Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

SCHRÁNKOVÁNÍ

Milá rodinko: maminko, tatínku, děti!
Náš milující nebeský Tatínek nás zve k sobě do Nebeského království. Posílá nám dopisy a vyzývá nás, abychom je četli – nejen poslouchali v kostele. Dobrá příležitost k tomu je společné přečtení evangelia na neděli už v sobotu. Sdílení myšlenek a zážitků v rodině je obohacující pro všechny. K tomu můžeme využít i aktivitu:

SCHRÁNKOVÁNÍ

Každé dítě, které se chce zapojit, může mít v kostele svoji schránku, kterou si označí svým jménem.
Každou neděli přede mší svatou (nikoli během mše sv.) může luštitel vložit do své schránky odpověď na jednu z hádanek z příslušné neděle a čekat ... a následující neděli se do schránky podívat...

Kde najdete hádanku? Máte tři možnosti:

  1. Hádanka v sešitku Liturgie pro děti (jako dosud) – viz 1. obrázek zde na stránce.
  2. Hádanka na kvízu. Přečtěte si s rodiči předem evangelium příští neděle, které vám napoví odpověď. Kvíz je na 2. obrázku zde na stránce.
  3. Pokud nechceš luštit hádanku, můžeš si pouze přečíst evangelium na příští neděli a napiš nebo nakresli na lístek, o čem je.

Aktulní hádanka

Zadání aktuální hádanky najdete na webu Vinořské farnosti zde.

Několik poznámek k SCHRÁNKOVÁNÍ

SCHRÁNKOVÁNÍ se můžete zúčastnit i s dítětem asi od tří let. Převyprávíte mu příběh z evangelia a na malý lístek třeba společně nakreslíte malý obrázek k tématu evangelia.

Když nebudete některou neděli v kostele, můžete jednotlivé hádanky sledovat tady na webu. Před každou nedělí napsat (nakreslit) odpověď a pak oba lístky vhodit do schránky v kostele.

SynodaRok rodiny

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Noste s sebou evangelium jako projev lásky k učení Ježíše Krista, a obdržíte zvláštní nebeské světlo. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi