Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Dušičky

DUŠIČKY

Milí přátelé,

blíží se listopadový čas a s ním také "Dušičky", kdy si připomínáme naše zemřelé předky a přátele, navštěvujeme hřbitovy, zapalujeme svíčky, oživujeme milé vzpomínky. Je velmi dobré pamatovat na tyto projevy úcty k zesnulým. My katoličtí křesťané věříme navíc v to, že zemřelým můžeme pomoci svými modlitbami. Katolická nauka vysvětluje, že některé duše, které odešly na věčnost, ještě možná nedospěly až k věčné blaženosti, nesly s sebou dluhy vůči Spravedlnosti a modlitba má moc jim ulehčit. Proto se za zemřelé modlíme a jsou za ně také slouženy mše svaté.
U nás v Čakovicích se tradiční "dušičková" mše bude konat v úterý 2. 11. od 16:00 na čakovickém hřbitově "u křížku". Srdečně zvu vás všechny, kteří byste takto chtěli zemřelým předat svoji lásku.

Chtěl bych také připomenout podobnou, ale trochu jinou slavnost "Všech svatých", která se slaví o den dříve, tedy v pondělí 1. listopadu - v našem kostele bude mše svatá večer od 18 hodin. V tento den si připomínáme to, že každý člověk je povolán k tomu být svatý - sloužit Dobru, nechat skrze sebe působit Boží lásku k lidem, přinášet druhým milosrdenství. Tento úkol není snadný, pokud se ale snažíme tou cestou jít, přinese nám hluboké štěstí a naplnění.

To vám všem moc přeji a ze srdce vám k tomu žehnám,
P. Stanislaw

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách a zvu vás k účasti na farních akcích a aktivitách. Jak víte, v poslední době často mluvím o návratu do společenství. Věřím, že nyní je opravdu vhodná příležitost žít zase plněji mezilidské vztahy - samozřejmě v rámci aktuálních epidemických opatření - a být si ve farním společenství vzájemným obdarováním a povzbuzením na cestě k Pánu.

Nabídka akcí a pravidelných aktivit v naší farnosti je bohatá, najdete ji na stránce Akce a na stránce pravidelné aktivity. Od října začne kurz přípravy na svátost biřmování a 30. 9. také nový cyklus přípravy na křest dospělých. Je také možné přidat se ke skupince Modliteb matek, k večernímu Modlitebnímu setkání, které probíhá jednou za dva týdny nebo k setkání nad Biblí, které má stále online formu. Nabízíme výuku náboženství, setkávání pro děti od 12 let, pro děti od 3 let, pro maminky s dětmi a také pro seniory. Na farním youtube kanálu  probíhají online přenosy nedělních bohoslužeb.

A samozřejmě vás velice rád uvidím na bohoslužbách v našem kostele! Těším se na vás a pamatuji na vás ve svých modlitbách. Prosím také o vaši modlitbu za mě a za naši farní rodinu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

Prosba o příspěvek

QR kód Prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Číslo účtu: 245009329 / 0800
Účel, na který aktuálně vybíráme, je oznamován v ohláškách a na stránce ekonomické rady, kde také najdete více informací o hospodaření farnosti.

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).
Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
Náměstí 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (kontakt→)

Kostel

Myšlenka na den: Nikdo nebude trpět víc než ten, kdo nechce vůbec trpět. Nikdo nebude blaženější než ten, kdo se dovede rozumně umrtvovat. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi