Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 23.6. do 30.6.2024 - 26. týden

neděle 23.6. 12. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 15:00 Mše svatá poděkování za dar života a kněžskou službu
Farní zahrada 16:00 Akce Farní den s oslavou narozenin pastorační asistentky a výročí kněžského svěcení
pondělí 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání, vede Toník Škoch
úterý 25.6. úterý 12. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Poděkování za školní rok, co všechno přinesl a prosba o boží ochranu přes prázdniny
čtvrtek 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za sílu v nemoci a dar uzdravení pro Mirka a Jindru a za úspěch operace a požehnání pro Šimona
18:00 Adorace
pátek 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Farní kostel sv. Remigia 10:00 Svatební mše svatá v češtině a španělštině.
neděle 30.6. 13. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za + tatínka Anatolie
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Poděkováni za 17 let manželství a skvělé děti. S prosbou o Boží požehnaní a pomoc Matky Boží.

Sbírka dnešní neděle je určena na bohoslovce.

Děkujeme všem, kdo se zapojil do farního dotazníku, celkem vás je 64. Vašich vyjádření si vážíme a jak to dopadlo se můžete dozvědět buď na farním webu, nebo z tištěných materiálů vzadu v kostele.

V reakci na pastýřský list z minulé neděle bych vás chtěl požádat, abyste se během prázdnin nad tématem přípravy na manželství a doprovázení manželů zamysleli. V září (11. 9. od 19:00) bychom se pak v Betlémě ve Vinoři sešli a společně se nad tímto tématem zamysleli, podělili se o zkušenosti a zkusili se zamyslet nad možnými kroky do budoucna.

O prázdninách bude pořad bohoslužeb během týdne víceméně stejný jako během roku. Občas se může stát, že nebude ani mše svatá, ani bohoslužba slova, sledujte, prosím, nedělní ohlášky pro další informace.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY