Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 7.8. do 14.8.2022 - 32. týden

neděle 7.8. 19. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
středa 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 ( volná intence )
17:30
pátek 12.8. sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
Farní kostel sv. Remigia 08:00 za Anežku a Radka a jejich zesnulého syna Davídka
neděle 14.8. 20. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:00 Mše svatá za všechny poutníky a jejich úmysly.

V neděli 7. 8. se uskuteční sbírka do fondu sv. Vojtěcha vyhlášena arcibiskupstvím, která je určena na platy kněží.


V neděli 14. 8. od 15.00 se uskuteční v Třeboradicích u kostela Nanebevzetí Panny Marie poutní bohoslužba.
 • Pro pouť v Třeboradicích je třeba pomoci s přípravou přede mší (zvuková aparatura, židle, příprava liturgického prostoru) Chystání věcí by proběhlo v neděli od cca 13:00. Zájemci o pomoc ať se ozvou P. Františkovi.
 • Je opět možné si dávat jednotlivé hostie do obětní misky, prosíme, abyste si takto hostie dávali.
 • Pokud máte svém okolí někoho, kdo je nemocný, nebo z důvodu věku už nemůže chodit pravidelně do kostela, ale stál by o návštěvu a přinesení svatého přijímání, můžete se obrátit na naše služebníky eucharistie, jáhna Honzu nebo na otce Františka.
 • Připomínáme možnost zápisu pro děti na náboženství. Skupinky by se začaly scházet:
  předškolní děti, 1. - 2. třída od 19. 9. (15:30)
  příprava na 1. sv. přijímání od 22. 9. (15:30)
  10 - 12 let od 12. 9. (17:00 každé 2. a 4. pondělí)
  12+ od 5. 9. (17:00 každé 1. a 3. pondělí)