V naší farnosti se připojujeme k akci Postní almužna. Akce probíhá takto: Peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, vložíte do papírové pokladničky, tzv. postničky. Dávají se do ní částky přibližně ve výši ceny požitku, který si odřeknete. Suma, kterou si odepřete, pomůže jiným. Postničku na konci půstu přinesete do kostela. Tyto prostředky farnost ve spolupráci s Farní charitou pomoc potřebným.

Pokud máte někoho ze svých blízkých, sousedů nebo známých, kteří by potřebovali finanční pomoc, kterou společně vybereme v rámci postní almužny, obraťte se na Farní charitu Čakovice - [email protected], tel. 606 407 420 po – pá 9:00 – 15:00.