Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Svatý Remigius

SVATÝ REMIGIUS

Poslední změna 14. 1. 2021 16:55

Podle knihy V. Schauber, H. M. Schindler: Rok se svatými

Svatý Remigius - patron kostela v Praze-Čakovicích - se narodil kolem roku 436 u Laonu ve Francii. Už ve věku 22 let byl jmenován remešským biskupem. Neúnavně působil pro rozšíření křesťanství v Galii, horlivě se snažil sblížit ariány s katolickou vírou. Už brzy byl nazýván "apoštolem Franků".

Srdečný vztah byl mezi Remigiem a franckým králem Chlodvíkem I. a jeho manželkou Klotyldou. Biskup a královna dosáhli společně, že se dal pohanský král o vánocích r. 496 pokřtít. K Remigiovi se také pojí založení biskupství v Laonu, Arrasu, Thérouanne a Tournai-Cambrai.

Biskup Remigius zemřel 13. ledna 533 (?) v Remeši. Jeho prostřednictvím se dosáhlo rozhodného pokřesťanštění severní Galie. Ostatky velkého biskupa byly vyzdviženy 1. října 1049 a umístěny do baziliky St-Rémis v Remeši. Svatý Remigius žil 96 let. Právě tolika otvory proniká denní světlo lucernou vysoko v klenbě hlavní lodi jeho biskupského chrámu.

Úcta a tradice: Na mnoha místech (i u nás v Čakovicích) je Remigius vzpomínán 1. října, v den přenesení ostatků. V kolínské oblasti se v dřívějších dobách nazýval 1. říjen "St. Remeis-Daach". Býval to den lhůty a den výplaty. Říjen také býval nazýván "Remeismonat" (Remigiův měsíc). Nejen ve Francii a v Německu, ale i v Itálii je úcta ke sv. Remigiovi značně rozšířena.

Zobrazování: jedno z nejčastějších vyobrazení ukazuje Remigia, jak křtí Chlodvíka. Často má také Remigius u sebe nádobku s olejem. Podle legendy přinesla v ní holubice z nebe křižmo pro Chlodvíkův křest.

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi