Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 1.10. do 8.10.2023 - 40. týden

neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za zemřelou Valentýnu Vachovsku při 2. výročí úmrtí. Prosíme o odpuštění její hříchů a pochybení, aby mohla najít cestu k Bohu.
pondělí 2.10. SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Farní sál 15:30 Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
online 20:30 Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 3.10. úterý 26. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 ( volná intence )
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Setkání seniorů - pozvání P. Pavla Kuneše
17:00 Setkání 12+ s Anežkou Hesovou
středa 4.10. památka sv. Františka z Assisi
Farní sál 17:00 společenství dětí od 10 do 12 let s Anežkou Drlíkovou
čtvrtek 5.10. sv. Faustiny Kowalské, panny
Farní kostel sv. Remigia 17:00 modlitba růžence
17:30 Za pokoj zemřelých a za rodinu Hošovu.
18:00 Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 náboženství dětí 8-10 let s Lídou a Aničkou
17:45 Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 6.10. sv. Bruna, kněze
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 7.10. památka Panny Marie Růžencové
Farní kostel sv. Remigia 15:00 Výročí posvěcení kostela - mše sv., divadlo pro děti a koncert Pavla Helana
neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za farnost. Na konci mše svaté bude udělováno novokněžské požehnání P. Dominikem Fričem

 

Hledáme dobrovolníky do stánku na náměstí během posvícení. V sobotu 7. října potřebujeme pokrýt čas mezi 11:00 a 18:00. Pomáhali byste s rozdáváním letáčků, prodejem sladkých dárků a hlídáním pokladničky. V případě zájmu kontaktujte, prosíme, pastorační asistentku Aničku Steinovou.

V rámci posvícenských oslav jste srdečně zváni na mši svatou za MČ, divadélko pro děti a koncert Pavla Helana. V neděli pak dorazí na mši svatou novokněz Dominik Frič, po mši svaté bude společné posezení s občerstvením z vlastních zásob.