Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

PROSBY O MODLITBU

Velice rádi se budeme modlit i za Vás a Vaše úmysly. Věříme, že žádná záležitost, žádná těžkost není příliš malá nebo příliš velká pro modlitbu.

Za Vaše úmysly se budou modlit dvě modlitební skupinky maminek, které se schází pravidelně po celý rok. Budeme je také svěřovat Pánu při Večeru chval. Ze srdce Vám přejeme, abyste zakusili Boží pomoc a útěchu.

Prosby o modlitbu lze zaslat e-mailem na adresu intence@farnostcakovice.cz, případně zcela anonymně prostřednictvím formuláře níže.

Vaše prosba nebude zveřejňována mimo naše farní modlitební skupinky. Přesto prosím neuvádějte citlivé osobní údaje. Nemusíte také psát příliš mnoho podrobností. Věříme, že Bůh zná sám všechny detaily záležitostí, za které budeme prosit. Vaše úmysly zapíšeme do sešitu s prosbami, které pravidelně předkládáme Pánu (není tedy nutné zasílat ani dlouhodobé úmysly opakovaně).


Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Dobrý člověk je upřímný, přátelský, užitečný, zapomíná na sebe, je prostý, otevřený, čistý a pokojný; jemný ve všem svém konání. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi