Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

SVÁTOSTI V NAŠÍ FARNOSTI

Eucharistie

Na této stránce píšeme o udílení svátostí v naší farnosti. Pokud hledáte spíš obecné a širší informace o svátostech v katolické církvi, naleznete je zde.

Možnost přijetí svátosti smíření mimo určenou dobu a svátosti nemocných prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624

Příprava na křest dospělých - dospělým, kteří mají zájem o přijetí svátosti křtu či přijetí (první) svátosti eucharistie, se nabízí od září 2021 setkávání ve čtvrtek od 19 hod. na faře. Přihlašování u P. Stanislawa na adrese stanislaw.gora@knez.cz

Příprava na svátost biřmování - příprava či obnova svátosti biřmování by měla začít v úterý 5. 10. 2021 a skončit přijetím/obnovením svátosti 
biřmování v den Letnic 5. 6. 2022.  Příprava bude probíhat formou společných setkání vždy jednou za 14 dní v úterý večer od 19 hod.

Zájemci se přihlašují u pastorační asistentky Anny Steinové kancelar@farnostcakovice.cz

Příprava na křest malých dětí - Plánovaný začátek přípravy středa 2. 6. od 17 hod. na faře. Probíhají čtyři společná setkání zájemců (tedy 2. 6., 9. 6., 16. 6., 23. 6.)

V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Kulawiecovou na kulawiecova@seznam.cz. 

Zájemci o křesťanský pohřeb svých blízkých nechť domluví termín pohřbu nejdříve s farářem a teprve potom s pohřební službou.

Pořad bohoslužeb naleznete na zvláštní stránce.

Otec Stanislaw slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.

SLUŽEBNÍCI EUCHARISTIE

Anna Šváchová Anna Steinová

Naše pastorační asistentka Anna Steinová a také naše farnice Anna Šváchová nabízejí službu donášení svatého přijímání k zájemcům domů. Služba je určena všem, kteří se z důvodu nemoci, stáří či z jiných důvodů (např. péče o nemocného) nemohou zúčastnit slavení eucharistie v kostele.

V případě zájmu je prosím kontaktujte na telefonních číslech:
Anna Steinová – 606 805 494
Anna Šváchová – 723 758 797

Také nabízejí možnost donést nákup, doprovod k lékaři, návštěvu, společnou modlitbu, četbu a vše, co by Vás potěšilo a pomohlo.

Zápis služeb služebníků eucharistie: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gqo8rQsVvbV_CUrM1UmhKaY4Mg3urPp3XVny5neL2mM/edit?usp=sharing

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Proč chodit do kostela s dětmi