Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

OHLÁŠKY

OZNÁMENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 13. 6. 2021

Tento týden:

Pondělí

 • Modlitební setkání v kostele od 19:30 do 20:30 hod.

Zveme ke společné modlitbě, zpěvu a čtení z Bible.

Úterý

 • Srdečně zveme všechny maminky k setkávání na faře nebo farní zahradě v cca od 9 hod. Kontakt na Markétu na webu farnosti
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Neděle

 • MŠE SVATÁ V 9 HOD. SE RUŠÍ.

NEDĚLNÍ MŠE SVATÁ BUDE POUZE V 16 HOD. A PO NÍ SRDEČNĚ ZVEME NA FARNÍ DEN NA ZAHRADĚ

………………………………………………………………………………………

 • Nové číslo farního časopisu Remigius je k zakoupení v kostele vzadu na stolku nebo ve farním sále.
 • Prosíme o zapisování ke službě lektorů, tedy ke čtení úryvků z Písma při nedělní bohoslužbě. Zapisovat se je možné na nástěnce vpravo. Děkujeme.
 • Děkujeme za finanční dary pro naši farnost. Nyní probíhají sbírky na osvětlení hlavního oltáře a nové osvětlení kostela. Celkové náklady cca 55 tis. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!
 • Stále je možné se přihlašovat na přípravu či obnovu svátosti biřmování a duchovní obnovu pro manžele ve Štěkni – kancelar@farnostcakovice.cz

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Tento týden:

Neděle – 6. 6. mše svatá od 10 hod., při ní přistoupí 9 dětí          k 1. sv. přijímání.

Prosíme o modlitbu za Emu, Viktorku, Šarlotku, Madlenku, Josífka, Míšu, Jonáše, Šimona a Marka.

K první svátosti smíření přistoupí ve čtvrtek.

Pondělí

 • Modlitební setkání opět v kostele od 19:30, srdečně zve Tonda Škoch.

Úterý

 • Srdečně zveme všechny maminky k setkávání na faře nebo farní zahradě v cca od 9 hod. Kontakt na webu farnosti
 • Od 15 hod. se koná setkání seniorů na farní zahradě
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Čtvrtek

 • čtvrtek v měsíci je možné využít prostor v kostele k soukromé adoraci, prosím zapište si v tabulce na webu, v jaký čas chcete přijít.
 • Slavnost Těla a Krve Páně – mše svatá v 17 hod. Po mši svaté bude krátká adorace a po ní průvod s monstrancí od oltáře před kostel, kde bude uděleno požehnání.
 • Ve čtvrtek po mši svaté nebude P. Stanislaw zpovídat.

………………………………………………………………………………………

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO FARNÍHO ČASOPISU REMIGIUS.

K zakoupení na stolku vzadu v kostele.

 • Velké poděkování patří celému týmu, který připravoval program na Noc kostelů!
 • V pátek 28. jsme obdrželi od ředitele Globus Čakovice pana Mazurka šek na 60 tis. Kč na financování bezbariérového vstupu. Srdečně díky.
 • Poděkování všem účastníkům poutě do Staré Boleslavi za účast a těšíme se na další cyklopouť!
 • PODĚKOVÁNÍ PANU VAŇÁKOVI ZA JEHO SLUŽBU SPRÁVCE HŘBITOVA, KTERÁ TRVALA 51 LET. NYNÍ HŘBITOV SPARVUJE FARNOST ČAKOVICE.
 • Prosíme o zapisování ke službě lektorů, tedy ke čtení úryvků z Písma při nedělní bohoslužbě. Zapisovat se je možné na nástěnce vpravo. Děkujeme.
 • Prosíme malé i velké zájemce o ministrování, ať přijdou cca 10 min přede mší svatou. Jsou srdečně vítáni kluci i holky!
 • Děkujeme za finanční dary pro naši farnost. Nyní probíhají sbírky na osvětlení hlavního oltáře a nové osvětlení kostela. Celkové náklady cca 55 tis. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!
 • V neděli 20. 6. je plánováno setkání našeho společenství na farní zahradě. Zapište si prosím do Vašich kalendářů.
 • Od září vyhlašuje Teologická fakulta společně s Pastoračním střediskem dvouletý katechetický kurz. Pokud by se našel zájemce o toto studium, který by se po jeho absolvování věnoval katechetické službě v naší farnosti, budeme moc rádi a kurz uhradíme.

OZNÁMENÍ NA NEDĚLI  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Prosíme o modlitbu za naše neofyty Veroniku, Terezku, Viktorku, Jakuba, Lukáše  a Martina, kteří byli včera na vigilii Seslání Ducha Svatého pokřtěni.

Tento týden:

Pondělí

 • Skončily online přednášky PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“. Přednášky si je možné pustit na YOUTUBE farnosti

Úterý

 • Nové dospělé zájemce o křest zve P. Stanislaw na setkání od 19 hod. na faře
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Čtvrtek

 • od 16: 30 modlitba růžence

Pátek 28. 5.

 • Noc kostelů – Srdečně zveme na bohatý program pro děti i dospělé, který je vyvěšen na vstupní bráně do kostela.

Prosíme o zapisování hlídání kostela do tabulky vzadu v kostele a odevzdání šablon.

Sobota 29. 5. plánujeme cyklovýlet a mši svatou od 11:30 v poutní bazilice Panny Marie ve Staré Boleslavi, více informací Martina Černá nebo Anna Steinová. Odjezd na kolech od fary v 8:30.

………………………………………………………………………………………

 • Prosíme o zapisování ke službě lektorů, tedy ke čtení úryvků z Písma při nedělní bohoslužbě. Zapisovat se je možné na nástěnce vpravo. Děkujeme.
 • Prosíme malé i velké zájemce o ministrování, ať přijdou cca 10 min přede mší svatou. Jsou srdečně vítáni kluci i holky!
 • V neděli 20. 6. je plánováno setkání našeho společenství na farní zahradě. Zapište si prosím do Vašich kalendářů.
 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor a příměstský tábor ve Vinoři. Více informací na nástěnce a webu farnosti.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti.
 • Děkujeme za finanční dary pro naši farnost. Nyní probíhají sbírky na osvětlení hlavního oltáře a nové osvětlení kostela. Celkové náklady cca 55 tis. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!
 • Od září vyhlašuje Teologická fakulta společně s Pastoračním střediskem dvouletý katechetický kurz. Pokud by se našel zájemce o toto studium, který by se po jeho absolvování věnoval katechetické službě v naší farnosti, budeme moc rádi a kurz uhradíme.

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

OZNÁMENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI 

Od 26. 4. změna v účasti na bohoslužbách: je možná bez zapisování, pouze za dodržení podmínek: rozestup 2 m, ochrana úst respirátorem a dezinfekce rukou. Ruší se zapisování účasti na mši svaté.

S tím souvisí změna v rozdávání Eucharistie těm, kteří se nemohou bohoslužby účastnit. Ruší se podávání přede mší svatou. Přijmout Eucharistii je možné po mši svaté od 10 do 10:30 hod z rukou laika.

V neděli 16. 5. se uskuteční arcidiecézní sbírka do fondu mzdové podpory (služného) duchovních v arcidiecézi. Více informací naleznete na webu farnosti. Na příspěvek prosím použijte označenou kasičku na stolku.

Mše svatá na vigilii Seslání Ducha Svatého bude v sobotu 22. 5. od 18 hod. Prosíme o modlitbu za našich pět dospělých katechumenů a Viktorku, kteří tento den budou pokřtěni.

 

Tento týden:

Pondělí

 • Modlitební setkání opět v kostele od 19:30, srdečně zve Tonda Škoch.
 • Skončily online přednášky PhDr. M. Arnota „Poznámky k českým dějinám“. Srdečně děkujeme Michalovi Arnotovi za to, že nám umožnil vynikající vhled do historie.

Úterý

 • nebude ranní mše svatá a podvečerní setkání zájemců o křest. Důvodem je účast na pohřbu a nepřítomnost P. Stanislawa.
 • online Setkání nad Biblí od 20:30 do 21:30. Informaci k připojení najdete na webu farnosti Čakovice.

Středa

 • od 19 hod. společné setkání ekonomické a pastorační rady

Téma: plánovaná rekonstrukce fary

 • Děkujeme účastníkům sobotní brigády v nově vznikajícím klášteře karmelitek v Drastech, další plánujeme na sobotu 12. 6. Vzadu v kostele je k této akci vytvořena nástěnka s bližšími informacemi a také pokladnička s možností přispět finančně na stavbu nového kláštera. Do této neděle bylo vybráno 1200,- Kč, za tento finanční dar, který byl včera předán, sestřičky mnohokrát děkují.
 • Prosíme o zapisování ke službě lektorů, tedy ke čtení úryvků z Písma při nedělní bohoslužbě. Zapisovat se je možné na nástěnce vpravo. Děkujeme.
 • Prosíme malé i velké zájemce o ministrování, ať přijdou cca 10 min přede mší svatou. Jsou srdečně vítáni kluci i holky!
 • Sháníme administrativní výpomoc, více informací u pastorační asistentky Anna Steinové.
 • V pátek 28. 5. zveme na Noc kostelů. Téma je “My jsme církev” - pozvání k představení farnosti. Chtěli bychom návštěvníkům našeho kostela nabídnout setkání s naší farní rodinou, alespoň symbolickou formou. Rádi bychom, aby lidé, kteří přijdou ke sv. Remigiovi, nás v kostele “našli”, i když tam třeba fyzicky nebudeme. Prosíme tedy rodiny, páry i jednotlivce o osobní představení se. Srdečně zveme každého, kdo se u Remigia cítí doma, aby si o sobě připravil jakousi “vizitku”. Můžete využít šablonu, kterou Vám dnes nabídneme a bude k dispozici vzadu v kostele, kam ji vyplněnou prosím vraťte. Bližší informace na webu a nástěnce farnosti.
 • V sobotu 29. plánujeme cyklovýlet a mši svatou od 11:30 v poutní bazilice Panny Marie ve Staré Boleslavi, více informací Martina Černá nebo Anna Steinová. Odjezd na kolech od fary v 8:30.
 • V neděli 20. 6. je plánováno setkání našeho společenství na farní zahradě. Zapište si prosím do Vašich kalendářů.
 • Srdečně zveme děti z našich farností na první farní tábor a příměstský tábor ve Vinoři. Více informací na nástěnce a webu farnosti.
 • Probíhá přihlašování na Přípravu a obnovu svátosti biřmování, která začne 5. 10. 2021. Bližší informace na plakátku na nástěnce a na webu farnosti.
 • Děkujeme za finanční dary pro naši farnost. Sbírka na zahradu byla ukončena, vybralo se 102 978,- Kč. Nyní budou probíhat sbírky na osvětlení hlavního oltáře a nové osvětlení kostela. Celkové náklady cca 55 tis. Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme!

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Proč chodit do kostela s dětmi