Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

OHLÁŠKY

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

OZNÁMENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI 

Od 26. 4. změna v účasti na bohoslužbách: je možná bez zapisování, pouze za dodržení podmínek: rozestup 2 m, ochrana úst respirátorem a dezinfekce rukou. Ruší se zapisování účasti na mši svaté.

S tím souvisí změna v rozdávání Eucharistie těm, kteří se nemohou bohoslužby účastnit. Ruší se podávání přede mší svatou. Přijmout Eucharistii je možné po mši svaté od 10 do 10:30 hod z rukou laika.

V neděli 16. 5. se uskuteční arcidiecézní sbírka do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Více informací naleznete na webu farnosti. Na příspěvek prosím použijte označenou kasičku na stolku.

Mše svatá na vigilii Seslání Ducha Svatého bude v sobotu 22. 5. od 18 hod. Prosíme o modlitbu za našich pět dospělých katechumenů a Viktorku, kteří tento den budou pokřtěni.

 

Tento týden:

Pondělí

 • Modlitební setkání opět v kostele od 19:30, srdečně zve Tonda Škoch.
 • Skončily online přednášky PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“. Srdečně děkujeme Michalovi Arnotovi za to, že nám umožnil vynikající vhled do historie.

Úterý

 • nebude ranní mše svatá a podvečerní setkání zájemců o křest. Důvodem je účast na pohřbu a nepřítomnost P. Stanislawa.
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Středa

 • od 19 hod. společné setkání ekonomické a pastorační rady

Téma: plánovaná rekonstrukce fary

 • Děkujeme účastníkům sobotní brigády v nově vznikajícím klášteře karmelitek v Drastech, další plánujeme na sobotu 12. 6. Vzadu v kostele je k této akci vytvořena nástěnka s bližšími informacemi a také pokladnička s možností přispět finančně na stavbu nového kláštera. Do této neděle bylo vybráno 1200,- Kč, za tento finanční dar, který byl včera předán, sestřičky mnohokrát děkují.
 • Prosíme o zapisování ke službě lektorů, tedy ke čtení úryvků z Písma při nedělní bohoslužbě. Zapisovat se je možné na nástěnce vpravo. Děkujeme.
 • Prosíme malé i velké zájemce o ministrování, ať přijdou cca 10 min přede mší svatou. Jsou srdečně vítáni kluci i holky!
 • Sháníme administrativní výpomoc, více informací u pastorační asistentky Anna Steinové.
 • V pátek 28. 5. zveme na Noc kostelů. Téma je “My jsme církev” - pozvání k představení farnosti. Chtěli bychom návštěvníkům našeho kostela nabídnout setkání s naší farní rodinou, alespoň symbolickou formou. Rádi bychom, aby lidé, kteří přijdou ke sv. Remigiovi, nás v kostele “našli”, i když tam třeba fyzicky nebudeme. Prosíme tedy rodiny, páry i jednotlivce o osobní představení se. Srdečně zveme každého, kdo se u Remigia cítí doma, aby si o sobě připravil jakousi “vizitku”. Můžete využít šablonu, kterou Vám dnes nabídneme a bude k dispozici vzadu v kostele. Bližší informace na webu a nástěnce farnosti.
 • V sobotu 29. plánujeme cyklovýlet a mši svatou od 11:30 v poutní bazilice Panny Marie ve Staré Boleslavi, více informací Martina Černá nebo Anna Steinová. Odjezd na kolech od fary v 8:30.
 • V neděli 20. 6. je plánováno setkání našeho společenství na farní zahradě. Zapište si prosím do Vašich kalendářů.
 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor a příměstský tábor ve Vinoři. Více informací na nástěnce a webu farnosti.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti.
 • Děkujeme za finanční dary pro naši farnost. Sbírka na zahradu byla ukončena, vybralo se 102 978,- Kč. Nyní budou probíhat sbírky na osvětlení hlavního oltáře a nové osvětlení kostela. Celkové náklady cca 55 tis. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!

OZNÁMENÍ NA 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLI  9. 5. 2021

Od 26. 4. změna v účasti na bohoslužbách: je možná bez zapisování, pouze za dodržení podmínek: rozestup 2 m, ochrana úst respirátorem a dezinfekce rukou. Ruší se zapisování účasti na mši svatou.

S tím souvisí změna v rozdávání Eucharistie těm, kteří se nemohou bohoslužby účastnit. Ruší se podávání přede mší svatou. Přijmout Eucharistii bude možné po mši svaté od 10 do 10:30 hod z rukou laika.

Příští neděli 16. 5. se uskuteční arcidiecézní sbírka do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Více informací naleznete na webu farnosti.

Čtvrteční slavnost Nanebevstoupení Páně oslavíme v neděli 16. 5.

Ve čtvrtek začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Doporučujeme např. svatodušní novénu na pastorace.cz

Mše svatá na vigilii Seslání Ducha Svatého bude v sobotu 22. 5. od 18 hod. Prosíme o modlitbu za naše katechumeny, kteří tento den budou pokřtěni.

Příští pondělí 17. 5. bude Modlitební setkání opět v KOSTELE od 19:30

Tento týden:

Pondělí

 • od 18 hod. zveme ke sledování poslední online přednášky PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“.

Téma: Václav Havel a Moc bezmocných

Úterý

 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice i Vinoř.

 

 • Srdečně zveme na brigádu v nově vznikajícím klášteře karmelitek v Drastech, kterou plánujeme na příští sobotu 15. 5. a také na sobotu 12. 6. Vzadu v kostele je k této akci vytvořena nástěnka s bližšími informacemi a také pokladnička s možností přispět finančně na stavbu nového kláštera. Je zde tabulka k zapisování. Všechny informace jsou i na webu farnosti. Všichni jsou srdečně vítáni.
 • V pátek 28. 5. zveme na Noc kostelů.

Téma je “My jsme církev” - pozvání k představení farnosti. Chtěli bychom návštěvníkům našeho kostela nabídnout setkání s naší farní rodinou, alespoň symbolickou formou. Rádi bychom, aby lidé, kteří přijdou ke sv. Remigiovi, nás v kostele “našli”, i když tam třeba fyzicky nebudeme. Prosíme tedy rodiny, páry i jednotlivce o osobní představení se. Srdečně zveme každého, kdo se u Remigia cítí doma, aby si o sobě připravil jakousi “vizitku”. Můžete o sobě něco: • napsat • nakreslit • jinou formou vytvořit (koláž, asambláž, model…) • představit se básní, písní, textem… nebo třeba vším dohromady • nahrát vzkaz a na místě zanechat QR kód s odkazem • cokoli jiného, co vás napadne. Bližší informace na webu a nástěnce farnosti.

 • V sobotu 29. plánujeme cyklovýlet a mši svatou v poutní bazilice Panny Marie ve Staré Boleslavi, více informací v ohláškách příští neděli.
 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor a příměstský tábor ve Vinoři. Více informací na nástěnce a webu farnosti.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti.
 • Děkujeme za finanční dary pro farnost.
 • V neděli 20. 6. je plánováno setkání farního společenství na farní zahradě v Čakovicích.

OZNÁMENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI  2. 5. 2021

Od 26. 4. změna v účasti na bohoslužbách: je možná bez zapisování, pouze za dodržení podmínek: rozestup 2 m, ochrana úst respirátorem a dezinfekce rukou

S tím souvisí změna v rozdávání Eucharistie těm, kteří se nemohou bohoslužby účastnit. Ruší se podávání přede mší svatou. Přijmout Eucharistii bude možné po mši svaté od 10 do 10:30 hod z rukou laika.

Tento týden:

Pondělí

 • od 18 hod. zveme ke sledování nového cyklu přednášek PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“.

Téma: Milada Horáková versus "světlé zítřky"

 • V pondělí se uskuteční náboženství dětí předškolního věku a 1. a 2. třídy
 • Od 19:30 zveme na online Modlitební setkání dříve Večery chval, přihlášení najdete na stánkách farnosti

Úterý

 • v úterý mše svatá v 8 hod. ráno
 • Ruší se úterní setkání seniorů, bude-li to možné, uskuteční se v červnu 1. 6. od 15 hod.
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Čtvrtek

 • mše sv. od 17 hod, po ní adorace
 • čtvrtek v měsíci - možnost soukromé adorace od 15 do 17 hod. a od 18: 30 do 21 hod.

Neděle

 • Nebude přítomen P. Stanislaw, mši sv. bude sloužit pozvaný kněz, nebude však příležitost k přijetí sv. smíření přede mší svatou

 

 • S radostí oznamujeme přijetí nového člena do pastorační rady, kterým je Anežka Hesová. Děkujeme za přijetí této služby a prosíme o modlitbu za její práci.
 • Srdečně zveme na brigádu v nově vznikajícím klášteře karmelitek v Drastech, kterou jako farnost plánujeme na soboty 15. 5. a 12. 6. Vzadu v kostele je k této akci vytvořena nástěnka s bližšími informacemi a také pokladnička s možností přispět finančně na stavbu nového kláštera. Je zde také tabulka k zapisování. Všechny informace jsou také na webu farnosti.
 • V pátek 28. 5. zveme na Noc kostelů. Téma “My jsme církev” - pozvání k představení farnosti. Nevíme, zda a jak se budeme moci setkat. Chtěli bychom ale i tak návštěvníkům našeho kostela nabídnout setkání s naší farní rodinou, alespoň symbolickou formou. Rádi bychom, aby lidé, kteří přijdou ke sv. Remigiovi, nás v kostele “našli”, i když tam třeba fyzicky nebudeme. Prosíme tedy rodiny, páry i jednotlivce o osobní představení se. Srdečně zveme každého, kdo se u Remigia cítí doma, aby si o sobě připravil jakousi “vizitku”. Forma tohoto sebe-představení je úplně svobodná, můžete o sobě něco: • napsat • nakreslit • jinou formou vytvořit (koláž, asambláž, model…) • představit se básní, písní, textem… nebo třeba vším dohromady • nahrát vzkaz a na místě zanechat QR kód s odkazem • cokoli jiného, co vás napadne. Bližší informace na webu a nástěnce farnosti.
 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor, který se - jak pevně věříme - bude moci uskutečnit v termínu 18. - 24. 7. Místo je ještě v jednání, zatím prosíme, aby zájemci dali o sobě vědět a rezervovali si termín.

Tábor je určen pro děti přibližně ve věku 9-13 let, ale otevřený i mladším či starším, kteří se chtějí přidat.

Zároveň je otevřený i kamarádům, spolužákům, zájemcům z dalších okolních farností nebo i těm, kteří do kostela nechodí! Prosím pomozte nám pozvat rodiny, které by mohly mít o to zájem. Díky Anežka, Zdeňka, Filip a Toník

 • Česká biskupská konference vybízí k účasti na online sčítání lidu a prosí o vypsání kolonky Vaše náboženská víra. Informace na nástěnce. Sčítání probíhá do 11. května.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti. Přihlašování u pastorační asistentky osobně nebo na kancelar@farnostcakovice.cz
 • Prosba:
 • Hledáme dočasnou výpomoc pro službu kostelnice a pravidelný úklid kostela. Bližší info pastorační asistentka Anna Steinová nebo P. Stanislaw. Prosíme o uzdravení naší paní kostelnice Haničky.
 • Hledáme odborníka nebo firmu zabývající se stavbou či rekonstrukcí budov k možné spolupráci. Děkujeme i za doporučení firem a řemeslníků, s kterými máte dobré osobní zkušenosti.
 • Finanční sbírka je stále určena na výdaje s rekonstrukcí zahrady. Můžete vidět nový zahradní domek, dětskou část (pískoviště a blátivá kuchyňka), nově vysazené květiny, ohraničené vyvýšené záhony. Všem, kteří se na nové podobě zahrady podíleli, mnohokrát děkujeme. V neděli 20. 6. je plánováno setkání našeho společenství na farní zahradě.

OZNÁMENÍ NA 4. VELIKONOČNÍ NEDĚLI  - NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE 25. 4. 2021

Tento týden:

Pondělí

 • od 18 hod. zveme ke sledování nového cyklu přednášek PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“. Téma: Generál Alois Eliáš a "Obrana národa" 
 • V pondělí se uskuteční náboženství dětí předškolního věku a 1. a 2. třídy
 • V pondělí 26. 4. bude mše svatá pro katechumeny s udělováním skrutinií v rámci přípravy na přijetí svátosti křtu na vigilii Seslání Ducha Svatého. Prosíme o modlitbu za Veroniku, Terezu, Lukáše, Jakuba a Martina a za jejich kmotry.

Úterý

 • v úterý mše svatá v 8 hod. ráno
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Středa

 • od 19 hod. online pastorační rada

Čtvrtek

 • mše sv. od 17 hod, po ní adorace

Změnamožnost soukromé adorace bude vždy 1. čtvrtek v měsíci (kromě letních prázdnin) od 15 hod do mše svaté v 17 hod. a dále po veřejné adoraci od 18:30 do 21 hod. Jedná se o čtvrtek 6. 5. a 3. 6. Prosíme opět o zapisování do tabulky na stránkách farnosti.

 

 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor, který se - jak pevně věříme - bude moci uskutečnit v termínu 18. - 24. 7. Místo je ještě v jednání, zatím prosíme, aby zájemci dali o sobě vědět a rezervovali si termín.

Tábor je určen pro děti přibližně ve věku 9-13 let, ale otevřený i mladším či starším, kteří se chtějí přidat.

Zároveň je otevřený i kamarádům, spolužákům, zájemcům z dalších okolních farností nebo i těm, kteří do kostela nechodí! Prosím pomozte nám pozvat rodiny, které by mohly mít o to zájem. Díky Anežka, Zdeňka, Filip a Toník

 • Česká biskupská konference vybízí k účasti na online sčítání lidu a prosí o vypsání kolonky Vaše náboženská víra. Informace na nástěnce.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti. Přihlašování u pastorační asistentky osobně nebo na kancelar@farnostcakovice.cz
 • Prosba:
 • Hledáme dočasnou výpomoc pro službu kostelnice a pravidelný úklid kostela. Bližší info pastorační asistentka Anna Steinová nebo P. Stanislaw. Prosíme o uzdravení naší paní kostelnice Haničky.
 • Hledáme odborníka nebo firmu zabývající se stavbou či rekonstrukcí budov k možné spolupráci. Děkujeme i za doporučení firem a řemeslníků, s kterými máte dobré osobní zkušenosti.
 • Finanční sbírka je stále určena na výdaje s rekonstrukcí zahrady. Můžete vidět nový zahradní domek, dětskou část (pískoviště a blátivá kuchyňka), nově vysazené květiny, ohraničené vyvýšené záhony. Všem, kteří se na nové podobě zahrady podíleli, mnohokrát děkujeme.
 • Úklidu fary se ujaly Anežka a Kinga, moc děkujeme!
 • Velké poděkování patří Renče za sobotní úklid kostela

 

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Víra je ukryta v srdci. Nelze ji spatřit, nelze se jí dotknout, ale její ovoce není skryto. Podle skutků se pozná ovoce srdce. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi