Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 17.7. do 24.7.2022 - 29. týden

neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )
úterý 19.7. úterý 16. týdne v mezidobí
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkávání maminek s malými dětmi probíhá pravidelně v úterý dopoledne 9:30 - 11:30 na faře. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Markéta: 723546600, Eva: 737378801.
Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi! Děkujeme všem za shovívavost, když musíme program přizpůsobit potřebám našich hostů v nouzi.
středa 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá ( volná intence )
17:30 Adorace Společná modlitba za farnost.
pátek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá ( volná intence )
neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za Pavlínu

Podrobnosti prázdninového rozpisu bohoslužeb naleznete v tabulce na nástěnce.

Svátost smíření bude možné přijmout v neděli od 8:15 v týdnu 30 minut přede mší svatou nebo po předchozí domluvě kdykoli.

V pondělí 18. 7. se koná online setkání nad Biblí od 20:30 hod. Odkaz k připojení na webu farnosti.

V neděli 31. 7. zveme na svatoanenskou poutní mši svatou. Mše svatá od 15 hod. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Na faře jsou k rozebrání banánové krabice.