Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Biřmování - příprava a obnova této svátosti od 5. 10. 2021

BIŘMOVÁNÍ - PŘÍPRAVA A OBNOVA TÉTO SVÁTOSTI OD 5. 10. 2021

Poslední změna 13. 11. 2021 21:49

Komu vlastně věřím? A jak se to projevuje v mém životě? 

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu křesťanské dospělosti k přijetí nebo obnovení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ

Všichni jsme Božími dětmi… ale tato (radostná) skutečnost nevylučuje, že s tím, jak jdeme životem, má i naše víra v Boha dospět. Mám být Božím dítětem s vírou dospělého (dospívajícího) křesťana! S vírou, na které můžu postavit základy svého života, o kterou se můžu opřít, když mi je těžko, o které můžu ostatním smysluplně povědět, pokud se na ni budou ptát. Prostor pro toto poznání, komu vlastně já sám/sama věřím, pro upevnění dospělé víry v Pána nabízí plánovaná příprava na přijetí/obnovení svátosti biřmování pro farnosti Čakovice, Vinoř a Satalice (s možností přizvání zájemců i ze sousedních farností). I když začne až na podzim, základní informace přinášíme už nyní:

  • Příprava je určena pro všechny, kdo ještě nepřijali svátost biřmování – svátost křesťanské dospělosti, a mají touhu svoji osobní víru víc prohloubit, poznat. Ale i těm, kdo ji přijali už před lety a chtěli by svůj vztah k Bohu upevnit a přihlásit se k němu znovu a nově. Těšíme se na všechny zájemce od 17 do 120 let (vlastně je horní věková hranice neomezená…)
  • Příprava bude probíhat formou společných setkání vždy jednou za 14 v úterý večer – pravděpodobně od 19 hod, s předpokládanou délkou trvání 2 hodiny. Večer bude sestaven z přednášky na vybrané téma, z práce v menších skupinkách, z kreativních aktivit i modlitby. Aby se všechno probrané a prodiskutované v životě účastníků upevnilo, dostanou i nějaké podněty k modlitbě nebo sebepoznání pro období 14 dní mezi jednotlivými setkáními.

  • Celá příprava by měla začít v úterý 5. 10. 2021 a skončit přijetím/obnovením svátosti biřmování 12. 6. 2022. Je nutné tedy počítat s přípravou jako s dlouhodobějším projektem (s o to trvalejšími plody).

  • Je naplánováno celkem 17 společných setkání, na kterých se postupně proberou nejen témata týkající se Bible, modlitby, církve, ale i mojí osobní víry a pochybností, vztahu k sobě samému i autoritám, zamyšlení, kde jsem ve svém životě já sám/sama a kde je v něm Bůh…. Pokusíme se společně hledat odpovědi na otázky, které si v našem životě s Bohem i lidmi klademe. Těšíme se i na dva společně strávené víkendy.

Jak se na tuto přípravu přihlásit? Jednoduše mailem na mailovou adresu kancelar@farnostcakovice.cz , ve kterém uvedete svoje jméno a příjmení, (případně věk) a kontakt na Vás. V případě, že není možné přihlášení elektronicky, je možné se přihlásit i osobně u o. Stanislawa.

Těšíme se na všechny, kdo se přihlásí…. A nejen my. -Hlavně sám Hospodin, který nám svátostí biřmování dává dary a sílu Ducha svatého na další cestu. Být dospělým křesťanem totiž neznamená, že musím všechno zvládnout sám – právě naopak – můžu počítat s Duchem svatým na každém dalším kroku.

Přípravný tým: o. Stanislaw Gora, Antonín Škoch, Anežka Hesová, Šárka Špinová a Kristína Vavrušková

 

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi