Varhanář Petr Stehlík vyhrál výběrové řízení na restaurování našich varhan

Již víme, kdo bude varhany restaurovat

S radostí oznamujeme, že jsme úspěšně ukončili výběrové řízení na restaurátora našich varhan. Vybraným mistrem varhanářem je pan Petr Stehlík z Hodonína. Pan Stehlík je velice šikovný. Pochlubit se může, mimo jiné, např. restaurováním varhan v kostelích v Bruntále nebo v Prostějově. Za zmínku stojí též nově restaurované varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Jak bude restaurování nákladné?

Výsledná cena vzešla z výběrového řízení. Nabídka pana Stehlíka činí celkem 5.408.700 Kč, včetně DPH. Rozhodně to není malá částka. Vzhledem k náročnosti celé akce jsme však přesvědčeni, že se jedná o férovou nabídku.

Jak rozsáhlá bude jejich oprava?

Naše varhany čeká komplexní restaurování. Samozřejmě s cílem v co největší míře zachovat autenticitu nástroje a Tučkův rukopis. Na druhé straně však chceme, aby nám nástroj dlouho sloužil, a proto je nutné provést úpravu varhanní skříně. Bude se jednat o velmi rozsáhlou akci, a to jak z finančního, časového, tak i technologického hlediska.

V první řadě je nutné vyjmout z nástroje většinu píšťal, pečlivě je setřídit a zaevidovat, aby se při pozdějším vsazení zpět do varhan nepomíchaly. Větší píšťaly, dosahující svou délkou i několika metrů, zůstanou na místě v kostele. V následujících etapách budou demontovány ostatní části varhanního stroje: vzdušnice, měch, vzduchovody, ventilátor, nakonec traktura a hrací stůl. Tyto budou postupně odváženy do varhanářské dílny k vlastnímu restaurování.

Jakmile to situace na kůru umožní, bude provedeno detailní zaměření varhanní skříně. Ta bude posunuta cca o 50 cm vpřed, směrem k zábradlí kruchty. Současná skříň totiž svou velikostí nedostačuje, a ani nikdy nedostačovala. Mistr Tuček vměstnal poměrně velký varhanní stroj do skříně předem daných rozměrů. Zřejmě se jednalo o skříň z katalogu, což byla v této době běžná praxe. Bohužel, výsledkem je, že ve skříni je žalostně málo místa. K některým píšťalám je přístup velmi problematický; takřka nemožná je i běžná údržba, jako např. ladění. I této nepříjemnosti vděčíme z velké části za současný technický stav. Proto posouváme skříň vpřed – do nově vzniklých míst budou instalovány servisní lávky a chodníky. Pokud chceme nástroj zachovat do budoucna, je nutné umožnit alespoň základní údržbu.

Z jakých finančních prostředků jej bude čakovická farnost hradit?

Farnost, jako vlastník varhan, samozřejmě nemá k dispozici prostředky v potřebné výši. Proto jsme finančně závislí na podpoře z grantových programů. Využíváme programy Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury. Oba programy však od nás vyžadují nezanedbatelnou finanční spoluúčast. Proto farnost zřídila veřejnou sbírku, s jejíž pomocí se snažíme shromáždit potřebné prostředky od firem, farníků a všech lidí dobré vůle s otevřeným srdcem, kteří chtějí náš projekt podpořit. Nesmím zapomenout na městskou část Praha‑Čakovice, které se náš projekt velmi líbí a přislíbila nám značnou, nejen finanční, podporu. I za to jsme velmi vděční.

Jakým způsobem lze na varhany přispět?

K veřejné sbírce je veden transparentní účet číslo 6148604369/0800. Budeme rádi, když nám na něj přispějete libovolnou částkou. Stejně tak lze přispět dary v hotovosti (kontakty na zodpovědné osoby naleznete na webu projektu). Vedle přímého příspěvku lze také využít již zmiňovanou adopci píšťal. Ve všech případech vydáváme dárcům na žádost potvrzení o poskytnutí daru. Je možné si tak snížit daňový základ.

V neposlední řadě nás také můžete podpořit zakoupením speciálních dárků. Polovina jejich kupní ceny putuje přímo do veřejné sbírky. Jelikož se jedná o projekt časově náročný, chceme dárky vymýšlet a realizovat postupně. A jelikož ráda podporuji české šikovné ruce, mám přátele z řad designerů, mohu již nyní slíbit samé krásné české produkty. Lidé mohou již letos přispět zakoupením čakovických "dobroplatků" (lázeňských oplatek) a na adventní čas chystáme další novinku, která bude krásná, praktická, designová a ozdobí interiér, ale bude vhodná třeba i do kuchyně. Už nyní prozradíme, že ji pro nás vytváří šikovná Maruška z Jablonce nad Nisou, jejíž každý kus tvorby, který jí projde pod rukama, je originál. Více najdete na www.keramikuju.cz. Pro nás vytváří překrásné mističky s glazurou v barvě varhanní skříně.

Kde bude možné do konce roku dárky zakoupit a podpořit projekt?

  • 30.11. v rámci rozsvěcení stromu u zámku a náměstíčka u kostela: od 17:00 hod. a od 18:00 hod.

  • 2.12. v rámci rozsvěcení stromu v Miškovicích: od 18:00 hod.

  • 3.12. v rámci rozsvěcení stromu v Třeboradicích: od 18:00 hod.

  • 9.12. v rámci adventních trhů: 16:00 – 20:00 hod.

  • 17.12. v rámci adventní akce u kostela v Třeboradicích: od 13:15 hod.

  • A případně kdykoliv po nedělní mši svaté v 10:00 hod., Eliška a Anička je vám k dispozici.

Poznámka: Platit bude možné jak hotově, tak přes QR kód.

Jaká částka se zatím podařila vybrat od dárců a sponzorů v rámci projektu Vraťme jim život?

Jelikož se všechny příspěvky a dary evidují na transparentním účtu, jeho aktuální stav je k dispozici pro každého online. Najdete jej hned na hlavní stránce webu projektu. Taktéž na oficiálních stránkách České spořitelny. K dnešnímu dni (10. 11. 2023) na účtu evidujeme přes 189.000 Kč. Moc děkujeme všem, co nás dosud podpořili!