Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Níže naleznete přehled pravidelných farních aktivit. Budeme velice rádi, když se zapojíte - ať už do modlitebních společenství nebo přiložením pomocné ruky k dílu. Aktivních lidí je v naší farnosti stále nedostatek. U jednotlivých aktivit najdete kontaktní osoby, na které se můžete obrátit (budou průběžně doplňovány). Seznam pozvánek na plánované akce naleznete na stránce Akce.
Aktivity probíhají samozřejmě v rámci aktuálních vládních opatření. Může se stát, že při změně opatření je seznam dočasně neaktuální.

Příprava dospělých na křest

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH NA KŘEST

Příprava na křest dospělých - Příprava na křest v dospělosti začne ve čtvrtek 30. 9. od 19:00 hod. Zájemci ať se hlásí u P. Stanislawa Góry na adrese stanislaw.gora@knez.cz.

Detail příspěvku

Pondělky 12+

PONDĚLKY 12+

Setkávání pro kluky a holky od 12 let. Setkání 6. 12. se ruší pro nemoc.

Farní kafe

FARNÍ KAFE

Srdečně zveme všechny na přátelské neformální setkání s kávou nebo čajem po mši svaté na faře. Buďte vítáni v našem společenství.

Farní kafe se Stanislawem - tyto neděle bude na farním kafi přítomen i Stašek, jsou to: 23. 1., 6.3, 24. 4. Všichni jsou srdečně zváni a je možné využít k popovídání s naším farářem a případně položit otázku, která Vás již dlouho zajímá či trápí...

23. 1. bude věnován "letňanským." Stašek by rád všechny obyvatele Letňan přizval k modlitbě za nové komunitní centrum a k možnosti se společně potkávat.

K duchovnímu rozhovoru využijte raději čas po mši svaté ve čtvrtek od 17:40.

Společenství mužů

SPOLEČENSTVÍ MUŽŮ

Setkávání společenství mužů na faře opět probíhá. Bližší informace a dotazy zodpoví Filip Šroubek, tel. 605 963 432

Termíny setkání: 15.12. středa od 19:30 (ne vždy na faře) 

Biřmování - příprava a obnova této svátosti od 5. 10. 2021

BIŘMOVÁNÍ - PŘÍPRAVA A OBNOVA TÉTO SVÁTOSTI OD 5. 10. 2021

Komu vlastně věřím? A jak se to projevuje v mém životě? Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu křesťanské dospělosti k přijetí nebo obnovení SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ.

(Pro pokračování klikněte na detail příspěvku)

Detail příspěvku

Dětský klubík

DĚTSKÝ KLUBÍK

Setkávání pro děti ve věku přibližně 3 - 6 let v doprovodu rodičů. Zažijeme spolu zábavu, hry, písničky, tvoření, kousek křesťanské víry. Sourozence můžete také vzít s sebou.
Setkávání probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci od 15:45 do 16:45 na faře nebo na farní zahradě. Ve čtvrtek 9. 12. nás čeká výroba vánočních přáníček.

Dobrovolný příspěvek na materiál.
Kontakt: Eva Jelínková, jelinkova.emt@gmail.com, tel. 737 378 801.

Výuka náboženství

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Formulář přihlášky najdete zde.

Náboženství po děti 1. - 3. třída probíhá na faře každé pondělí od 15:30 hod.

V pondělí 29. 11. a 6. 12. se náboženství neuskuteční. Na všechny děti se bude Míša těšit až 13. 12. 


Každé první pondělí v měsíci od 17 hod. se koná na faře setkávání s Anežkou Hesovou pro holky a kluky + 12 let.

Kontakt na katechetky: nabozenstvi@farnostcakovice.cz, anezce@seznam.cz

Setkávání maminek

SETKÁVÁNÍ MAMINEK

Setkávání maminek s malými dětmi probíhá pravidelně v úterý dopoledne cca od 9:30 hod, při hezkém počasí na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit).

Kontaktní osoba Markéta - T: 723 546 600 a Eva - T: 737 378 801

ONLINE SETKÁNÍ NAD BIBLÍ

ONLINE SETKÁNÍ NAD BIBLÍ

Srdečně vás zveme na online setkání nad Biblí, které probíhá v pondělí jednou za 2 týdny v čase 20:30 - 21:30 přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
Pro více informací klikněte na detail akce.

Setkávání seniorů

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

Srdečně zveme seniory od 65 let na pravidelná setkávání na faře nebo na farní zahradě (podle počasí). Můžete se těšit na biblický výklad Jana Fučíka a povídání se zajímavým hostem.

Setkání se konají každé první úterý v měsíci od 15:00. Kontaktní osoba: Helena Králová,  helenka9@seznam.cz, tel. 721 046 554.

Prosincové setkání je zrušeno.

Modlitební setkání

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ

Kontakt: Antonín Škoch, antonin.skoch@seznam.cz, tel. 605 72 33 84.

Těšíme se na setkání.

Schola

SCHOLA

Snažíme se hrát k Boží oslavě a k naší i vaší radosti. Velice rádi mezi sebou uvítáme nové hudebníky a zpěváky s hudebním nadáním. Prosíme, dejte nám o sobě vědět! :)  E-mail: schola@farnostcakovice.cz.
Zkoušky probíhají zpravidla v nedělní večery na faře.

Farní knihovna

FARNÍ KNIHOVNA

Farní knihovna umístěná ve farním sále se těší na vaši návštěvu. Více informací a seznam knih naleznete na zvláštní stránce.

Návštěva knihovny je možná vždy po nedělní mši svaté cca od 10 hod. a v úterý od 9 do 12 hod. a dále po domluvě s pastorační asistentkou.

Online modlitby matek

ONLINE MODLITBY MATEK

V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek, jedna zpravidla v pátek v 16:30 a druhá spíše online. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: modlitbymatek@farnostcakovice.cz

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

Farní časopis Remigius

FARNÍ ČASOPIS REMIGIUS

Zhruba čtyřikrát za rok vydáváme časopis Remigius o dění v naší farnosti. Časopis je možné získat na stolku vzadu v kostele. Cena za výtisk je 50 Kč, náklady tvoří 70 Kč za jeden výtisk. Děkujeme za váš příspěvek.
Kontaktní osoba: šéfredaktorka Jana Kloudová, e-mail: kloudova@farnostcakovice.cz.

Farní charita

FARNÍ CHARITA

Dne 1. 4. 2020 byla založena Farní Charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Více informací naleznete na samostatné stránce Farní charity.

Živý růženec

ŽIVÝ RŮŽENEC

V naší farnosti hledáme nové členy do skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací v detailu.

Detail příspěvku

FARNÍ WEB A FACEBOOK

Správu našeho farního webu a farního Facebooku má na starost Eva Jelínková. Kontakt: jelinkova@farnostcakovice.cz.

Synoda
Roráty

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Jako je rovná čára nejkratší vzdáleností mezi dvěma body, tak vychází z našeho srdce správný úmysl, a aniž by se zdržoval u druhotných věcí, míří přímo k Bohu. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi