Youtube Facebook

Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia

Čakovice, Letňany, Třeboradice, Miškovice, Veleň

ÚVOD CHARITA
Fotka Fotka Fotka

BOHOSLUŽBY

Ve spolupráci s Vinořskou farností jsme pro vás připravili také inspiraci pro domácí bohoslužby a hru Schránkování pro děti.

POŘAD BOHOSLUŽEB O PRÁZDNINÁCH 4. 7. - 31. 8.

Pátek 7:30 - 7:50 příležitost ke svátosti smíření
Pátek 8:00 mše svatá
Neděle 8:30 - 8:50 příležitost ke svátosti smíření
Neděle 9:00 - 10:00 mše svatá přenášená online

MIMOŘÁDNOSTI BĚHEM PRÁZDNIN

5. 7. pondělí – slavnost sv. Cyrila a Metoděje od 9 hod
25. 7. neděle poutní mše svatá – sv. Anny a sv. Jáchyma – kaple Satalice viz plakát
15. 8. nedělepoutní mše svatá u kostela Panny Marie Nanebevzaté v  Třeboradicích od 12:30 hod.

Dovolená P. Stanislawa:

neděle 1. 8., 8. 8. –– nebude možnost přijetí sv. smíření

pátky:

30. 7. - bohoslužba slova se sv. přijímáním - nebude možnost přijetí sv. smíření
6. 8. zástup mše svatá - nebude možnost přijetí sv. smíření
13. 8. zástup mše svatá - nebude možnost přijetí sv. smíření

Aktuální podmínky (k 26. 4. 2021)

Vzhledem k  tomu, že se Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. dubna 2021 o bohoslužbách výslovně nezmiňuje, tak budeme analogicky aplikovat č. 17 tohoto Mimořádného opatření, což znamená, že za podmínek, že  každý účastník bohoslužby bude mít ochranný prostředek dýchacích cest  (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech kostelů a kaplí rozestupy 2 metry (tzn. 4m² na osobu) - s výjimkou členů domácnosti - a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru  desinfikují ruce, nejsou stanovena žádná další omezení.

Svaté přijímání se podává „na ruku“.

Možnost přijetí svátosti smíření a svátosti nemocných ve Vašem domově prosím domlouvejte s P. Stanislawem na telefonním čísle: 737 280 624

Přenosy mší svatých

Youtube kanalNedělní mše svatá je přenášena od 9:00 online na našem youtube kanále.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době také nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas.
Přehled mší svatých na webu on-line: https://www.mseonline.cz/

Moc prosíme o připojení se k modlitbám růžence každý den od 20 hod. za ukončení epidemie, za její oběti, za nemocné a jejich uzdravení, za zdravotníky, ošetřovatele a za všechny, kteří mají strach a za všechny negativní důsledky této epidemie.

Otec Stanislaw slouží také jako farní administrátor ve Vinoři. Pravidelné bohoslužby a aktivity vinořské farnosti najdete na adrese http://www.farnost-vinor.org/.

Kostel

Kontakt

Nám. 25. března 3/17, 196 00 Praha 9 - Čakovice (...)

Myšlenka na den: Neexistuje větší bohatství, které můžeme dát tomuto světu chudému a namyšlenému než Ježíše Krista. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz

Proč chodit do kostela s dětmi