Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 2.10. do 9.10.2022 - 40. týden

neděle 2.10. 27. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Posvícenská mše svatá. Úmysl mše: za farnosti Čakovice a Vinoř.
Farní zahrada 15:00 Akce Farní den Od 15 hod. farní den na zahradě, při nepříznivém počasí v Čakovickém zámku.
Od cca 15:30 představíme záměr katechezí pro děti během nedělních bohoslužeb. O své zkušenosti se podělí farníci z Jižního města.
pondělí 3.10. pondělí 27. týdne v mezidobí
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Setkání 12+ s Anežkou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch. Přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
úterý 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za Lenku, Matyska a bratra Františka
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce Společná příprava na křest malých dětí. Setkání pro rodiče, kteří uvažují o křtu svého dítěte. Příprava probíhá ve skupině. Více na webu farnosti v sekci "Pro život (křest apod.)".
čtvrtek 6.10. sv. Bruna, kněze
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za Boží vedení a Boží požehnání pro účastníky online Setkání nad Biblí
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 9.10. Panny Marie Růžencové
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Památka Panny Marie Růžencové, účast členů Živého růžence

Mše svatá 9. 10. od 9:00 za účasti členů Živého růžence v naší farnosti - památka Panny Marie Růžencové.

Příští neděli bude finanční sbírka vyhlášená arcibiskupstvím, je určena do Fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních). Bližší informace jsou v letáčku, který je k dispozici na stole vzadu v kostele.

Neděle 23. října je vyhlášena jako misijní neděle. Pozvání do naší farnosti přijala arcidiecézní ředitelka Misijního papežského díla S.M. Angelika, která nám povypráví o činnosti organizace. Už nyní je možné zakoupit kalendáře a podpořit toto dílo. Na Misijní neděli prosíme upéct koláče nebo něco dobrého, po mši svaté bude možné si vše zakoupit. Výtěžek bude věnován Misijnímu papežskému dílu. Po mši svaté bude i farní kafe, na kterém bude přítomen o. František.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sobotní brigády i pomoci s farním dnem.

Sbor Camerata po mši svaté zazpívá ještě tři písničky a tak zůstaňte ještě chvilku. Děkujeme sbormistryni Veronice a celému sboru za doprovod mše svaté!