Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka
Pravidla pro bohoslužby od 26.4.2021

PRAVIDLA PRO BOHOSLUŽBY OD 26.4.2021

Poslední změna 29. 4. 2021 13:24

Vážení spolubratři v presbyteriu, milí přátelé,

spolu s panem kardinálem jsme se zamýšleli nad současnou situací a rozhodli jsme, že v Arcidiecézi pražské od dnešního dne platí toto:

Vzhledem k tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti -, a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.

Je vhodné zvážit formu hromadného zpěvu. Při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce. Svaté přijímání se podává „na ruku“.

Věřím, že nás různým způsobem zasáhla včerejší slavnost Dobrého Pastýře. Kéž se jím co nejvíce inspirujeme a Duch Svatý ať nás posiluje a vede!

Pamatuji na Vás v modlitbě!

Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Proč chodit do kostela s dětmi