Další setkání bude v úterý 22. listopadu. Společně bychom nahlédli pod pokličku Mojžíšových knih. Kromě teoretického úvodu se můžete těšit i na krátké zastavení a meditaci nad vybraným úryvkem.