Farní Charita Čakovice

ÚVOD AKTUÁLNĚ ZPRÁVY CO NABÍZÍME CO POPTÁVÁME CHCI SE ZAPOJIT O NÁS FARNOST
Fotka Fotka Fotka

ZPRÁVY Z FARNÍ CHARITY

Výroční zpráva za rok 2020

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020

Vše o činnosti Farní charity Praha Čakovice se dozvíte ve výroční zprávě za rok 2020.

 

Projekt bezbariérového vstupu ke kostelu sv. Remigia

PROJEKT BEZBARIÉROVÉHO VSTUPU KE KOSTELU SV. REMIGIA

Dovolte, abych Vám představila společný projekt Farní charity Čakovice a Farnosti Čakovice "Bezbariérový vstup do kostela sv. Remigia v Čakovicích." Rádi bychom ho letos realizovali. Děkujeme za Vaši finanční podporu.

Děkuji za finanční dar 15 025,- Kč, který nám poskytl Globus Čakovice z prodeje velikonočního mazance!

Anna Steinová

 

 → Detail příspěvku

Článek do časopisu U nás v Čakovicích

ČLÁNEK DO ČASOPISU U NÁS V ČAKOVICÍCH

Milí čtenáři,
ráda bych se s Vámi podělila o radost z výsledků Tříkrálové sbírky. Naše Farní charita vybrala 13 182 Kč.

Velké poděkování patří těm z Vás, kteří jste přispěli do kasičky. Tento rok byl opravdu výjimečný ve způsobu koledování. Bohužel jsme nemohli koledovat osobně, přestože jsme byli připraveni a malí koledníci se moc těšili na královské koruny. (Pokračování v detailu)

 → Detail příspěvku

HUMANITÁRNÍ DARY Z NAŠÍ FARNOSTI DORAZILY NA LESBOS

Děkujeme všem, kteří se v naší farnosti a okolí zapojili do sbírky pro uprchlický tábor Kara Tepe, pořádáné iniciativou Vlny solidarity. Všechny dary dorazily v kamionu dne 21. 1. Více informací v článku Deníku N.

Rádi bychom se zapojili také do pokračování sbírky, které se chystá na jaře.

ADVENTNÍ SBÍRKA - PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé,

děkuji všem za pomoc při adventní sbírce konané během adventních trhů organizovaných naší městskou částí. Děkuji městské části, zvláště panu starostovi, za možnost se těchto trhů zúčastnit. Vybraly se tyto částky 8016,- a 8417,-. Dohromady tedy 16.433,- Kč. (Více informací v detailu)

 → Detail příspěvku

ZPRÁVY Z PROSINCE 2020

Milí čtenáři a příznivci naší Farní charity,

srdečně vás zdravím. Ráda bych se s vámi podělila o informace o dosavadní činnosti Farní charity Čakovice. Mohlo by se zdát, že se tu nic neděje, ale opak je pravda. (Pokračování v detailu)

 → Detail příspěvku

Kontakt:

Farní Charita Čakovice
Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice  (více zde)

Daránek