Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Farní den 20. 6.

FARNÍ DEN 20. 6.

Srdečně zveme všechny na setkání našeho farního společenství v neděli 20. 6. od 17:00 na farní zahradě. MŠE SVATÁ V TUTO NEDĚLI BUDE OD 16 HOD. 

PŘIVÍTÁNÍ

P. Stanislaw Gora

Milí přátelé,
srdečně vás vítám na našich farních webových stránkách a zvu vás k účasti na farních akcích a aktivitách. Jak víte, v poslední době často mluvím o návratu do společenství. Věřím, že nyní je opravdu vhodná příležitost žít zase plněji mezilidské vztahy - samozřejmě v rámci aktuálních epidemických opatření - a být si ve farním společenství vzájemným obdarováním a povzbuzením na cestě k Pánu. První takovou možností bude farní den, který se koná na farní zahradě v neděli 20. 6. od 17 hod.

Nabídka akcí v naší farnosti začala být bohatší, najdete ji na stránce Akce. Doporučuji seznámit se také s našimi Pravidelnými aktivitami - od podzimu začne kurz přípravy na svátost biřmování a také nový cyklus přípravy na křest dospělých. Je také možné přidat se ke skupince Modliteb matek, k večernímu Modlitebnímu setkání, které probíhá jednou za dva týdny, k adoraci v kostele, nebo k setkání nad Biblí, které má stále online formu. Na farním youtube kanálu stále probíhají online přenosy nedělních bohoslužeb.

Svoje potřeby má nejen naše tělo a naše psychika, ale také naše duše. Využijme proto možnosti, které se nám nabízí a budou nabízet v době prázdnin, a to nejen v naší farnosti. Je dobré sledovat nabídku akcí a duchovních obnov, které se mohou konat při platných opatřeních. Spolu s vinořskou farností, kterou také spravuji, plánujeme satalickou pouť ke sv. Anně (neděle 25. 7.). Dále poutní mši svatou u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Třeboradicích (15. 8.). Využijte možnost během dovolené navštívit různá poutní místa, třeba s vlastní rodinou.

A samozřejmě vás velice rád uvidím na bohoslužbách v našem kostele! Těším se na vás a pamatuji na vás ve svých modlitbách. Prosím také o vaši modlitbu za mě a za naši farní rodinu.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým,
P. Stanislaw

PROSBA O POMOC

QR kód Milí přátelé, prosíme, zvažte poslání příspěvku na účet naší farnosti - jednorázově nebo trvalým příkazem. Účel, na který aktuálně vybíráme je oznamován v ohláškách a na níže uvedeném odkazu ekonomické rady. Za Vaše dary mnohokrát děkujeme!

Číslo účtu: 245009329 / 0800

Rádi Vám vystavíme potvrzení o daru pro farnost či Charitu. Prosíme, kontaktujte pastorační asistentku na kancelar@farnostcakovice.cz (potřebujeme zaslat jméno a adresu dárce).

Na stránce Zprávy z ekonomické rady najdete více informací o hospodaření farnosti.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Proč chodit do kostela s dětmi