Ve středu 18. 1. začal Týden modliteb za jednotu křesťanů, který potrvá do středy 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše: "Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17).

V rámci tohoto týdne je kromě osobní modlitby možné navštívit různé ekumenické bohoslužby, více informací například:
https://www.cirkev.cz/zacal-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu_19663
https://www.cirkev.cz/papezova-ucast-na-letosnim-tydnu-modliteb-za-jednotu-krestanu_19797

Ekumenická bohoslužba se bude konat také v kostele Panny Marie Sněžné: