Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 9.10. do 16.10.2022 - 41. týden

neděle 9.10. Panny Marie Růžencové
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Památka Panny Marie Růžencové, účast členů Živého růžence
pondělí 10.10. pondělí 28. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Tonda Škoch Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání dětí 10+
úterý 11.10. sv. Jana XXIII., papeže
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za zdraví a Boží požehnání pro Dianu
Farní sál 09:00 Akce Modlitba růžence Společná modlitba růžence. Koordinátorka: Anna Šváchová.
09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce Společná příprava na křest malých dětí. Setkání pro rodiče, kteří uvažují o křtu svého dítěte. Příprava probíhá ve skupině. Více na webu farnosti v sekci "Pro život (křest apod.)".
čtvrtek 13.10. čtvrtek 28. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá ( volná intence )
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 16.10. 29. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )

  • Dnešní sbírka je určena pro fond sv. Vojtěcha, mzdový fond pro kněze arcidiecéze.
  • V neděli 23. 10. 2022 se koná misijní neděle. V naší farnosti nás navštíví arcidiecézní ředitelka PMD sestra Angelika a seznámí nás s posláním Papežského misijního díla, kterému věnujeme nedělní sbírku a výtěžek ze zakoupení misijního koláče.
  • O víkendu 4. - 6. listopadu proběhne v centru Mariapoli Škola dialogu a komunikačních dovedností. Více informací na nástěnce u fary. Přihlašování do 30. 10.
  • I letos se našlo pár odvážlivců, kteří projevili zájem o křest. Děkuji všem, kteří se lidem ve svém okolí věnují a pomáhají jím na jejich cestě s Bohem. Pokud byste věděli o někom, kdo by chtěl přípravu na křest začít, neváhejte nás zkontaktovat.
  • Momentálně nefunguje možnost přihlašování na čtení během mší svatých skrze formulář na webu.