Farní Charita Čakovice

ÚVOD KDO JSME JAK POMÁHÁME AKTUÁLNĚ ZPRÁVY O ČINNOSTI PODPOŘTE NÁS KONTAKT
Fotka Fotka Fotka

KDO JSME

Leták ke stažení

Kdo jsme?

Farní charita Čakovice je organizace, která svou činnost opírá o práci týmu dobrovolníků a zaměřuje se na pomoc lidem v naší městské části, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Byla založena dne 1. 4. 2020.

Komu pomáháme?

K příjemcům naší pomoci patří:

  • senioři, kterým se nedostává potřebného sociálního zázemí,
  • děti, které vlivem neutěšené rodinné situace nebo dlouhodobé distanční výuky potřebují pomoc s učením či podporu v podobě zajímavých volnočasových aktivit,
  • rodiny, které přišly o zdroj příjmu,
  • matky a otcové samoživitelé,
  • lidé bez domova a další lidé v nouzi.

Svými aktivitami usilujeme o zapojení těchto ohrožených skupin do komunitního života naší městské části a podporujeme je při zvládání jejich každodenních těžkostí.

Co nabízíme?

Lidem, kteří se na nás obrátí, nabízíme:

  • poradenství a propojení s adekvátní sociální službou či organizací, která se daným problémem zabývá,
  • doučování a organizaci volnočasových aktivit,
  • konkrétní podporu v podobě oblečení, jídla, atd.

Kromě toho se věnujeme příležitostnému organizování volnočasových aktivit a osvětových přednášek i pro širokou veřejnost v naší městské části.

Facebook

Kontakt:

Farní Charita Čakovice
Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice  (více zde)

Tříkrálová sbírka - poděkování
Tříkrálová sbírka

Stále je možné přispět online do Tříkrálové sbírky: číslo účtu 66008822/0800
variabilní symbol 777910071

Akce Globus