Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

ZPRÁVY Z EKONOMICKÉ RADY

Milí přátelé,

na této stránce s Vámi chceme sdílet informace o hospodaření farnosti a výstupy z (online) setkávání ekonomické rady.

Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

SBÍRKA NA PŘEDLÁŽDĚNÍ PROSTORU PŘED KOSTELEM

Nový prostor setkávání

V souvislosti se zřízením bezbariérové branky bychom rádi předláždili hlavní prostor před kostelem k novému bočnímu vchodu, který slouží nejen handicapovaným, ale také seniorům či rodičům s kočárky.

Srovnáním terénu vznikne nový prostor vhodný pro venkovní akce typu výstavy, betlém, divadelní představení, koncerty nebo aktivity v rámci Noci kostelů. I přesto, že využijeme stávající dlažební kostky, je rekonstrukce odhadnuta na 420 tis. Kč.

Pomozte nám prosím vytvořit dobrý přístup ke kostelu pro všechny, kteří přicházejí na bohoslužby, za kulturou, vzděláním nebo třeba pro betlémské světlo.

Děkujeme za Vaši štědrost.

ÚČELOVÉ SBÍRKY ROKU 2021

prosinec 2020

- sbírka na opravu havarijního stavu střechy (výměny a vyčištění okapů), poptány dvě firmy, realizace na jaře, vybráno 74 tis.

leden 2021 

- podstavec pod sochu sv. Terezičky - realizováno 25. 1., celková cena 11 918,- Kč, zaplaceno

- podsedáky a potahy na židle, podsedák pro pana varhaníka, polštářky pod zvonky - realizováno 5. 2., celková cena 29. tis., zaplaceno

únor 

- bezpečnostiní a redukční řez stromů kolem kostela - 5. 2. ošetřeny 4 stromy, cena 12. tis. Kč. zaplaceno

(3 stromy ještě zbývají - plánovaná akce na 10. dubna, cenová nabídka 10500,- Kč)

- restaurování kovové mísy v křtitelnici a narovnání křížku - cena 7018,- zaplaceno, realizováno 18. 2. 2021

březen - duben

revitalizace farní zahrady:

- nový zahradní domek s prostorem pro přijetí svátosti smíření, duchovní rozhovor nebo prostor pro soukromou modlitbu 

-nově osazené záhony, dětský koutek, nový kompostér, nové vyvýšené záhony

celkové náklady 95 700,- Kč, realizováno 1. pol. května

květen - červen

nové osvětlení hlavního oltáře, nasvícení bočních oltářů, světlo na kůr - předpokládané náklady 55 tis. - realizováno v červnu

červenec - září

náklady na prováděné opravy - repase všech dveří kostela, nové dřevěné žaluzie na věži kostela, získán grant od magistrátu ve výši 50% celkových nákladů, zbývající část doplatí farnost

říjen

nový mikrofon pro varhaníka - 10 500,- Kč

číselné tabule - 21 560,- Kč

listopad 

výměna lanek na lustrech, nový vypínač u vchodu do kostela, osvětlení prostoru vzadu v kostele

osvětlení lodi kostela, výměna halogenových světel 

prosinec

úprava liturgického prostoru - nový podstavec pod paškál, nový ambon

příp. nová nástěnka vzadu v kostele pro informace a pozvání na akce farnosti a Farní charity

 

podstavec pod sochu sv. Terezičky
podstavec pod sochu sv. Terezičky
křtitelnice po vyčištění
křtitelnice po vyčištění
kovová mísa křtitelnice před čištěním
kovová mísa křtitelnice před čištěním
kovová křtitelnice před čištěním a narovnáním
kovová křtitelnice před čištěním a narovnáním
nový zahradní domek, místo k duchovnímu rozhovoru
nový zahradní domek, místo k duchovnímu rozhovoru
kuchyňka pro děti
kuchyňka pro děti

ŽÁDOSTI O GRANT NA ROK 2021

1. repase dveří kostela - 4 ks, nejvýhodnější cenová nabídka 169 500,- Kč

2. oprava dřevěných žaluzií na věži kostela - celková cena 240 tis.

Žádosti podány v říjnu 2020, nyní čekáme na rozhodnutí komise, zda nám budou schváleny a v jaké míře

V případě kladného posouzení je realizace do října 2021

3. bezbarierová branka ke vstupu do kostela 

Žádost podána v lednu 2021, nyní čekáme na výsledky rozhodnutí komise, realizace možná až do června 2022

- finanční spoluúčast Farní charity Čakovice

- děkujeme za finanční podporu Globusu z prodeje velikonočních mazanců, konkrétní částku brzy ohlásíme

- hledáme dalšího možného sponzora 

MINITÝMY

minitým  - má za úkol věnovat se konkrétnímu projektu a informovat P. Stanislawa, ekonomickou a pastorační radu a následně celé farní společenství o realizaci navržených plánů

minitým zahrada - Anna Steinová, Martina Řebíček, Marta Pilniková, Dan Kajpr, Broňa Kulawiec

minitým pozemky - P. Stanislaw Góra, Radek Váša, Jiří Vintiška, Marek Pohnan

minitým hřbitov - Jan Zelenka, Dan Kajpr, Marek Pohnan, Radek Váša přenechává Anně Steinové

minitým varhany - Martin Kubák, Marta Pilniková, Anna Steinová 

plánovaný minitým rekonstrukce fary - Broňa Kulawiec, Radek Váša a ...

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi