Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Pomoc pro obec Hrušky

POMOC PRO OBEC HRUŠKY

Jménem paní Deutschové, která osobně jezdí pomáhat do obce Hrušky, prosíme o pomoc:

- osobní účast na brigádě (stavba střech, pomoc na vinicích atd.)
- finanční příspěvek

Více informací v detailu

Detail příspěvku

ZMĚNY BĚHEM PRÁZDNIN

Od 4. 7. do 31. 8. platí prázdninový pořad bohoslužeb - PÁTEK 8 hod., NEDĚLE 9 hod., Svátost smíření: pátek od 7:30 a v neděli od 8:30

MIMOŘÁDNOSTI

5. 7. pondělí – slavnost sv. Cyrila a Metoděje od 9 hod
25. 7. neděle poutní mše svatá – sv. Anny a sv. Jáchyma – kaple Satalice viz plakát
15. 8. nedělepoutní mše svatá u kostela Panny Marie Nanebevzaté v Třeboradicích od 12:30 hod.

Dovolená P. Stanislawa:

neděle 1. 8., 8. 8. –– nebude možnost přijetí sv. smíření
pátky:
30. 7. - bohoslužba slova se sv. přijímáním - nebude možnost přijetí sv. smíření
6. 8. zástup mše svatá - nebude možnost přijetí sv. smíření
13. 8. zástup mše svatá - nebude možnost přijetí sv. smíření

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách a zvu vás k účasti na farních akcích a aktivitách. Jak víte, v poslední době často mluvím o návratu do společenství. Věřím, že nyní je opravdu vhodná příležitost žít zase plněji mezilidské vztahy - samozřejmě v rámci aktuálních epidemických opatření - a být si ve farním společenství vzájemným obdarováním a povzbuzením na cestě k Pánu. První takovou možností bude farní den, který se koná na farní zahradě v neděli 20. 6. od 17 hod.

Nabídka akcí v naší farnosti začala být bohatší, najdete ji na stránce Akce. Doporučuji seznámit se také s našimi Pravidelnými aktivitami - od podzimu začne kurz přípravy na svátost biřmování a také nový cyklus přípravy na křest dospělých. Je také možné přidat se ke skupince Modliteb matek, k večernímu Modlitebnímu setkání, které probíhá jednou za dva týdny, k adoraci v kostele, nebo k setkání nad Biblí, které má stále online formu. Na farním youtube kanálu stále probíhají online přenosy nedělních bohoslužeb.

Svoje potřeby má nejen naše tělo a naše psychika, ale také naše duše. Využijme proto možnosti, které se nám nabízí a budou nabízet v době prázdnin, a to nejen v naší farnosti. Je dobré sledovat nabídku akcí a duchovních obnov, které se mohou konat při platných opatřeních. Spolu s vinořskou farností, kterou také spravuji, plánujeme satalickou pouť ke sv. Anně (neděle 25. 7.). Dále poutní mši svatou u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích (15. 8.). Využijte možnost během dovolené navštívit různá poutní místa, třeba s vlastní rodinou.

A samozřejmě vás velice rád uvidím na bohoslužbách v našem kostele! Těším se na vás a pamatuji na vás ve svých modlitbách. Prosím také o vaši modlitbu za mě a za naši farní rodinu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

PROSBA O POMOC

QR kód Milí přátelé, prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Účel, na který aktuálně vybíráme je oznamován v ohláškách a na níže uvedeném odkazu ekonomické rady. Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Na stránce Zprávy z ekonomické rady najdete více informací o hospodaření farnosti.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Neexistuje větší bohatství, které můžeme dát tomuto světu chudému a namyšlenému než Ježíše Krista. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi