Boží slovo:
1. čtení – Gn 2,7-9; 3,1-7
2. čtení – Řím 5,12-19
Evangelium – Mt 4,1-11

K zamyšlení:
• Jaká jsou má obdarování?
• Co je mou ctností, co je dobrá věc, kterou umím?
• Jaká jsou má zranění?
• Co je můj hlavní hřích/neřest?

Aktivita na týden:
 Najděte si na internetu písničky Milovaný syn a Úhel pohledu od skupiny Traband a poslechněte si je.
 Stoupněte si před zrcadlo a 10 minut se dívejte na sebe. Vidíte Božího syna/dceru?