Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Akce Sbírka na charitní činnost
09:00 Mše svatá Za sílu v nemoci pro dědečka a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.
pondělí 7.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Tonda Škoch Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Setkání 12+ s Anežkou
úterý 8.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Bohoslužba slova Bohoslužba slova, vede jáhen Honza Špaňhel.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
středa 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Farní sál 19:00 Akce Pastorační rada Setkání členů pastorační rady
čtvrtek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 13.11. 33. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )

Dětská schola Čakolala, kterou jste mohli slyšet dnes při bohoslužbě, zve mezi sebe další děti, které baví zpívat. Zároveň hledáme zkušené muzikanty, především kytaristu, kteří by mohli děti doprovázel. Zkoušky jsou každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na faře. Kontaktní osoba: Eliška Kysilková, e-mail: [email protected].

V pondělí 7. 11. od 18:00 proběhne v čakovickém zámku první přednáška PhDr. Michala Arnota o průběhu komunistické proticírkvení politiky. Tato přednáška je přípravou na oslavu jubilea 100 let od narození mons. Antonína Bradny, která se uskuteční 26. 11. 2022. Druhá přednáška se uskuteční v pondělí 21. listopadu.