Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 5.6.2023 do 5.7.2023

Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do přípravy našich bohoslužeb. Tento online systém zatím testujeme, v budoucnu by měl nahradit zapisování na papír v kostele.

Přede mší svatou dojděte do sakristie potvrdit, že jste přítomní, abychom věděli, zda případně nepotřebujeme náhradního čtenáře. Prosíme, na nedělní čtení se zapisujte nejpozději v pátek. Děkujeme!


neděle 11.06.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia za uzdravení, posilu v nemoci a požehnání pro Lucku, Dominika a Natálii (10. neděle v mezidobí)
1. čtení Jindra V.
2. čtení Eliška S.
přímluvy přihlásit se
neděle 25.06.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia Poděkování za dar života. (12. neděle v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy Anna S.