P. Havlík byl jmenován rovněž administrátorem farností Vysočany a Libeň, a proto
dochází od 10. 2. 2024 ke změně pořadu pravidelných bohoslužeb v proseckém kostele v tyto dny:
Sobota: ruší se ranní mše sv. od 8:00 a nahrazuje ji mše od 18:00 (s nedělní platností).
Neděle: večerní mše sv. se ruší, čas ranní mše sv. se posouvá na 9:30.