Blog - Zprávy z farních rad

Zápis z pastorační rady

Zápis z pastorační rady

Body, kterým se věnovala pastorační rada na svém setkání ve středu 1. února.

Číst dál
Zápis z ekonomické rady

Zápis z ekonomické rady

Krátký souhrn projednávaných věcí.

Číst dál
Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

V úvodu svého setkání se pastorační rada věnovala podzimním akcím. Podrobnosti viz web farnosti.

Číst dál
Restaurování rozety a portálu

Restaurování rozety a portálu

Číst dál
Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Číst dál
Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala závěrům synodálního procesu na úrovni farnosti. Podrobné zprávy jsou dostupné na webu naší farnosti.
Dalším bodem byly akce pořádané do léta 2022. Podzimní akce upřesní nový duchovní správce František Čech.

 • Noc kostelů: 10.6.2022
 • Biřmování v Čakovicích: 12.6.2022 během mše od 9:00; biskup Václav Malý
 • Letní tábor: 14.-20. srpna 2022
 • Cyklovýlet: květnový termín zrušen; možnost uspořádat ho v září
 • Posvícení: letos se připojíme k akci Čakovické slavnosti již 17. 9. - program bude upřesněn
 • Výročí 100 let od narození Mons. Bradny: So 26.11.2022, 15:00 mše: pozván
  biskup Václav Malý

Minitým varhany

Minitým varhany

Tým:
Martin Kubák
Marta Pilniková
Anna Steinová

Nyní probíhá vypracování projektu panem Štěpánem Svobodou, organologem arcibiskupství pražského. Po té bude požádáno o vydání závazného stanoviska k získání grantu na podzim 2022.

Nad tímto projektem má záštitu starosta Čakovic Ing. Jiří Vintiška

Převzetí Čakovického hřbitova

Převzetí Čakovického hřbitova

Od 1. 6. 2021 jsme převzali správu čakovického hřbitova.

Nyní se poplatky neplatí panu Vaňákovi, vše nám pomáhá vyřizovat farnice paní Kinga Jiskra.  Změny a informace poskytujeme na mailu [email protected]

Rádi bychom změnili vzhled hřbitova. Upravili zeleň, na jaře nechali odstranit hnízda ptáků, zvýšili úklid hřbitova, nechali odstranit staré věci z nezaplacených hrobů, označili volné hroby, nainstalovali nové informační tabule, lépe umístili kontejner na odpad, natřeli vstupy na hřbitov. Brzy vytvoříme harmonogram prací a uveřejníme podzimní brigádu.

Na hřbitově je pochovaný mimo jiné i Mons. Antonín Bradna, jehož 100. výročí od narození si připomeneme v roce 2022.

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala především akcím pořádaných do léta 2022.

 • Svátost smíření: pro děti a mládež: Čt 7.4.2022 od 15:30
 • Velikonoce – nabídka prožití období svatého týdne méně tradičním způsobem – bude upřesněno
 • Farní výlet: 21.5.2022, Sázava, Hrusice – bude upřesněno
 • Noc kostelů: 10.6.2022: farnost Čakovice za i letos zapojí
 • Biřmování: 12.6.2022 v Čakovicích i ve Vinoři; světitel: Václav Malý
 • Farní tábor: 14.-20. srpna 2022

Pastorační rada se dohodla při organizování farních akcí využívat Google kalendář.

V naší farnosti byly nedávno pokřtěny 2 dospívající dívky a k přijetí křtu o Velikonocích se připravuje 5 dospělých osob.

Podle informace z ekonomické farní probíhají jednání ohledně financování rekonstrukce fary (ekonomická farní rada spolu se Stanislawem předloží návrhy generálnímu vikáři arcibiskupství; nutný jeho souhlas).

Farnost má své logo, které bude mj. uváděno na pozvánkách na farní akce.

Roman Kuželka požádal o odstoupení z pastorační rady k 16. 3. 2022 z důvodu nedostatku času.

Minitým zahrada

Minitým zahrada

O úpravách zahrady jsme začali uvažovat už v době před covidem. Určitě jste si všimli, že tam loni přibyl dřevěný altán, který nejdříve ocenily maminky s dětmi nejen pro své setkávání Modliteb matek. Konalo se tam už i několik setkání farní rady a je to také příjemné místo klidu pro individuální modlitbu. 

Bylo zjevné, že ještě dlouho bude bezpečnější potkávat se ve větším počtu spíš venku, proto jsme se revitalizací zahradních prostor začali zabývat víc. Jsme velmi vděčni paní Martině Řebíček, která vypracovala návrh úprav se zakomponováním různých prvků s ohledem na všechny, kdo zahradu využívají nejčastěji. 

Ukázala se potřeba zahradního domku na nářadí s přístřeškem na dřevo. Architektonický nákres připravil Broňa Kulawiec tak, že vytvořil i prostor pro venkovní zpovědnici. Po připomínkování členy farní rady se návrh doladil a nastala fáze realizace, které se z velké části ujal Dan Kajpr. Bylo potřeba vyčistit, zarovnat a zatravnit centrální prostor pro společné farní akce a vybudovat z palet kompostové komory, které se umístily do pravého zadního rohu zahrady. Vyvýšené zeleninové záhony se tak přesunuly mimo hlavní prostor. Martina Řebíček obrubníkem vyznačila ohraničení květinových a bylinkových záhonů, které se také postupně čistily a připravovaly pro výsadbu zhruba 150 kusů různých druhů trvalek. Martina při výběru trvalek myslela i na různá období jejich kvetení, aby byly použitelné k výzdobě kostela co největší část roku. O nákup sazenic se postaral opět Dan a v druhé polovině dubna je postupně zasadily maminky s dětmi a další ochotné farnice. 

V levé zadní části zahrady Martina navrhla dětskou zónu s pískovištěm a blátivou kuchyňkou, kterou vyrobili se svým manželem Petrem. Doplňuje je již i dříve hodně využívaná trampolína. Prostor pro děti ohraničují dřevěné kulatiny, které jsme použili z pokáceného stromu z kostelního areálu. A mezi dětskou zónou a kompostem je ovocný záhon s keříky rybízu, angreštu a borůvek.

Velké díky patří také Aničce Steinové, která převážnou většinu prací organizovala a koordinovala.

Abychom se mohli společně těšit z krásných a funkčních zákoutí areálu farní zahrady, bylo potřeba hodně práce i financí. Proto chci poděkovat všem, kdo se jakkoliv podíleli na realizaci projektu – skvělou myšlenkou, přičinlivou rukou nebo finančním darem. Jak ale vědí všichni majitelé zahrady, práce na zahradě je nekonečná…. radost. 

Za náš zahradní tým: Marta Pilniková

zahr1 zahr3 zahr4 zahr5 zahr6

Minitýmy ekonomické rady

Minitýmy ekonomické rady

Minitým - má za úkol věnovat se konkrétnímu projektu a informovat P. Stanislawa, ekonomickou a pastorační radu a následně celé farní společenství o realizaci navržených plánů

minitým pozemky - P. Stanislaw Góra, Radek Váša, Jiří Vintiška, Marek Pohnan

minitým hřbitov - Jan Zelenka, Dan Kajpr, Radek Váša přenechává Anně Steinové

minitým varhany - Martin Kubák, Anna Steinová, Ondřej Hrubý

minitým rekonstrukce fary - Broňa Kulawiec, Radek Váša

Účelové sbírky roku 2021

Účelové sbírky roku 2021

prosinec 2020

- sbírka na opravu havarijního stavu střechy (výměny a vyčištění okapů), poptány dvě firmy, realizace na jaře, vybráno 74 tis.

leden 2021 

- podstavec pod sochu sv. Terezičky - realizováno 25. 1., celková cena 11 918,- Kč, zaplaceno

- podsedáky a potahy na židle, podsedák pro pana varhaníka, polštářky pod zvonky - realizováno 5. 2., celková cena 29. tis., zaplaceno

únor 

- bezpečnostiní a redukční řez stromů kolem kostela - 5. 2. ošetřeny 4 stromy, cena 12. tis. Kč. zaplaceno

(3 stromy ještě zbývají - plánovaná akce na 10. dubna, cenová nabídka 10500,- Kč)

- restaurování kovové mísy v křtitelnici a narovnání křížku - cena 7018,- zaplaceno, realizováno 18. 2. 2021

březen - duben

revitalizace farní zahrady:

- nový zahradní domek s prostorem pro přijetí svátosti smíření, duchovní rozhovor nebo prostor pro soukromou modlitbu 

-nově osazené záhony, dětský koutek, nový kompostér, nové vyvýšené záhony

celkové náklady 95 700,- Kč, realizováno 1. pol. května

květen - červen

nové osvětlení hlavního oltáře, nasvícení bočních oltářů, světlo na kůr - předpokládané náklady 55 tis. - realizováno v červnu

červenec - září

náklady na prováděné opravy - repase všech dveří kostela, nové dřevěné žaluzie na věži kostela, získán grant od magistrátu ve výši 50% celkových nákladů, zbývající část doplatí farnost

říjen

nový mikrofon pro varhaníka - 10 500,- Kč

číselné tabule - 21 560,- Kč

listopad 

výměna lanek na lustrech, nový vypínač u vchodu do kostela, osvětlení prostoru vzadu v kostele

osvětlení lodi kostela, výměna halogenových světel 

prosinec

úprava liturgického prostoru - nový podstavec pod paškál, nový ambon

příp. nová nástěnka vzadu v kostele pro informace a pozvání na akce farnosti a Farní charity

ucel1 ucel3 ucel4 ucel7 ucel8

Granty na rok 2022 a plánované opravy kostela a fary

Granty na rok 2022 a plánované opravy kostela a fary

Na rok 2022 máme zažádáno o grant na rozetu nad vstupními dveřmi a restaurování portálu hlavního vstupu do kostela.

Opravy:

restaurování kovové brány ke kostelu - náklady 50 tis. Kč

nová vjezdová vrata k faře, oprava sloupků - realizace květen

oprava okapu na severní straně kostela, kde zatéká na fasádu

dle souhlasu památkářů - oprava dláždění před kostelem (odhad podzim 2022)

Žádosti o grant na rok 2021

Žádosti o grant na rok 2021

1. repase dveří kostela - 4 ks, nejvýhodnější cenová nabídka 169 500,- Kč

2. oprava dřevěných žaluzií na věži kostela - celková cena 240 tis.

Žádosti podány v říjnu 2020, nyní čekáme na rozhodnutí komise, zda nám budou schváleny a v jaké míře

V případě kladného posouzení je realizace do října 2021

3. bezbarierová branka ke vstupu do kostela 

Žádost podána v lednu 2021, nyní čekáme na výsledky rozhodnutí komise, realizace možná až do června 2022

- finanční spoluúčast Farní charity Čakovice

- děkujeme za finanční podporu Globusu z prodeje velikonočních mazanců, konkrétní částku brzy ohlásíme

- hledáme dalšího možného sponzora

1