Blog farnosti

Historie kostela (Mgr. Pavlína Mašková)

Historie kostela (Mgr. Pavlína Mašková)

Číst dál
Úvod k synodě o synodalitě

Úvod k synodě o synodalitě

Vykročme společně k církvi pro třetí tisíciletí

Základní informace

Slovo synodalita znamená společná cesta, společné putování. Je charakteristikou církve, abychom kráčeli spolu, abychom společně hledali cestu, odpovědi na otázky, společně se radovali a navzájem si dokázali pomoci v nesnázích. Protože tento dynamický život církve potřebuje občas nový impuls, svolal papež František synodu, tj. sněm (nejen) biskupů, o synodalitě.

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Pozvání, které se neodmítá

Synoda se tedy netýká jen biskupů nebo těch, kteří mají v církvi přímou zodpovědnost, ale začíná teď, u každého z nás a ve společenství našich farností, všech křesťanů i lidí „nekostelních“. V malých skupinách o 8 – 12 lidech jsme zváni se společně, v modlitbě a dynamice vzájemného naslouchání, vedeni Duchem Svatým, hledat odpověď na otázky, které před nás staví dnešní doba a na které můžeme odpovědět jen v síle společenství. Setkání skupiny by proběhlo na dvakrát. Závěry dialogu koordinátor každé skupinky pošle na arcibiskupství, kde poslouží jako podklady pro práci synodálního týmu na úrovni arcibiskupství, poté české církevní provincie a nakonec synody biskupů v Římě v r. 2023.

Synodální proces by tak přinesl plody jak pro naši farnost, tak pro celou církev.

Přehledný informační leták.

Více na stránkách arcibiskupství https://pastorace.apha.cz/pastorace/synoda-2021-2023-rozcestnik/ nebo velmi dobrý přehled materiálů o synodě na https://www.farnostcheb.cz/clanek.php?id=620.

Článek o svatém Remigiu a našem kostele

Článek o svatém Remigiu a našem kostele

Článek Mešní oslava sv. Remigia v souvislosti se zasvěcením kostela v Praze-Čakovicích, který pro nás napsal Mgr. Jiří Kozina, Ph.D.

Svatý Remigius (Mgr. Jakub Izdný)

Svatý Remigius (Mgr. Jakub Izdný)

Číst dál
Jak Čakovice ke sv. Remigiu přišly

Jak Čakovice ke sv. Remigiu přišly

Reportáž Jana Spilky o panelové diskuzi na téma "Jak Čakovice ke svatému Remigiu přišly", která proběhla v rámci oslav Čakovického posvícení 5. 10. 2019.

Videa a jiné materiály o naší farnosti

Videa a jiné materiály o naší farnosti

Videa

Nahrávky

  • Kázání P. Stanislawa z Katolické charismatické konference 2007 - ke stažení a k poslechu na stránkách TV-MIS.cz.

Články

Historie kostela (P. Josef Charvát)

Historie kostela (P. Josef Charvát)

Číst dál
Svatý Remigius (podle knihy Rok se svatými)

Svatý Remigius (podle knihy Rok se svatými)

Číst dál
Minitým varhany

Minitým varhany

Tým:
Martin Kubák
Marta Pilniková
Anna Steinová

Nyní probíhá vypracování projektu panem Štěpánem Svobodou, organologem arcibiskupství pražského. Po té bude požádáno o vydání závazného stanoviska k získání grantu na podzim 2022.

Nad tímto projektem má záštitu starosta Čakovic Ing. Jiří Vintiška

Převzetí Čakovického hřbitova

Převzetí Čakovického hřbitova

Od 1. 6. 2021 jsme převzali správu čakovického hřbitova.

Nyní se poplatky neplatí panu Vaňákovi, vše nám pomáhá vyřizovat farnice paní Kinga Jiskra.  Změny a informace poskytujeme na mailu [email protected]

Rádi bychom změnili vzhled hřbitova. Upravili zeleň, na jaře nechali odstranit hnízda ptáků, zvýšili úklid hřbitova, nechali odstranit staré věci z nezaplacených hrobů, označili volné hroby, nainstalovali nové informační tabule, lépe umístili kontejner na odpad, natřeli vstupy na hřbitov. Brzy vytvoříme harmonogram prací a uveřejníme podzimní brigádu.

Na hřbitově je pochovaný mimo jiné i Mons. Antonín Bradna, jehož 100. výročí od narození si připomeneme v roce 2022.

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala především akcím pořádaných do léta 2022.

  • Svátost smíření: pro děti a mládež: Čt 7.4.2022 od 15:30
  • Velikonoce – nabídka prožití období svatého týdne méně tradičním způsobem – bude upřesněno
  • Farní výlet: 21.5.2022, Sázava, Hrusice – bude upřesněno
  • Noc kostelů: 10.6.2022: farnost Čakovice za i letos zapojí
  • Biřmování: 12.6.2022 v Čakovicích i ve Vinoři; světitel: Václav Malý
  • Farní tábor: 14.-20. srpna 2022

Pastorační rada se dohodla při organizování farních akcí využívat Google kalendář.

V naší farnosti byly nedávno pokřtěny 2 dospívající dívky a k přijetí křtu o Velikonocích se připravuje 5 dospělých osob.

Podle informace z ekonomické farní probíhají jednání ohledně financování rekonstrukce fary (ekonomická farní rada spolu se Stanislawem předloží návrhy generálnímu vikáři arcibiskupství; nutný jeho souhlas).

Farnost má své logo, které bude mj. uváděno na pozvánkách na farní akce.

Roman Kuželka požádal o odstoupení z pastorační rady k 16. 3. 2022 z důvodu nedostatku času.

Minitýmy ekonomické rady

Minitýmy ekonomické rady

Minitým - má za úkol věnovat se konkrétnímu projektu a informovat P. Stanislawa, ekonomickou a pastorační radu a následně celé farní společenství o realizaci navržených plánů

minitým pozemky - P. Stanislaw Góra, Radek Váša, Jiří Vintiška, Marek Pohnan

minitým hřbitov - Jan Zelenka, Dan Kajpr, Radek Váša přenechává Anně Steinové

minitým varhany - Martin Kubák, Anna Steinová, Ondřej Hrubý

minitým rekonstrukce fary - Broňa Kulawiec, Radek Váša

Minitým zahrada

Minitým zahrada

O úpravách zahrady jsme začali uvažovat už v době před covidem. Určitě jste si všimli, že tam loni přibyl dřevěný altán, který nejdříve ocenily maminky s dětmi nejen pro své setkávání Modliteb matek. Konalo se tam už i několik setkání farní rady a je to také příjemné místo klidu pro individuální modlitbu. 

Bylo zjevné, že ještě dlouho bude bezpečnější potkávat se ve větším počtu spíš venku, proto jsme se revitalizací zahradních prostor začali zabývat víc. Jsme velmi vděčni paní Martině Řebíček, která vypracovala návrh úprav se zakomponováním různých prvků s ohledem na všechny, kdo zahradu využívají nejčastěji. 

Ukázala se potřeba zahradního domku na nářadí s přístřeškem na dřevo. Architektonický nákres připravil Broňa Kulawiec tak, že vytvořil i prostor pro venkovní zpovědnici. Po připomínkování členy farní rady se návrh doladil a nastala fáze realizace, které se z velké části ujal Dan Kajpr. Bylo potřeba vyčistit, zarovnat a zatravnit centrální prostor pro společné farní akce a vybudovat z palet kompostové komory, které se umístily do pravého zadního rohu zahrady. Vyvýšené zeleninové záhony se tak přesunuly mimo hlavní prostor. Martina Řebíček obrubníkem vyznačila ohraničení květinových a bylinkových záhonů, které se také postupně čistily a připravovaly pro výsadbu zhruba 150 kusů různých druhů trvalek. Martina při výběru trvalek myslela i na různá období jejich kvetení, aby byly použitelné k výzdobě kostela co největší část roku. O nákup sazenic se postaral opět Dan a v druhé polovině dubna je postupně zasadily maminky s dětmi a další ochotné farnice. 

V levé zadní části zahrady Martina navrhla dětskou zónu s pískovištěm a blátivou kuchyňkou, kterou vyrobili se svým manželem Petrem. Doplňuje je již i dříve hodně využívaná trampolína. Prostor pro děti ohraničují dřevěné kulatiny, které jsme použili z pokáceného stromu z kostelního areálu. A mezi dětskou zónou a kompostem je ovocný záhon s keříky rybízu, angreštu a borůvek.

Velké díky patří také Aničce Steinové, která převážnou většinu prací organizovala a koordinovala.

Abychom se mohli společně těšit z krásných a funkčních zákoutí areálu farní zahrady, bylo potřeba hodně práce i financí. Proto chci poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíleli na realizaci projektu – skvělou myšlenkou, přičinlivou rukou nebo finančním darem. Jak ale vědí všichni majitelé zahrady, práce na zahradě je nekonečná…. radost. 

Za náš zahradní tým: Marta Pilniková

zahr1 zahr3 zahr4 zahr5 zahr6

Účelové sbírky roku 2021

Účelové sbírky roku 2021

prosinec 2020

- sbírka na opravu havarijního stavu střechy (výměny a vyčištění okapů), poptány dvě firmy, realizace na jaře, vybráno 74 tis.

leden 2021 

- podstavec pod sochu sv. Terezičky - realizováno 25. 1., celková cena 11 918,- Kč, zaplaceno

- podsedáky a potahy na židle, podsedák pro pana varhaníka, polštářky pod zvonky - realizováno 5. 2., celková cena 29. tis., zaplaceno

únor 

- bezpečnostiní a redukční řez stromů kolem kostela - 5. 2. ošetřeny 4 stromy, cena 12. tis. Kč. zaplaceno

(3 stromy ještě zbývají - plánovaná akce na 10. dubna, cenová nabídka 10500,- Kč)

- restaurování kovové mísy v křtitelnici a narovnání křížku - cena 7018,- zaplaceno, realizováno 18. 2. 2021

březen - duben

revitalizace farní zahrady:

- nový zahradní domek s prostorem pro přijetí svátosti smíření, duchovní rozhovor nebo prostor pro soukromou modlitbu 

-nově osazené záhony, dětský koutek, nový kompostér, nové vyvýšené záhony

celkové náklady 95 700,- Kč, realizováno 1. pol. května

květen - červen

nové osvětlení hlavního oltáře, nasvícení bočních oltářů, světlo na kůr - předpokládané náklady 55 tis. - realizováno v červnu

červenec - září

náklady na prováděné opravy - repase všech dveří kostela, nové dřevěné žaluzie na věži kostela, získán grant od magistrátu ve výši 50% celkových nákladů, zbývající část doplatí farnost

říjen

nový mikrofon pro varhaníka - 10 500,- Kč

číselné tabule - 21 560,- Kč

listopad 

výměna lanek na lustrech, nový vypínač u vchodu do kostela, osvětlení prostoru vzadu v kostele

osvětlení lodi kostela, výměna halogenových světel 

prosinec

úprava liturgického prostoru - nový podstavec pod paškál, nový ambon

příp. nová nástěnka vzadu v kostele pro informace a pozvání na akce farnosti a Farní charity

ucel1 ucel3 ucel4 ucel7 ucel8

Granty na rok 2022 a plánované opravy kostela a fary

Granty na rok 2022 a plánované opravy kostela a fary

Na rok 2022 máme zažádáno o grant na rozetu nad vstupními dveřmi a restaurování portálu hlavního vstupu do kostela.

Opravy:

restaurování kovové brány ke kostelu - náklady 50 tis. Kč

nová vjezdová vrata k faře, oprava sloupků - realizace květen

oprava okapu na severní straně kostela, kde zatéká na fasádu

dle souhlasu památkářů - oprava dláždění před kostelem (odhad podzim 2022)