Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

srpen
 • 7.8.

  V neděli 7. 8. se uskuteční sbírka do fondu sv. Vojtěcha vyhlášena arcibiskupstvím, která je určena na platy kněží.

 • 14.8.  V neděli 14. 8. od 15.00 se uskuteční v Třeboradicích u kostela Nanebevzetí Panny Marie poutní bohoslužba.
září
 • 4.9.

  V neděli 4. 9. budeme při mši svaté žehnat školákům, také budou požehnány aktovky a penály.

 • 11.9.  Od 16:00 proběhne bohoslužba u kapličky v Letňanech v rámci Letňanského posvícení. Bude následovat divadlo pro děti od 17:00, od 18:30 hraje kapela Feferon.
 • 11.9.  V neděli 11. 9. od 13:00 bude P. František sloužit mši svatou v zahradě třeboradického kostela v rámci akci Třeboradické babí léto.
 • 17.9.Mše svatá za obec v našem kostele od 15 hod., od 16 hod. koncert sboru Diphtheria, od 17 hod. divadlo pro děti (bude upřesněno), od 18:30 hraje kapela Jazzterdays.
říjen
 • 2.10.  Dne 2. 10. se bude konat v našem kostele posvícení - mši svatou od 9 hod bude doprovázet sbor Camerata. V 15 hod. bude následovat farní den na zahradě, při nepříznivém počasí v Čakovickém zámku.
 • 4.10.  Dne 4. 10. od 9:00 proběhne výlet seniorů do Budyně nad Ohří - působiště Msgre. Bradny. Bude společná mše svatá.