Otec arcibiskup Jan založil minulý rok adorační společenství. Jeho členem se může stát každý, kdo o to požádá prostřednictvím faráře/administrátora farnosti. Úkolem člena/nky společenství je každý týden strávit minimálně půl hodiny adorací nebo modlitbou u svatostánku v blízkosti skutečně přítomného Krista v eucharistii.
Nejsou předepsané žádné speciální modlitby, nicméně člen obdrží knihu s několika vybranými úryvky, které může použít (stejně jako četbu z Písma, zvláště z evangelií). Úkolem kněží pak je napomoci věřícím, aby se takto mohli v kostele modlit.
Více informací naleznete v dokumentu, kterým bylo společenství zřízeno. V naší farnosti je možnost adorace vždy ve čtvrtek po mši svaté do 18:30. V případě zájmu se můžeme domluvit na případném rozšíření možnosti.