMÁHÁ DĚTEM

Sdílíme veřejnou sbírku Charity ČR "Daránek":

Daránek pomáhá dětem, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Je darem, který pomáhá, symbolem jara lidského života, nevinného a bezbranného dětství, i nadějí na nový začátek. Přináší jim totiž to, co opravdu potřebují – bezpečí domova, potřebnou péči i rovné šance na startu do života, protože dobře rozumí jejich potřebám. 

Charita stojí vždy na straně rodin s dětmi v tíživé situaci, obětí domácího násilí i mládeže ve vyloučených lokalitách. Organizujeme pomoc, informujeme a jsme tam, kde je potřeba. To ale není možné bez vašeho přispění. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou chundelatého Daránka podpořit a během velikonočního a jarního období přispějí na pomoc dětem.

Více informací: www.daranek.cz

Článek do časopisu U nás v Čakovicích

ČLÁNEK DO ČASOPISU U NÁS V ČAKOVICÍCH

Milí čtenáři,
ráda bych se s Vámi podělila o radost z výsledků Tříkrálové sbírky. Naše Farní charita vybrala 13 182 Kč.

Velké poděkování patří těm z Vás, kteří jste přispěli do kasičky. Tento rok byl opravdu výjimečný ve způsobu koledování. Bohužel jsme nemohli koledovat osobně, přestože jsme byli připraveni a malí koledníci se moc těšili na královské koruny. (Pokračování v detailu)

 → Detail příspěvku

POSTNIČKA

Postničky, papírové kasičky jsou stále k dispozici vzadu v kostele. Výtěžek z nich je tento rok určen na pomoc rodině evangelické farářky Eduardy Heczkové, která se se svým manželem a synem ocitla v tíživé finanční situaci. Sama vždy ochotně pomáhá blízkým. 

Část výtěžku použije Farní charita Čakovice na pomoc rodinám, které se díky epidemii ocitli v nouzi. V případě, že o takové rodině víte, poskytněte prosím kontakt na Annu Steinovou kancelar@farnostcakovice.cz

Kasičky je možné přinést zpět do kostela na Květnou neděli. 

Za Váš dar mnohokrát děkujeme.

HUMANITÁRNÍ DARY Z NAŠÍ FARNOSTI DORAZILY NA LESBOS

Děkujeme všem, kteří se v naší farnosti a okolí zapojili do sbírky pro uprchlický tábor Kara Tepe, pořádáné iniciativou Vlny solidarity. Všechny dary dorazily v kamionu dne 21. 1. Více informací v článku Deníku N.

Rádi bychom se zapojili také do pokračování sbírky, které se chystá na jaře.

Děkovný dopis od Likvidace lepry

DĚKOVNÝ DOPIS OD LIKVIDACE LEPRY

Sdílíme děkovný dopis Mons. Jana Balíka, prezidenta Likvidace lepry, za sbírku uskutečněnou v naší farnosti v rámci Adventní sbírky. 

Kontakt:

Farní Charita Čakovice
Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice  (více zde)

Daránek