1. organizace akcí, které nás čekají:
  • již toto úterý od 18 hod. přednáška Bruno a Galileo, která se uskuteční na zámku
  • na setkání seniorů, které bude 3. 10. od 15 hod., přijal pozvání P. Pavel Kuneš, všichni senioři jsou srdečně vítáni
  • posvícení 7. 10. mše sv. v 15 hod., 16:30 divadlo pro děti představení Potopa, 17:30 koncert Pavla Helana
  • farní den v neděli 8. 10. mši sv. bude sloužit novokněz Dominik Frič, na konci mše bude novokněžské požehnání, po mši bude společný oběd, každý přinese něco dobrého, vítáni jsou všichni
 
2. víkendové setkání manželů - se uskuteční 13.-15.10.
3. přímluvy během mše mají reflektovat aktuální situaci ve světě, v církvi, v našem společenství
4. z důvodu nepřítomnosti P. Františka nebyl probrán bod ohledně způsobu přijímání Eucharistie, členové PR nabídli doprovod k panu arcibiskupovi