Náboženství 2023/2024

Náboženství 2023/2024

Výuka náboženství o školních prázdninách neprobíhá.

 

Náboženství ve školním roce 2023/24:

Předškolní děti, 1. - 2. třída v pondělí od 15:30 s Míšou Vintiškovou (první schůzka 18. září)

Příprava k 1. sv. přijímání ve čtvrtek od 15:30 s P. Františkem (první schůzka 5. října)

Je určená pro děti, které chtějí přijímat Pána Ježíše v eucharistii. Potřebným předpokladem je, aby bylo dítě pokřtěné, bylo schopné pochopit rozdíl mezi eucharistií a obyčejným pokrmem, byly schopné rozlišovat  dobro a zlo. Příprava jim v tom samozřejmě také pomůže. Je potřeba, aby dítě již za sebou mělo alespoň jeden rok náboženství. Příprava je určena pro děti ve třetí třídě, mladší děti, je možné přihlásit po předchozí domluvě.

Děti 8+ ve čtvrtek 1x za 14 dní ve čtvrtek od 16:30 s Lídou Apatsidu a Aničkou Steinovou (1. a 3. čtvrtek v měsíci, první schůzka 21. září)

Děti 10+ ve středu 1x za měsíc od 17:00 s Anežkou Drlíkovou (1. středa v měsíci, první schůzka výjimečně až 13. září)

Mladí 12+ v úterý 1x za 14 dní od 17:00 s Anežkou Hesovou (1. a 3. úterý v měsíci, první schůzka 19. září)