Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 9.4. do 16.4.2023 - 15. týden

neděle 9.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání, světlo a posilu pro bratra Martina ve složité rodinné situaci
pondělí 10.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za náhle zemřelou Veroniku
Farní sál 19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 11.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá ( volná intence )
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 13.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za dobrý průběh operace, za uzdravení a za naději a sílu pro Danu.
17:35 Adorace Adorace.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 14.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř.

Vyšlo nové číslo Remigia, k zakoupení je vzadu na stole v kostele. Mimo jiné v něm najdete i pořad velikonočních bohoslužeb.

Farníci z Chodovské farnosti nás zvou ke společné pouti na Svatou Horu. Pouť se uskuteční v sobotu 22. dubna. Mše svatá bude od 15:00. Možnosti společného putování naleznete v článku na webu nebo na nástěnce.