Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

OHLÁŠKY

OZNÁMENÍ NA 29. NEDĚLI LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ – 17. 10.

Během měsíce října zveme k modlitbě růžence každý čtvrtek od 16:30 v kostele.

 V neděli 10. října 2021 se konala druhá sbírka na služné kněží. Děkujeme za vybranou částku 6250,- Kč, která byla odeslána na arcibiskupství.

 Vyšlo nové číslo farního časopisu Remigius, ke koupi vzadu v kostele, děkujeme redakci časopisu za její práci!

 Děkujeme všem, kteří pomohli při sobotním úklidu hřbitova.

 Příští víkend se koná duchovní obnova manželů ve Štěkni, prosíme o doprovázení modlitbou toto setkání, za dary Ducha Svatého pro manželské páry a celý přípravný tým.

Příští neděli bude zástup kněze z vinořské farnosti, nebude možné přijetí svátosti smíření.

 Příští neděle je misijní neděle. Papežské misijní dílo je možné finančně podpořit zakoupením kalendáře vzadu na stolku a sbírkou v kostele. Děkujeme.

V neděli 17. 10.

 • Po mši sv. zveme k setkání s naším hostem Lubošem Hajasem, který nás ve farním sále seznámí s programem a cílem pomoci organizace Likvidace lepry.

Získané peníze z prodeje koláče věnujeme na činnost organizace Likvidace lepry

 • od 17 hod. se koná na faře setkání letos a v posledních pěti letech pokřtěných dospělých – neofytů s P. Stanislawem

TENTO TÝDEN 

Pondělí 18. 10.

 • náboženství od 15:30 na faře pro děti 1. – 3. tříd
 • online biblické setkání od 20:30, vede Tonda Škoch

Středa 20. 10. 

 • setkání chlapů od 19:30 na faře, bližší info Filip Šroubek

Čtvrtek 21. 10.

 • Setkávání dospělých zájemců o křest, kteří se připravují k přijetí svátosti křtu během Velikonoc 2022, probíhá každý čtvrtek na faře od 19 hod. Bližší info P. Stanislaw

Pondělí 25. 10.

 • Srdečně zveme děti na setkání na faře a vyprávění s katechetkou paní Zimmermannovou na téma Vzpomínka na naše blízké viz plakát na webu a na nástěnce.

OZNÁMENÍ NA 28. NEDĚLI LITURGICKÉHO MEZIDOBÍ – 10. 10.

Během měsíce října zveme k modlitbě růžence každý čtvrtek od 16:30 v kostele.

 V neděli 10. října 2021 se koná druhá sbírka na služné kněží. Bližší informace v letáčku, který najdete na stole vzadu v kostele.

 Vyšlo nové číslo farního časopisu Remigius, ke koupi vzadu v kostele, děkujeme redakci časopisu za její práci!

TENTO TÝDEN

 Pondělí 11. 10.

 • náboženství od 15:30 na faře pro děti 1. – 3. tříd
 • večerní modlitební setkání v kostele od 19:30, vede Tonda Škoch 

Čtvrtek 7. 10.

 • od 15:30 dětský klubík na faře pro děti od 3 do 6 let – malování na kamínky připravila Eva Jelínková
 • Setkávání dospělých zájemců o křest, kteří se připravují k přijetí svátosti křtu během Velikonoc 2022, probíhá každý čtvrtek na faře od 19 hod. Bližší informace P. Stanislaw

Sobota 16. 10.

 • Brigáda na čakovickém hřbitově od 9 hod. Vezměte si prosím pracovní rukavice. Budeme rádi za účast a pomoc, především mužů. 

Neděle 17. 10.

 • Pozvání organizace Likvidace lepry – naším hostem bude Luboš Hajas, který nás při mši a následně i po ní ve farním sále seznámí s programem a cílem pomoci.

Všechny srdečně prosíme, přineste koláč či cokoliv dobrého a za dobrovolný příspěvek vše nabídneme k prodeji. Získané peníze věnujeme na činnost organizace Likvidace lepry.

 • Od 17 hod. se koná na faře setkání letos a v posledních letech pokřtěných dospělých – neofytů s P. Stanislawem

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Nikdo nebude trpět víc než ten, kdo nechce vůbec trpět. Nikdo nebude blaženější než ten, kdo se dovede rozumně umrtvovat. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi