Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Satalická pouť ke sv. Anně a 1. Světový den prarodičů a seniorů

SATALICKÁ POUŤ KE SV. ANNĚ A 1. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ

Termín(y) konání: Žádné termíny nebyly nalezeny

Letos na začátku února papež František ustanovil nový Světový den prarodičů a seniorů touto promluvou:

Pozítří, 2. února, oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, kde dva staří lidé – Simeon a Anna, osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Duch svatý ještě dnes  podněcuje v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a uchovávaných kořenů. Proto jsem se rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny, Ježíšových prarodičů. Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a prorokují. Právě 2. února slavíme setkání prarodičů s vnuky.“

Proto bychom rádi oslavili letošní satalickou anenskou pouť se zvláštní zřetelí na seniory a mezigenerační vztahy. Program bude připraven na neděli 25.července v odpoledních hodinách. Nebude chybět putování z Vinoře do Satalic a poutní bohoslužba v Satalicích. Vzhledem k velice dobré spolupráci vinořských a čakovických farností se samosprávami městských částí, budeme program tvořit v úzké spolupráci s MČ Satalice, Vinoř a Čakovice. Program naleznete níže a v plakátu. Srdečně zveme na tuto akci.

PUTOVÁNÍ Z VINOŘE / KBEL

od 13:15 – Putování od vinořského kostela po staré poutní cestě k zastávce Praha-Kbely
14:25 – Odjezd historického poutního vlaku ze zastávky Kbely

PUTOVÁNÍ Z ČAKOVIC

14:00 Zahájení pouti na nádraží v Čakovicích, Historický poutní vlak: Odjezd 14:20 od nádraží Čakovice, 14:25 Kbely, 14:30 Satalice
Pro hůře pohyblivé – převoz od Nádraží Satalice

KAPLE SV. ANNY
14:30-18:00 – místo ztišení, adorace, modlitba, meditační zpěvy

KOMUNITNÍ CENTRUM SATALICE
výstavní sál KC – výtvarné práce dětí na téma moje babička a můj dědeček
od 14:00 Karolína Sedláková – písně z dílny pánů Suchého a Šlitra
od 15:30 Poutní mše sv. – arciopat Břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek
od 16:45 Beseda – mezigenerační vztahy, podzim života
od 17:00 Divadlo pro děti i dospělé „Pohádka z budíku“ – Teátr Pavla Šmída
od 18:00 Představení kompenzačních pomůcek pro seniory v domácnosti – Anna Kuželková
od 18:30-20:30 Dechová hudba k poslechu i tanci – Malý orchestr Jitřenka Praha
od 21:00 letní kino – film „Slavnosti sněženek“

Změna programu vyhrazena.
Bližší informace na telefonu 605 72 33 84.
Srdečně zvou farnosti Vinoř, Čakovice a MČ Praha-Satalice, Praha-Vinoř, Praha-Čakovice a Praha 19

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Neexistuje větší bohatství, které můžeme dát tomuto světu chudému a namyšlenému než Ježíše Krista. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi