Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

OHLÁŠKY

OZNÁMENÍ NA 3. NEDĚLI V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 23. 1. 2022

NEDĚLE 23. 1.

-  Farní kafe se Stanislawem – pozvání pro všechny na faru po mši svaté

- Neděle Božího slova – přímluva během mše svaté za členy redakce farního časopisu a skupinu Setkání nad Biblí 

TENTO TÝDEN 

Pondělí 17. 1.

  • Náboženství s Míšou od 15:30
  • Setkání nad Biblí od 20:30 online

 

  • Srdečně všechny zveme na Setkání k synodální cestě, které se bude konat v neděli 6. února od 17:30 na faře. Zván je každý, kdo by chtěl cokoliv říci k životě a k obrazu církve v Čechách.

 

Od 30. 1. do 12. 2. nebude z důvodu dovolené přítomen P. Stanislaw.

Nedělní mše svaté budou slaveny jako obvykle v 9 hod., svátost smíření pouze po domluvě se zastupujícím knězem (P. Slavíček nebo P. Kratochvíl z Vinoře)

Ve všední den BUDE BOHOSLUŽBA SLOVA. Jáhen Jan Špaňhel

OZNÁMENÍ NA 2. NEDĚLI V MEZIDOBÍ – 16. 1.

Dnes v neděli 16. 1. od 17 hod. se od koná na faře setkání neofytů (v posledních letech pokřtěných dospělých) s P. Stanislawem

 V týdnu od 17. do 23. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů – prosíme o modlitbu na tento úmysl, v našem společenství modlitba růžence ve čtvrtek 20. 1. od 16:30

 TENTO TÝDEN

 Pondělí 17. 1.

  • Náboženství s Míšou od 15:30
  • Večery chval od 19:30 v kostele 

Středa 19. 1.

  • Setkání minitýmu členů ekonomické a pastorační rady nad přípravou kroků k rekonstrukci fary
  • Setkání chlapů od 19:30 hod. Kontakt Filip Šroubek

Čtvrtek 20. 1.

  • Klubík - tvořivé odpoledne pro děti od 15:30
  • Modlitba růžence od 16:30 na úmysl jednoty křesťanů

NEDĚLE 23. 1. – Farní kafe se Stanislawem – pozvání pro všechny na faru po mši svaté

                          – Neděle Božího slova – přímluva během mše svaté za členy redakce farního časopisu a skupinu Setkání nad Biblí

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi