Od 1. 9. přecházíme na pořad bohoslužeb během školního roku.

Prakticky to znamená, že mše svaté budou v Čakovicích:

neděle 9:00
úterý 8:00
čtvrtek 17:00 (následuje adorace do 18:30)

Možnost přijmou svátost smíření (zpověď) je kdykoli po předchozí domluvě, pravidelně pak v těchto časech:

neděle 8:15 - 8:45
úterý 7:30 - 7:55
čtvrtek 16:30 - 16:55 a během adorace do 18:20