Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

říjen
 • 2.10.  Dne 2. 10. se bude konat v našem kostele posvícenská mše svatá doprovázená sborem Camerata. V 15 hod. bude následovat farní den na zahradě, při nepříznivém počasí v Čakovickém zámku.
 • 3.10.  Setkání mládeže 12+ s Anežkou od 17:00
 • 3.10.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 4.10.  Dne 4. 10. od 9:00 proběhne výlet seniorů do Budyně nad Ohří - působiště Msgre. Bradny. Bude společná mše svatá, prohlídka kostela a povídání o životě farnosti. Na faře pak bude občerstvení z vlastních zásob. Protože pojedeme auty, potřebujeme co nejdříve znát počet účastníků. Přihlásit se můžete u Aničky Steinové.
 • 9.10.  Mše svatá 9. 10. od 9:00 za účasti členů Živého růžence v naší farnosti - památka Panny Marie Růžencové.
 • 10.10.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 17.10.

  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch

 • 17.10.  Setkání mládeže 12+ s Anežkou Hesovou od 17:00, farní sál v Čakovicích v pondělí 17. 10.
 • 23.10.
  V neděli 23. 10. 2022 se koná misijní neděle. V naší farnosti nás navštíví arcidiecézní ředitelka PMD sestra Angelika a seznámí nás s posláním Papežského misijního díla, kterému věnujeme nedělní sbírku a výtěžek ze zakoupení misijního koláče.
 • 24.10.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 31.10.

  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch

listopad
 • 1.11.  Setkání seniorů na faře od 15:00
 • 1.11.  Slavnost Všech svatých, mše svatá v kostele od 18:00
 • 2.11.  Mše svatá za zemřelé na čakovickém hřbitově u kříže od 16:00
 • 7.11.  Setkání s Anežkou Hesovou - mládež 12+ od 17:00 na faře
 • 7.11.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 7.11.

  V pondělí 7. 11. proběhne v čakovickém zámku první přednáška PhDr Michala Arnota o průběhu komunistické proticírkvení politiky. Tato přednáška je přípravou na oslavnu jubilea 100 let od narození mons. Antonína Bradny, která se uskuteční 26. 11. 2022. Druhá přednáška se uskuteční v pondělí 21. listopadu.

 • 9.11.  Setkání pastorační rady od 19:00
 • 14.11.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 20.11.  Slavnost Krista Krále (mše sv. jako obvykle od 9:00)
 • 21.11.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 21.11.  Přenáška od 18:00 v zámku - PhDr. Michal Arnot - o průběhu komunistické proticírkevní politiky
 • 23.11.  Setkání ekonomické rady od 19:00
 • 26.11.  Od 15:00 mše svatá k výročí 100 let od narození Mons. Bradny, od 16:15 vernisáž výstavy v Zámku a od 17:00 beseda (viz plakát)
 • 27.11.  Při nedělní mši svaté od 9:00 žehnání adventních věnců
 • 27.11.

  Duchovní obnova s K. Lachmanovou na zámku od 16:00, téma "Příprava srdce na Vánoce", bude přítomen P. František ke zpovídání

 • 28.11.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 29.11.  Rorátní mše svatá v kapli od 6:00
prosinec
 • 5.12.  Setkání s Anežkou Hesovou - mládež 12+ od 17:00 na faře
 • 5.12.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 6.12.  Setkání seniorů na faře od 15:00
 • 6.12.  Rorátní mše svatá v kapli od 6:00
 • 11.12.  Adventní koncert Camerata od 17:00
 • 12.12.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 13.12.  Rorátní mše svatá v kapli od 6:00
 • 18.12.  Třeboradický advent, od 13:00 mše svatá
 • 19.12.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 20.12.  Rorátní mše svatá v kapli od 6:00
 • 20.12.

  V úterý 20. 12. od 17 hod. bude možnost přijmout svátost smíření. P. František 

 • 24.12.  Betlémské světlo v kostele 9:00 - 13:00
 • 24.12.  J. J. Ryba - Česká mše vánoční od 14:00 hod. - sbor Camerata
 • 24.12.  Štědrovečerní bohoslužba slova pro rodiny s dětmi od 16:00
 • 24.12.  Půlnoční mše svatá od 22:00
 • 24.12.

  Zpívání koled u zámku od 23:00

 • 25.12.  Boží hod Vánoční - slavnostní mše svatá od 9:00
 • 26.12.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 26.12.

  mše svatá od 9 hod. 

 • 27.12.  Svátek sv. Jana apoštola mše sv. od 8 hod.
 • 31.12.  Mše svatá na poděkování za uplynulý rok od 22:00