Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

SYNODA O SYNODALITĚ

VYKROČME SPOLEČNĚ K CÍRKVI PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ

V poslední době stále častěji slýcháme slova "synoda" a "synodalita". Jak jim rozumět a co se to vlastně děje?

Základní informace najdete v informačním letáku.

Další informace naleznete i v příspěvcích níže. Celý proces se velmi rychle vyvíjí, sledujte proto prosím aktuální informace na tomto webu, v ohláškách atd. Můžete se také ptát členů farní rady.

V naší farnosti se zatím vytvořily skupinky ve společenství mužů, společenství Setkávání nad Biblí a letňanská skupinka, která nabízí nedělní modlitební vycházky. Podrobné informace a kontakty na animátory skupinek najdete v online tabulce.

Další skupinky jsou vítány. Kdokoli se může zapsat do tabulky výše a o vzniku skupinky informovat P. Stanislawa nebo pastorační asistentku.

Děkujeme P. Františku Slavíčkovi za poskytnutí níže uvedených textů.

Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Slovo synodalita znamená společná cesta, společné putování. Je charakteristikou církve, abychom kráčeli spolu, abychom společně hledali cestu, odpovědi na otázky, společně se radovali a navzájem si dokázali pomoci v nesnázích. Protože tento dynamický život církve potřebuje občas nový impuls, svolal papež František synodu, tj. sněm (nejen) biskupů, o synodalitě.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Pozvání, které se neodmítá

Synoda se tedy netýká jen biskupů nebo těch, kteří mají v církvi přímou zodpovědnost, ale začíná teď, u každého z nás a ve společenství našich farností, všech křesťanů i lidí „nekostelních“. V malých skupinách o 8 – 12 lidech jsme zváni se společně, v modlitbě a dynamice vzájemného naslouchání, vedeni Duchem Svatým, hledat odpověď na otázky, které před nás staví dnešní doba a na které můžeme odpovědět jen v síle společenství. Setkání skupiny by proběhlo na dvakrát. Závěry dialogu koordinátor každé skupinky pošle na arcibiskupství, kde poslouží jako podklady pro práci synodálního týmu na úrovni arcibiskupství, poté české církevní provincie a nakonec synody biskupů v Římě v r. 2023.

Synodální proces by tak přinesl plody jak pro naši farnost, tak pro celou církev.

Přehledný informační leták.

Více na stránkách arcibiskupství https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ nebo velmi dobrý přehled materiálů o synodě na https://www.farnostcheb.cz/clanek.php?id=620.

Setkání k synodální cestě

SETKÁNÍ K SYNODÁLNÍ CESTĚ

Srdečně všechny zveme na Setkání k synodální cestě, které se bude konat v neděli 6. února od 17:30 na faře. Zván je každý, kdo by chtěl cokoliv říci k životě a k obrazu církve v Čechách.

VIDEA Z WEBU AP

Ve třech krátkých videích (cca 6 minut) ThLic. Prokop Brož, Th.D., člen Národního synodálního týmu přibližuje proces a přípravy na synodu, ke kterému nás pozval papež František.

  • První díl popisuje, co znamená synoda, synodalita a další základní pojmy.
  • V druhém díle se dotkneme struktury procesu přípravy na synodu.
  • Třetí díl načrtne, jak se můžeme zapojit.

Videa vznikla ve spolupráci s Pastoračním střediskem AP.

Záznam konference o synodalitě, která proběhla na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v úterý 12. 10. 2021 – youtube. Doporučujeme zejména příspěvek P. Prokeše (druhý od začátku).

P. Roman Czudek o synodě (krátké video jednoho ze členů národního synodálního týmu k synodě 2021-2023)

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi