Dovolím si začít trochu osobně. Už to je víc než půl roku, kdy jsem se objevil v Čakovicích a začal tak společnou cestu s vámi všemi. Ještě stále se rozkoukávám a objevuji, seznamuji. Nicméně už tu nejsem úplně nový a tak se nejen dívám kolem sebe, ale také dopředu.

Začala postní doba, kterou nás mimo jiné provází starozákonní kniha Exodus. Ta je samozřejmě dějinami společné cesty vyvoleného národa do zaslíbené země. Cestou na které se Izraelité učí jak žít s Bohem i mezi sebou v nových podmínkách svobodného národa. Jsou na cestě.

Podobně i nás čeká společná cesta. A když jsem se zamýšlel nad tím, jak ji uchopit napadl mě určitý program, ke kterému bych nás chtěl pozvat. V čem spočívá, kam nás chce dovést? Kdybych to měl říct jednoduše: v postu se budeme zamýšlet nad tím, kdo jsme - jako jednotlivci, společenství, farnost. No a v době Velikonoční bychom se modlili za poznání toho, kam a jak nás Hospodin posílá právě tady v Čakovicích, Letňanech, Miškovicích, Třeboradicích, Veleni.

V postní době se tak můžete těšit na dvě základní aktivity: společné naslouchání Božímu slovu při nedělních bohoslužbách. Při mši si budeme každý moci vzít domů papírek s podněty pro nadcházející týden (budou k dispozici i na webu). Tato aktivita je obrácená na nás osobně, je za ní otázka: Kdo jsem? Druhá aktivita je pak obrácená směrem na naše společenství. Před oltářem v kostele budete moci najít krabici a vedle ní papírky a tužku. K čemu jsou? Na papírek jednoduše můžete napsat své jméno a kontakt na vás. Ten pak hodíte do krabice a zároveň si vezmete nějaký papírek zevnitř. No a zavoláte, napíšete tomu, koho jste si vybrali a potkáte se: na vycházce, na kafi, setkáte se jen tak před kostelem na pár minut a seznámíte se.