Křesťanský pohřeb

Křesťanský pohřeb

Křesťanský pohřeb je okamžikem děkování za život zesnulého, za vše dobré a krásné, co jsme spolu mohli prožít. A je to také chvíle určená pro vzájemné odpuštění a usmíření v těch věcech, které náš vztah se zesnulým nějak tíží. Během pohřbu se také společně modlíme za zesnulého a vyprošujeme mu Boží milosrdenství.
 
Obřad pohřbu se obyčejně skládá ze samotného rozloučení, které může proběhnout v rámci mše svaté (pak je v kostele), nebo i bez ní (pak probíhá buď v kostele, nebo v obřadní síni) a z uložení rakve do hrobu. V případě, že bude zesnulý zpopelněn, existuje i obřad a společná modlitba při ukládání urny.
 
Z praktických časových důvodů si, prosíme, nejprve domluvte termín s knězem a poté až s pohřební službou.
 
P. František Čech T: 731 124 507, [email protected]