Farní rady

Farní rady

Stručné zápisy ze setkání pastorační rady naleznete zde.

Na pastorační radu se můžete také obrátit pomocí mailu [email protected], případně napsat vzkaz do krabičky v kostele.

Pastorační rada

Martina Černá

Martina Černá (místopředsedkyně pastorační rady)

Jmenuji se Martina Černá a s rodinou (manžel Jirka a tři kluci) žijeme v Čakovicích na sídlišti u parku. Jsem učitelkou na základní škole. Mám moc ráda knihy a výlety do přírody pěšky či na kole.
Ve svém životě vnímáme s manželem rozměr služby ostatním jako velmi důležitý a jsem moc ráda, když mohu přispět i k růstu našeho farního společenství, které je mi blízké.
V pastorační radě bych se ráda věnovala přípravám pastoračních programů.

 

Anežka Hesová

Anežka Hesová

Jmenuji se Anežka Hesová, pocházím z jižních Čech, ale od roku 2020 bydlím na faře v Čakovicích. V životě mě velmi inspirovali Salesiáni Dona Boska, kteří pomáhají mladým lidem nacházet cestu k Bohu. Ve svých osmnácti letech jsem se stala salesiánkou spolupracovnicí, pak jsem vystudovala salesiánskou univerzitu v Římě a devět let jsem působila v salesiánském středisku mládeže v Brně. Teď pracuji jako novinářka, ale nadšení pro děti a mladé lidi mi zůstalo. Ve farnosti doprovázím mladé lidi v přípravě na přijetí svátostí, pořádám letní tábor a láká mě také hudba a divadlo.

 
 

Helena Králová

Helena Králová

Pocházím ze Slovenska, ze Spišské Nové Vsi. V Čakovicích žiji 40 let. Jsem vdova, mám dceru a dvě vnoučata. Mezi moje záliby kromě vnoučat patří práce na zahrádce, čtení, cestování a ruční práce. Ráda se znovu zapojím do práce pro naši farnost. Již několik let se starám o liturgické prádlo a chci v tom pokračovat i nadále. V minulém období jsme my senioři velmi ocenili pravidelné setkávání seniorů na faře s P. Stanislawem. Ráda bych podpořila akce zaměřené na naše seniory a jiné zajímavé akce v naší farnosti.

 

Kateřina Kulawiecová

Kateřina Kulawiecová

Manželka, matka tří dětí, architektka/knihovnice, konvertitka. V Čakovicích jsme "přespolní", od náhodného setkání s P. Stanislawem v létě, kdy se zde stal farářem. Administrativně spadá naše bydliště do Letňan, důležitější ale je, že se v čakovické farnosti cítíme opravdu jako doma a jsme vděčni za přijetí, kterého se nám ve farní rodině dostalo. Spolu s manželem jsem měla možnost podílet se organizačně na kurzu Alfa a na průběhu duchovní obnovy pro manžele, asistuji Stanislawovi v přípravě rodičů na křest dětí, zúčastnila jsem se i několika setkání katechumenů a s velkou radostí také biblických hodin. Mé letos "plnoleté" křesťanství dlouho setrvávalo ve formě "obsluhované", občas jsem někde přiložila ruce k dílu, ovšem s pocitem Mojžíšovým "...kdo jsem já, abych šel?" Postupem let se ve mně probouzela touha být ve službě, pomalu, pozvolna, ale stále otevřeněji až k prosbě, vyslovené s Izajášem: "Pane, pošli mne!". Přála bych si ve farnosti pomáhat vytvářet prostředí, kde by podobnou touhu v sobě mohla odhalovat většina farníků.

 

Ivana Přívratská

Ivana Přívratská

Jsem vdaná a s manželem máme dvě děti. Do čakovické farnosti jsme se přistěhovali na jaře roku 2009.
Pracuji jako finanční účetní a volný čas ráda trávím v přírodě (procházkami a túrami, na kole, lyžováním, plaváním a šnorchlováním), četbou (hlavně v MHD) nebo na zahradě. V naší farnosti bych se ráda i nadále věnovala především Modlitbám matek, nicméně chci podpořit i další činnosti, které pomáhají prohloubit duchovní život věřících i hledajících, a také nově vznikající farní charitu.

 

Anna Steinová

Anna Steinová

Vystudovala jsem Zdravotnickou školu (pracovala jsem na Oční klinice VFN) a Teologickou fakultu v Českých Budějovicích. Do čakovického sídliště jsme se s manželem přestěhovali v roce 2008. Od října 2018 bydlíme v Třeboradicích. Máme čtyři děti. Zajímají mě dějiny umění a literatura. Mám ráda léto, s rodinou si užívám prázdniny, možnost jezdit po památkách, být v přírodě a u vody. Od března 2020 pracuji ve farnosti jako pastorační asistentka. Od dubna 2020 vedu Farní charitu Čakovice. Ráda bych i nadále pomáhala s provozem farnosti a byla otevřená všem potřebám farníků a v rámci Charity všem potřebným. Ráda organizuji setkávání seniorů a výlety s nimi. V letošním školním roce povedu skupinku dětí 8+.

 

Jan Špaňhel

Jan Špaňhel

Jsem ženatý a s mojí ženou Ilonou máme čtyři děti ve věku od 13 do 32 let. Oba pocházíme z Valašska z malého městečka Vizovice, jsme spolu již 33 let a posledních 18 let žijeme ve Vinoři.
Společně rádi jezdíme k moři, kde nic moc neděláme, odpočíváme a máme rádi dobré jídlo. Já jsem duší sportovec, jezdím na kole a hraju fotbal.
Letos v lednu jsem ukončil bakalářská studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy a 9. října jsem byl vysvěcen na trvalého jáhna. Nabídl jsem svoji kapacitu ve službě církvi bez ohledu na místo a rád jsem přijal nabídku otce Stanislawa na působení v Čakovicích.
Rád bych přiložil ruku k dílu v oblasti pastorace, chci naslouchat druhým a být nápomocný životu ve farnosti.

 

Filip Šroubek

Filip Šroubek

Pracuji jako vědecký pracovník v Akademii věd a učím na Karlově univerzitě. S mojí ženou Gabrielou máme tři děti (19, 14 a 9 let) a před 14 lety jsme se přestěhovali z Vinohrad do Čakovic. Rád sportuji (závodně jsem hrál Frisbee Ultimate - hra s diskem podobná americkému fotbalu, ale bezkontaktní) a zajímám se o ornitologii.
Ve farnosti bych rád podpořil akce zaměřené na otce a jejich dospívající děti.

 

Kristína Vavrušková

Kristína Vavrušková

Jsem matkou 3 již dospělých dětí a s manželem a s některými z dětí bydlíme v Miškovicích. Mám ráda společně strávený čas (téměř) v jakékoliv formě – při hraní společenských her, výletech, vycházkách za kulturou i při společné práci. Ráda chodím do galerií i na koncerty nejen vážné hudby (to můžu i sama). Baví mě se spolupodílet na akcích, na kterých co nejvíce lidí objeví, že je někde místo, kam patří, a kde jsou důležití tím, kým sami jsou. V naší farnosti pomáhám se společenstvím pro dospělé.
 

Jiří Vintiška

Jiří Vintiška

Vystudoval jsem Fakultu informatiky a statistiky na VŠE v Praze. V Čakovicích, kde mám tu čest aktuálně pracovat ve veřejné službě jako starosta, žiji od narození. Mám dva syny. Zajímá mě historie, geografie a aktivní cestování po městech i přírodě u nás i v zahraničí.
V pastorační radě bych se rád věnoval především pomoci s rozvojovými projekty farnosti, rád bych pomohl s rozvojem farní charity nebo s prezentací činností farnosti.

 

Ekonomická rada

Daniel Kajpr

Daniel Kajpr

Jsem ženatý a máme dvě dospělé děti, syn pracuje jako urbanista a dcera studuje medicínu. Živím se jako zahradník a zaměstnávám v sezóně pět lidí. K mým zájmům patří zejména sport - tenis, turistika letní i zimní, kultura - četba, divadlo a politický ruch v Čakovicích. V minulém volebním období jsem byl zastupitelem za KDU - ČSL.

 

 

Eliška Sobotková

Eliška Sobotková

Jsem rodačka z malé vesničky na Vysočině. Jsem nejen „Božím“, ale i marketingovým a koordinačním dítětem rozsáhlého, ale krásného projektu obnovy čakovických varhan. Starám se o vizuální reklamní podobu projektu, s láskou tvořím články, příspěvky, dělám rozhovory, komunikuji s médii, ale i dárci, jejichž pomoci si obzvlášť vážíme a potřebujeme ji. Duší jsem kreativec, jak v pracovní, tak soukromé rovině. Nebojte se na mě obrátit, věřím, že z toho vznikne něco zajímavého pro vás i náš projekt Vraťme jim život…

 

 

Radek Váša

Radek Váša

Jsem rodákem z Čakovic. S manželkou máme 3 děti. Ve volném čase se zajímám o různé druhy sportu, které jsem i rekreačně provozoval. Rádi vyhledáváme procházky v přírodě, v létě pěšky či na kole, v zimě i na běžkách. Osobní „cestu víry“ jsem našel až na střední škole a pohyboval se mezi čakovickým a proseckým kostelem. Profesně řídím společnost zabývající se pronájmem, provozem a údržbou komerčních objektů zejména v oblasti kanceláří či obchodních prostor v Praze i v dalších městech.

 

Jan Zelenka

Jan Zelenka

V Čakovicích jsem s rodiči a bratrem prožil celé dětství i školní léta. Po studiu na VŠE jsem se oženil a s manželkou Zuzkou jsme několik let bydleli na sídlišti v Letňanech. Před 25 lety jsme se přestěhovali do staršího domku do Třeboradic, kde jsme vychovali naše dvě děti, dnes již dospělé. S osobní vírou jsem se potkal až během vojenské služby, po křtu jsme kostelní život prožívali většinou na Proseku, později především v Líbeznicích a Klecanech a přibližně poslední dva roky jsme zpátky "doma" v Čakovicích.
Rád navštěvuji místa nová i známá, vyloženě slabost mám pro každoroční projížďky na kole v lesích a po hrázích rybníků okolo Třeboně.
Pracovně se pohybuji celý život mezi čísly, začínal jsem ve větší účtárně, vyzkoušel si práci i jako živnostník a posledních dvacet let pracuji v malé účetní firmě.