Pravidelné aktivity

Pravidelné aktivity

Níže naleznete přehled pravidelných farních aktivit. Budeme velice rádi, když se zapojíte - ať už do modlitebních společenství nebo přiložením pomocné ruky k dílu. Aktivních lidí je v naší farnosti stále nedostatek. U jednotlivých aktivit najdete kontaktní osoby, na které se můžete obrátit (budou průběžně doplňovány).

Farní kafet_kafe 

Srdečně zveme všechny na přátelské neformální setkání s kávou nebo čajem po mši svaté na faře. Buďte vítáni v našem společenství.

 

t_nabozko Výuka náboženství

Informace o výuce náboženství naleznete zde.

 

t_dospeli Křesťanské společenství dospělých

Společenství pro dospělé probíhá každé druhé pondělí v měsíci od 19.30 do 21.00 ve farním sále – termíny a další informace na plakátku nebo zde. Společenství je otevřené všem jako prostor pro sdílení zkušeností, diskusi a společnou modlitbu, srdečně zveme.

 

t_bibleOnline setkání nad Biblí

Srdečně vás zveme na online setkání nad Biblí, které probíhá 1., 3. a 5. pondělí v měsíci v čase 20:30 - 21:30 přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
Pro více informací klikněte na stránku Setkání nad Biblí.

 

t_cakolala Dětská schola Čakolala

V naší farnosti je nově dětská schola "Čakolala". Do scholy jsou stále zvány všechny děti od 6 do 15 let, které baví zpívat, či hrát na nějaký hudební nástroj. Termín zkoušek ve školním roce 2023/24 bude upřesněn.
Pokud by měl někdo zájem být kytaristou této scholy, neváhejte kontaktovat Elišku Kysilkovou, e-mail [email protected].

 

t_8 Společenství 8+

Setkávání pro kluky a holky od 8 let. Podrobnosti jsou uvedeny v plakátku.

 

t_spolecenstvi Společenství 10+

Setkávání pro kluky a holky od 10 let. Podrobnosti jsou uvedeny v plakátku.

 

t_pondelkyÚterky 12+

Setkávání pro kluky a holky od 12 let. Podrobnosti jsou uvedeny v plakátku.

 

t_chvalyModlitební setkání

Kontakt: Antonín Škoch, [email protected], tel. 605 72 33 84. Setkání se po zimním období koná opět zpátky v kostele.

Těšíme se na vás! Aktuální termíny naleznete v kalendáři.

 

t_mamSetkávání maminek s malými dětmi

Setkávání maminek s malými dětmi probíhá každé úterý od 9:30 na faře nebo na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Telefon: Markéta 723 546 600. Více informací v plakátu.

Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi!

 

t_seniori Setkávání seniorů

Srdečně zveme seniory od 65 let na pravidelná setkávání na faře nebo na farní zahradě (podle počasí). Můžete se těšit na biblický výklad Jana Fučíka a povídání se zajímavým hostem.

Termíny najdete v kalendáři. Kontaktní osoba: Helena Králová,  [email protected], tel. 721 046 554.

 

t_mm Modlitby matek

V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. První skupinka se schází zpravidla v pátek v 16:30 a druhá skupinka se schází přibližně 1x za 2 týdny ve středu od 19:00 na faře. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: [email protected]

Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.

 

t_schola Schola

Snažíme se hrát k Boží oslavě a k naší i vaší radosti. Velice rádi mezi sebou uvítáme nové hudebníky a zpěváky s hudebním nadáním. Prosíme, dejte nám o sobě vědět! :) E-mail: [email protected].
Zkoušky probíhají v nedělní večery od 19:30 na faře.

 

t_knihovna Farní knihovna

Farní knihovna umístěná ve farním sále se těší na vaši návštěvu. Více informací a seznam knih naleznete na zvláštní stránce.

Návštěva knihovny je možná vždy po nedělní mši svaté cca od 10 hod. a v úterý od 9 do 12 hod. a dále po domluvě s pastorační asistentkou.

 

t_remigius Farní časopis Remigius

Zhruba čtyřikrát za rok vydáváme časopis Remigius o dění v naší farnosti. Časopis je možné získat na stolku vzadu v kostele za doporučený příspěvek (momentálně cca 15 Kč). Děkujeme.
Kontaktní osoba: šéfredaktorka Jana Kloudová, e-mail: [email protected].

 

t_charita Farní charita

Dne 1. 4. 2020 byla založena Farní charita Čakovice - samostatná právnická osobá personálně tvořená dobrovolníky, jejímž posláním je poskytovat finanční, materiální i duchovní pomoc a sociální služby lidem, kteří se ocitnou v nouzi. Více informací naleznete na samostatné stránce Farní charity.

 

t_ruzenec Živý růženec

V naší farnosti hledáme nové členy do skupinky živého růžence. Členové skupinky se zavazují denně se modlit každý svůj určený růžencový desátek. Skupinka se nazývá „růže“ a měla by obsahovat dvacet osob, které se tak dohromady denně pomodlí celý růženec radostný, bolestný, slavný i světla. Více informací naleznete na stráce Živý růženec.

 

Farní web a Facebook

Správu našeho farního webu a farního Facebooku má na starost Eva Jelínková. Kontakt: [email protected].